MILAN KUBEŠ


Narozen: 8. 4.1978, Prostějov
Žije a pracuje v Prostějově

  

Studium:1998–2004 FaVU VUT Brno, ateliér figurální malby, profesor Jiří Načeradský

od roku 2002 ateliér malířství I.,doc. Petr Veselý

 

Samostatné výstavy:

2002 Galerie Pokorný, Prostějov

2003 Akvarely. Galerie Duna Tri, Bystřice nad Pernštejnem

2004 Kulturní klub Duha, Prostějov

2005 Husa na Provázku, Brno

2005 Kovaříkova vila, Prostějov

2007 Muzeum Prostějov

2009. Kulturní klub Duha, Prostějov

2015 Regionální informační centrum, Prostějov

2015 Galerie Mánes, Prostějov

2017 Pod hladinou vědomí. Muzeum Prostějov

2018 Vědecká knihovna Univerzity Palackého v Olomouci

2019 Zlatá brána, Prostějov

2020 Galerie Mánes, Prostějov

2021 Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

                                  

Společné výstavy:   

2003 Galerie Doubner, Praha

2005 Želetice u Znojma

2006 Krásný nový svět, Galerie u Dobrého pastýře, Brno

2012 Galerie Doma, Znojmo, s Jiřím Pikousem

2013 Kulturní klub Duha, Prostějov, s Wojmírem Křupkou

2013 Načeradského žáci, Moravské divadlo, Brno

2014 Pocta Jiřímu Načeradskému, Galerie města Blanska

2019 30. let sametové revoluce, Divadlo na Zábradlí Praha

 

 

Milan Kubeš se věnuje krajinomalbě i figurálním motivům, krajina v jeho díle ale převažuje a je mu bližší. Od spíše konkretizující polohy v krajinomalbě i malbě figurální, kde převládalo realističtější pojetí, se autor postupně odpoutává od definující linie ve prospěch promyšlených ploch a tvarů, které spějí k abstrakci, aby opět zdůraznily konkrétní vjem z krajiny a její charakter. Motiv je pro diváka čitelný, má ale spoustu rovin a vtahuje neodbytně do svého prostoru.

V malbě je patrná expresivní poloha s výraznější schematizací. Ta krajinu ukotvuje, ponechává jí ale gesto, živost, uvolnění i zaměření na detail. Střídá se tak volný rukopis s přesnou promyšlenou konturou a promalovanou plochou a díky kontrastu, který tímto způsobem vzniká, se stává vjem bohatší, je vytvářeno určité napětí a dějovost v zdánlivě nehybném „objektu“.

Krajina nepostrádá pronikavou hloubku, většinou v několika plánech, které se místy částečně prolínají, jsou neurčité a vytvářejí svou vlastní perspektivu. Někdy se objevuje výraznější barevný akcent v teplých tónech, jindy je barevnost tlumena až monochromaticky. Krajina Milana Kubeše je dramatická, komunikuje s divákem, je v ní patrna živost a zároveň stabilita. Působí vyrovnaně a harmonicky. Zároveň provokuje a budí zvědavost.

V některých obrazech spěje autor až k informelnímu pojetí, tahy štětce, nánosy barvy ponechané ve skvrnách nebo náhodných stopách, jsou důležitou součástí bohaté kompozice. Tu stále drží pospolu tu a tam klidnější plocha, střídmější projev, jasná kontura, která expresi uzemní a udrží celý tvar i ve velkém formátu.

V informelních polohách v některém díle budí obraz dojem jakési neukončenosti, téma je otevřené, ve stádiu kvasu. Tato díla je dobrá vidět v kontextu s uzemněnější formou jiných děl pro uvědomění si celistvosti celé autorovy tvorby, kdy na druhé straně pak najednou působí krajina křehčeji, lyričtěji, není pouze nahozená, ale soustředěně promalovaná až ke konejšivému výsledku. 

Co se týče autorovy tvorby zaměřené na figurální motivy, jedná se o více konkretizující polohu. Figura je naprosto zvládnutá, dobře odpozorovaná. Jedná se o zachycení běžných situací lidského života, všímáme si větší lineárnosti a často výrazné barevnosti. V podmalbě je již patrna práce s prostorem a barvou tak, jak ji autor využívá v krajinných motivech. Figura postupně přestává být dominantní, je opouštěna ve prospěch působení samotného prostoru. V těchto dílech se zaměření na volných prostor rozvíjí a stále více je obohacován o další zajímavé přístupy.

Ať už jde o dynamickou, expresivní polohu, volný rukopis nebo ukázněný soustředěný způsob vyjádření, Kubešova krajina si vždy zachovává svoje tajemství.

Kateřina Čermáková

 


 

 


Pohledy do výstavy / Vernisáž. Foto: Oldřich Šembera

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZPĚT


 Celoroční výstavní program Galerie Caesar je realizován za finanční podpory 
Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje, statutárního města Olomouc a Café Restaurant Caesar.


The year-round exhibition programme of Caesar Gallery is made possible with the financial support
of the The Czech Ministry of Culture, the Olomouc Region, the City of Olomouc and the Cafe Restaurant Caesar.
Thank you.

 

 

             © Galerie CAESAR  

 

NAVRCHOLU.cz