GALERIE CAESAR
CAFÉ RESTAURANT CAESARJonáš Czesaný
Narozen / born: 2. 3. 1972, Praha.
Žije a pracuje v Praze / Lives and works in Prague
Studia / Studies:
1991 – 1999 Akademie výtvarných umění v Praze (prof. František Hodonský, prof. Vladimír Kokolia)

Pavel Šmíd
Narozen / Born: 18. 3. 1964, Krnov
Žije a pracuje v Praze  / lives and works in Prague
Studia / Studies:
1979–1982 SUPŠ Praha
1990–1997 Akademie výtvarných umění v Praze (prof. Jiří Sopko)
1992–studijní pobyt na Polytechnic School, Nottingham, Velká Británie

Dalibor David
Narozen / Born:  1972, Valašské Meziříčí
Žije a pracuje v Praze / lives and works in Prague
Studia / Studies:  
1985-1990 SUPŠ Uherské Hradiště
1990-1997 Akademie výtvarných umění v Praze (prof. Jiří Sopko)


Good Morning/ Dobré ráno

Název „Dobré ráno“ si lze vykládat různě. Nemusí se jednat o zmechanizovaný, donekonečna opakovaný pozdrav. „Dobré ráno“ může být bráno i symbolicky, jako širší ironický vzkaz – probouzení se a zároveň střízlivění nové české společnosti z porevolučního snění o snadných cestách spravedlnosti a svobody. Může to být ještě rozespalý, lehce zamlžený návrat do vlastních kořenů a původnosti, ale i do reálií a podob žitého časoprostoru, do banality nasáklé marketingovým, obchodním a spotřebním třeštěním, do světa lesku bez oslnění a bez cíle. Nebo tím může být vyjádřena nostalgie po ztrátě snu a snění, nechuť svědectví o době bez velkých příběhů a ideálů, které ne že by nebyly, ale jsou důmyslně zastírány a překódovány do obchodovatelných, směnných forem.

Z obrazu se stává konstatování jako hodnota střízlivění. Nejde o popis, nýbrž o proces vnímání předmětného světa v osobních autorských kontextech. Co tu můžeme nalézt? Odstup od vlastních tužeb a snů, zbytkový humor, spíše skepsi. Ta jakoby se stávala novým východiskem a otevírala jiné pohledy a cestu k předmětnosti. Touhu po ztraceném prostoru doprovázejí autorské polarity objevující se v malířském jazyce jako odcizení/blízkost, naplnění/prázdnota, kontinuita/opakování, improvizace/schéma apod.

Obraz se stává obranou proti formalismům všeho druhu, proti vyprázdněným formám a vizuálnímu tlachání stejně jako proti přílišné užvaněnosti dnešní hlučné multimediální společnosti. Proti hlasitosti donekonečna opakovaných informačních schémat, kde se pouze aktualizují data, je stavěna snaha o ztišení a novou koncentraci. Preferováno je úsilí o to nevyjadřovat se odvozeně, nezaštiťovat se uměleckými autoritami a proudy ze zahraničí. Nejde ovšem ani o to, být programově autentický, ale vytvářet obrazy přirozeně, tak, aby byl dán prostor ke vzniku autentické výpovědi čitelné teprve zpětně, s časovým odstupem. Obraz vzniká s vědomím toho, že trendy a móda jsou připravované společenské akty napojené na ekonomický a komerční provoz, o jejíchž strategiích je dobře být informován, ale stejně tak si od nich držet odstup, neboť hrozí proces vytracení, rozplynutí se v balastu oslnivé a podmanivé nepůvodnosti. Jedinec jakoby se podvědomě bránil procesu jakéhosi „sebe-rozptylu zaživa“.

Dalibor David a Jonáš Czesaný mají podobné generační cítění navázané na určitou měkkou nostalgii. Jejich díla jsou více osobní, senzitivní a ve své skepsi vlastně vitální. Pavel Šmíd, o generaci starší autor, pracuje s uzavřenějším tvaroslovím. V užitých modelech a prototypech se odráží jiná generační zkušenost.

Dalibor David je autorem nejvíce ztišeným. Melancholii tu střídá citlivé, křehké a zvědavé zkoumání věcí v jejich vizuálních zkratkách. Vznikají nejednoznačné, proměnlivé formy navázané na změnu osvětlení. Jednoduché kompozice vytvořené z banálních předmětů ozvláštňuje David malířskými prostředky – světlem a barvou. Intuicí prozařuje předměty a tvoří z nich posvátné relikvie. U Jonáše Czesaného je melancholie střižená ironií a jakýmsi skeptickým re-sentimentem. Autor se zaměřuje na detaily a náhodné vhledy do předmětného světa. Náhodnost voleného záběru přispívá k autenticitě obrazu a navozuje dojem bezprostřednosti. Některé obrazy připomínají spočinutí unaveného zraku na nějakém bodě, a tím situaci zamyšlení. Czesaný se vyjadřuje zpravidla prostřednictvím stažené barevnosti, kde barevná skvrna vytváří narativní složku obrazu, když kopíruje autorovy skryté emoce. Realismus Pavla Šmída lze označit s jistou licencí za „cynický“. Chladný popis předmětu se ve Šmídových obrazech mění v malířskou ironii. Ta je čitelná v řezání figury formátem, v barevně nadsazeném ornamentu malovaného čalouněného nábytku apod. Z nepodstatného je činěno podstatné. Je to jakési přibližovaní kamery a s tím spojené navození dojmu prostorového uzavírání a umělosti forem. Lynchovská snovost se zde prostupuje s českou ironií. Realita je tu, přes všechnu střízlivou popisnost, rozpouštěna podobně jako v časovém médiu a stává se úzkostnou „filmovou“ fikcí.

Probouzení je někdy bolestné, odmítavé a trvá dlouho, jindy radostné a plné očekávání. Jde o to, čím člověk žije a kam míří.

Petr Vaňous, Praha-Košíře, květen 2007

                          ZPĚT

 

 Otevřeno
Pondělí–Pátek
9.00–12.00 / 12.45—17.00
Sobota
9.00–13.00
Kontakt
Galerie Caesar
Horní náměstí-radnice
771 00 Olomouc
Czech Republic

tel.: 585 225 587

galerie.caesar@cmail.cz

2004 © Galerie CAESAR