Biografie / Biography

Jan Knap - Narozen / born:  8. 7. 1949, Chrudim
Malíř, kreslíř, ilustrátor, grafik / Painter, draughtsman, illustrator, graphic artist
1968–1969 studia / studies:  Stavební fakulta VUT, Praha / Faculty of Civil Engineering CTU in Prague
1969 emigroval / emigrated
Brazílie a později do Německé spolkové republiky.
1971–1972 studia / studies: Staatliche Kunstakademie, Düsseldorf (prof. Gerhard Richter)
1972–1982 žil a pracoval v New Yorku / lives and works in New York
1979  Jan Knap s Milanem Kuncem a Peterem Angermannem spoluzakládá skupinu Normal/ Forms together with Milan Kunc and Peter Angermann the Normal Group
1982–1984 studia teologie Řím / studies theology, Roma
1984–1989 žil a pracoval  / lives and works in v Köln, 1989–1992 Modena 
Od roku 1992 žije a pracuje v České republice / since 1992 lives and works in the Czech Republic
od 1994 volně spolupracuje s Galerií Caesar v Olomouci

Samostatně vystavuje od roku 1985 (Německo, Španělsko, Itálie, Anglie, Belgie, Nizozemí, Rakousko, ČR, USA), kolektivně od roku 1980. 

 

 Zastoupení ve sbírkách (výběr)
Representation in collections (selected):

CZ - Muzeum moderního umění Olomouc
Východočeská galerie v Pardubicích
Regionální muzeum v Chrudimi, Chrudim
 
Safn, Reykjavik; The Living Art Museum, Reykjavik, Iceland
Centraal Museum, Utrecht
Deutsche Bank
Stedelijk Museum, Amsterdam
Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam
Gian Enzo Sperone, Roma; Sperone–Westwater
Gallery, New York
collection David Hockney; P. Giuliano, Milano; Verga, Cadorago; A. Cardilo; Sandres, Amsterdam; Mimmo Paladino, Milano; Peter&Roz Bonerz, Los Angeles; Carla Coppo, Milano; P. Consolandi, Milano; Ahmadpour Massound, Modena

další soukromé sbírky  ČR, SR, Belgii, Holandsku, Chile, Itálii, Japonsku, Německu, USA, Venezuele, Islandu, Švýcarsku, Rakousku

/ private collections  Czech Republic, Slovakia, Belgium, Netherlands, Chile, Italy, Japan, Germany, USA, Venezuela, Iceland, Switzerland, Austria

 

 


 

Celoroční výstavní program Galerie Caesar je finančně podporován z grantu Ministerstva kultury ČR,
města Olomouce a Olomouckého kraje.                             © Galerie CAESAR