GALERIE CAESAR


CAFÉ RESTAURANT CAESAR

 
Galerie Caesar ve spolupráci se skupinou The Residents a Cryptic Corporation
The Caesar Gallery (Olomouc, Czech Republic) in cooperation with 
The Residents band and Cryptic Corporation

uvádí / present


The Residents

 Retrospektiva / Retrospect

5. 10.–29. 10. 2010

October 5–October 29, 2010
Kurátor výstavy / Curator of Exhibition: Miroslav Schubert Výstava otevřena od 5. 10. 2010
Slavnostní setkání za přítomnosti Homera Flynna, zástupce Cryptic Corporation   
20. 10. 2010 v 17  hodin
Ceremonial meeting with Homer Flynn, a representative of the Cryptic Corporation 
on October 20, at 5 pm


Ve výstavní historii Galerie Caesar jeden z nejnáročnějších a nejoriginálnějších projektů. Výstava v Galerii Caesar Olomouc částečně zopakuje retrospektivu videí (The Residents – Re-Viewed), která se konala v roce 2006 v MoMA (Museum of Modern Art) v New Yorku.
The Residents jsou ve své oblasti světově nejdůležitější a nejrespektovanější anonymní hudebně-výtvarné seskupení s přesahy do výtvarného umění, performance, divadla a videoartu.

Jejich práce jsou součástí sbírek např. Museum of Modern Art (MoMA) v New Yorku a Los Angeles Museum of Contemporary Art.

Tvorba The Residents byla představena na výstavách v The Museum of Contemporary Art - Los Angeles; The Kitchen - New York; Museum of Modern Art - New York; Yerba Buena Center for the Arts - San Francisco; Kunstmuseum Bremerhaven (Germany) a Berkeley Art Museum.
The Residents jsou řazeni mezi průkopníky videoartu. 

Od počátku sedmdesátých let The Residents, tyto anti-hvězdy, sice žijí na periférii obecného povědomí, ale postupně se stávají nejdůležitějším seskupením a vzorem podobně smýšlejících umělců. Pro The Residents není ani tak důležité co sami dělají, ale jak inspirují a ovlivňují druhé. Celá jejich tvorba je založena na principu tajuplnosti a důsledné anonymitě. The Residents skrývají svou totožnost pod různé masky, nejznámější je maska v podobě oční bulvy. Přesah do divadla je možno ilustrovat nejen užíváním masek, ale také loutek a kostýmů, které používají v rámci svých vystoupení. Na tvorbu The Residents reaguje také  řada umělců z oblasti videa. Ve své tvorbě se jim vždy dařilo využívat všechny nové média. V hudební oblasti jsou průkopníky práce s nahrávacím studiem jako hudebním nástrojem. Vždy o krok napřed pracovali s novými technologiemi. Již v roce 1994 ve spolupráci The Voyager Company je vydán  první interaktivní CD-ROM Freak Show, který vychází z jejich stejnojmenného alba a komixového románu. 

The Residents se proslavili svým experimentálním, a zejména inovátorským přístupem na svých jedinečných deskách, ale i pokusy s novými medii.
Kapela patří ke světové špičce, přestože po celou dobu své existence neučinili jediný kompromis směrem ke komerční sféře. Jsou jednou z nejuznávanějších formací pohybující se na pomezí klasické hudby, avantgardy a moderního divadelního umění. Jejich ojedinělá živá vystoupení jsou směsicí hudebního a vizuálního vjemu, performance.

V rámci výstavy v Galerii Caesar proběhne retrospektiva jejich filmů a videoklipů doplněná fotodokumentací a řadou originálních artefaktů, grafik, návrhů obalů desek, koncertních scén, originálních fotografií, komixů, masek a kostýmů.

Doprovodný program:

Hlavní částí doprovodného programu budou komentované projekce a přednášky. Ve spolupráci s Cryptic Corporation je vyhlášena soutěž, kdy na minutový hudební námět The Residents mohou umělci reagovat svým videoklipem. Nejlepší práce budou součástí výstavy.

Ve spolupráci s galerií Mona Lisa bude představena tvorba americké figurativní malířky a sochařky Leigh Barbier, která již 15  let spolupracuje s The Residents. Vedle své malířské, kreslířské a sochařské práce se umělkyně podílí na digitálních modelech a simulacích pro filmový průmysl.

The Residents – retrospective exhibition.

The Residents (San Francisco) retrospective exhibition is one of the most significant and at the same time one of the most difficult and original projects that the Caesar Gallery has ever organized. The project has been in preparation for several years now and it is following an already finished video-retrospective that took place in 2006 at Museum of Modern Art in New York. In cooperation with the Mona Lisa Gallery,  there will be presented work of an American figurative paintress and sculptress Leigh Barbier who´s been cooperating with The Residents for more than 15 years.

The Residents are, in their area of activity, most important and most respected anonymous music-art group overlapping to fine arts, performance, theater and video art. The Residents are ranked among the pioneers of video art and they became famous by their experimental, and most of all innovative, approach to their unique music records and experiments with new media.

The Residents belong to world´s top groups, in spite of never making any compromise towards commercial sphere. They are one of the most reputable formations dealing with classical music, avant-garde and modern theater art. Their unique live shows are mix of musical and visual sensation and performance.

Works of The Residents are represented in collections of e.g. Museum of Modern Art (MoMA) in New York and Los Angeles Museum of Contemporary Art.

Their works were presented e.g. at exhibitions at The Museum of Contemporary Art - Los Angeles; The Kitchen - New York; Museum of Modern Art - New York; Yerba Buena Center for the Arts - San Francisco a Berkeley Art Museum.

Since the early 70s, The Residents, the anti-stars, have been living on the edge of common awareness, but they have become most important group and model for like-minded artists. All their word is based on the principle of strict anonymity and mystique. The Residents conceal their identity under various masks - one of the most known is a famous mask in the form of the eyeball. Overlap in the theater can be illustrated not only by the use of masks, but by puppets and costumes they use in their performances as well.

Video artists also react to creation of The Residents. They have been able to use all possible media while creating their works. They have been always one step ahead when it came to usage of new technologies. In cooperation with The Voyager Company in 1994, they published very first interactive CD-ROM called Freak Show, which was based on the album and comics novel by the same name.

Within the frame of the exhibition, a movie and video-clips retrospective will take place (Videos by The Residents 1975–2010). The exhibition will be complemented by several original artifacts, graphic works, album concept art, performance scenes, original photos, comics, masks and costumes. 

This will be the first time that The Residents´ creations and works are presented in Europe in such a large scale.

  

© The Residents First Promotional Photo. 1974

© The Residents / Mummies 1976© The Residents 

© The Residents / Eskimo 1979

© The Residents /1978

© The Residents  / Freak Show in Prague 1995

© The Residents / Wormwood 1998 © Leigh Barbier/ Wormwood 1998
© The Residents / Demons Dance Alone 2002 © The Residents / Demons Dance Alone 2002
© The Residents / Bunny Boy 2008 © The Residents / Talking Light 2010

Celoroční výstavní program Galerie Caesar je podporuje
Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.

Year-round programme of Galerie Caesar is supported by
Czech Ministry of Culture and Olomouc Region.

         

mediální partner / media partner
 ZPĚT

© Galerie CAESAR