GALERIE CAESAR

CAFÉ RESTAURANT CAESAR
 Spolek olomouckých výtvarníků
 Okruh autorů Galerie Caesar
 
Ivan Csudai: Evolúcia

Názov cyklu Evolúcia je poctivý názov. Nechce pomýliť diváka, nechce ho zviesť z cesty. Práve naopak, chce ho nasmerovať k možnému chápaniu zmyslu vystavených diel. Na začiatok Csudaiovej Evolúcie by sme mohli situovať tie najjednoduchšie farebné plochy, ako napríklad kruh, elipsa, obdĺžnik alebo štvorec. Ich spájaním vznikajú zhluky, z ktorých paradoxne vznikajú obrazové pra-počiatky života. Najprv jednoduché bytosti, potom tie, po ktorých už zostali len mytologické názvy, živočíchy, ktorých dvojníkov nachádzame aj v našom prirodzenom svete a nakoniec sa v časopriestore tejto Evolúcie môžeme stretnúť s umelo vyklonovanými živými tvormi.
    Hoci táto Evolúcia môže mať určité podobnosti s inými evolučnými variantami, predsa len medzi nimi a Csudaiovým variantom jestvuje zásadný rozdiel. Táto je mentálna, má svoj pôvod len a len v umelcovej mysli. Jednotlivé obrazy nie sú reprezentáciami sveta tam vonku, ale prezentáciami paralelného sveta, ktorého prvky sa rodia z produktívnej obrazotvornosti, ktorej zákony kompozície stanovuje rozum. Navyše tento obrazový svet je bezhranične priateľský: prichýli detskú hravosť, poskytne estetickú rozkoš a nenápadne prinúti myslieť. Skrátka, každý si v ňom môže nájsť to, čo konvenuje s jeho očakávaniami. Súhra obrazotvornosti a rozumu na jednej strane vytvára Evolúciu, ktorá má svoj vnútorný poriadok. Na druhej strane však má aj svoj neopakovateľný štýl, ktorý je esenciou signatúry Ivan Csudai. Môžeme to povedať tak, že v tejto evolúcii sa súčasne rodia tak obrazy, ako aj umelec, ktorý sa paradoxne stáva umelcom až prostredníctvom obrazov.

Peter Michalovič  

      

BIOGRAFIE

Narozen: 1959, Svodov, Slovensko
1974–1978 studoval užitou fotografii na SŠUP v Bratislavě. 1981–1987 studoval restaurování malby na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. 1987–1989  se věnoval restaurování a malbě. 1990  na návrh laureátky Herderovy  ceny A. Šimotové obdržel Herderovo stipendium a absolvoval roční pobyt na Akademii výtvarných umění ve Vídni v ateliéru Arnulfa Rainera.  1990–1995 působil jako asistent na katedře malby VŠVU v Bratislavě a vedl ateliér malířské přípravy. 1992 se zúčastnil sympózia Gateway – Europe in Portsmouth, Aspex Gallery, Portsmouth, Anglie. 1993  zíslal Artest – stipendium a půlroční pobyt v atelieru nadace BINZ 39 v Zürichu. 1993 a 1999 získal cenu Ex Aequo na XII. a XIV.  ročníku přehlídky Súčasná slovenská grafika. Štátna galéria Banská Bystrica.
1995 získal docenturu na VŠVU v Bratislavě. 2002 dostal čestné uznání  na přehlídce Súčasná slovenská grafika XV. Štátna galéria Banská Bystrica. 2001 vede 4. malířský ateliér na katedře malby na VŠVU v Bratislavě. 1990–2003 se věnoval také práci v oblasti grafického designu a knižní tvorbě. Od 1991 se věnuje hudbě – vydal šest alb s vlastní hudební, interpretační a textařskou tvorbou. 2004 se zúčastňuje  35. mezinárodního sympózia umělců v Městském muzeum umění v Györu a reprezentuje Slovenskou republiku na mezinárodní přehlídce současného umění na Bienále Sao Paolo. 2005 účast na  1. mezinárodním sympóziu grafiky v Ostravě a získal profesuru na VŠVU v Bratislavě.
Žije a pracuje v Bratislavě.

BIOGRAPHY

Born: 1959, Svodov, Slovakia
He studied applied photography from 1974–1978 at the Applied Arts High School in Bratislava. In the years 1981–1987, he studied painting restoration at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava. In the years 1987–1989, he dedicated himself to restorations and painting. In 1990 he was urged by A. Šimotová, laureate of the Herder prize, to apply for a Herder stipend, which he received and subsequently had a year's residency at the Academy of Fine Arts in Vienna, at the atelier of Arnulf Rainer. In 1990–1995, he was an assistant lecturer in the Painting Department of the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava and ran the painting preparations atelier there. In 1992 he took part in the symposium Gateway – Europe in Portsmouth, Aspex Gallery, Portsmouth, England. In 1993, he received the Artest stipend and a half-year residency in the atelier of the BINZ 39 foundation in Zurich. In 1993 and 1999 he won the Ex Aequo prize at the 12th and 14th Annual Contemporary Slovak Graphic Arts shows at the National Gallery in Banská Bystrica.
In 1995 he became a Docent at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava. In 2002 he received Honourable Mention at the 15th Annual Contemporary Slovak Graphic Arts Show at the National Gallery in Banská Bystrica. In 2001, he ran the 4th Painters' Atelier at the Painting Department at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava. During the years 1990–2003, he also dedicated himself to works in the area of graphic design and book design. And since 1991 he has dedicated himself to music, releasing six albums of his own music, interpretations and lyrics. In 2004, he took part in the 35th International Artists Symposium in the Municipal Museum of Art in Györ, Hungary and represented Slovakia at the international Sao Paolo Biennial of contemporary art. In 2005 he took part in the 1st International Symposium of Graphic Art in Ostrava, Czech Republic and became a Professor at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava. He lives and works in Bratislava.

Samostatné výstavy / Solo exhibitions:

1986
Kresby.
Psychiatrická léčebna, Kroměříž

1987
Zabudnutý ohyb.
  LFUK, Bratislava

1988
Triangel.
  Malá galéria Smena, Bratislava
1989
Obscenografia.
Galerie Na bidýlku, Brno
Pá 80-e.  Galéria SFVU, Bratislava (s L. Terenem)
KPČK. Bratislava (s V. Kokoliou)
1990
Mysticum.  Galéria M+, Bratislava
1991
Galéria Kleibl, Kostol Klarisiek, Bratislava
Óbudai pincegaléria, Budapešť
Galerie Behémót, Praha
1992
1992.  Galéria Kleibl, Bratislava
1993
Obrazy. Barbakan, Štátna galéria, Banská Bystrica
24 hodín.  BINZ 39, Zürich
Trojštít. GMB Bratislava (s L. Terenem a M. Knutem)
1994
Obrazy. Považská Galéria umenia, Žilina
Kresby. Aušpic, Bratislava

1995
Velvet. Galéria Nova, Bratislava

1996
9 Easy Pieces. SNG, Vermesova vila, Dunajská Streda
9 Easy Pieces. SNG, Zvolen zámok
Vzduchaplné 90-e. Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice, (s L. Terenem)
Súčasná slovenská grafika XIII. Štátna galéria Banská Bystrica,            
(autorská prezentace)

1997
9 Easy Pieces.  Oravská galéria, Dolný Kubín
9 Easy Pieces. Turčianska galéria, Martin
Couples. Tatrasoft Galéria, Bratislava

1998
Half.  At Home Gallery, Synagóga – Šamorín

1999
Half. Europa Zentrum, Graz
Noon Galerie, Praha (s D. Lehockou a P. Novákovou)
99. Tatrasoft Galéria, Bratislava

2000
Pre koho alebo čo. Galéria Vojtecha Löfflera, Košice, (s A. Hanimannom)

Traja z pekného páru.  SNG Bratislava (s L. Terenem a S. Divišem)
2001
Obrazy. Kultúrny inštitút SR, Budapešť

2002
Rok medveďa. Považská Galéria Umenia, Žilina

2003 
Medveď – myš (väčšia).  Galéria slovenskej sporiteľne, Bratislava
Traja z pekného páru.  Považská galéria umenia, Žilina (s L. Terenem a S. Divišem)
2004
Alea iacta est. Sklárska galéria Divyd, Bratislava, (s P. Illem)
Evolution.  Východoslovenská galéria, Košice
Svetlo je rýchlejšie ako život. Oravská galéria, Dolný Kubín
Postscriptum: evolution.  Galéria Linea, Bratislava
Nové obrazy. Aukčná spoločnosť SOGA, Bratislava
2005
Bonjour 2005.  Bonjour, Bratislava
Teddy novej generácie. Galerie Ad Astra, Kuřim – zámek
Evolúcia. Galéria Aspekt, Nitra
Evolúcia. Kultúrny inštitút SR, Řím
2006
Evoluce. Galerie Caesar, Olomouc

 
Kolektivně vystavuje od roku 1987 doma i v zahraničí / 
Since 1987 he has been exhibiting collectively in Slovakia and abroad  
(ČR, Rumunsko, Polsko, Maďarsko, Rakousko, Itálie, Dánsko, Španělsko)

Veřejné sbírky / Public Collections:

SNG Bratislava, GMB Bratislava, SFVU Bratislava, ZDF Zentrum Mainz, Záhorská galéria Senica, Oravská galéria Dolný Kubín, Štátna galéria Banská Bystrica, Galéria M. A. Bazovského, Trenčín, Městské muzeum Györ

 


 

 

 Prodej výtvarných děl
 Prodejna výtvarných potřeb
 Archiv 1991–2000
 Archiv 2001–2005
 Archiv 2006
 Sochařská sympozia Sloup
 O nás / Curriculum vitae
 Galerie Caesar – Prostory
 Otevřeno
Pondělí–Pátek
9.00–12.00 / 12.45—17.00
Sobota
9.00–13.00
Kontakt
Galerie Caesar
Horní náměstí-radnice
771 00 Olomouc
Czech Republic

tel.: 585 225 587

galerie.caesar@cmail.cz

2004 © Galerie CAESAR