TOMÁŠ CÍSAŘOVSKÝ

Nevěřící Tomáš

 Tvorbu Tomáše Císařovského (*1962) můžeme na umělecké scéně sledovat od 80. let, kdy se Tomáš Císařovský zařadil mezi první postmoderně smýšlející autory na tuzemské scéně. Jeho tvůrčí přístup byl utvářen v kolektivu ateliéru Arnošta Paderlíka na AVU (1983-1988), kde jeho spolužáky byli např. Jiří David, Martin Mainer anebo Otto Placht, případně skrze okruh okolo jedné z prvních porevolučních soukromých galerií MXM, v rámci které působili např. manželé Ševčíkovi anebo skupiny Tvrdohlaví a Pondělí. Avšak největší vliv na Tomáše Císařovského měla patrně jeho umělecky aktivní rodina – zejména pak dědeček – československý legionář – který vždy chtěl být umělcem, ale z cest zanechal po sobě akorát jeden výtvarně pojatý deník. Právě naplnění dědečkovy touhy skrze rozpracování tohoto deníku do cyklu obrazů udělalo z čerstvého absolventa Tomáše Císařovského výrazného a žádaného autora. Cyklus „Z deníku dědy legionáře“ ale hlavně představil Tomáše Císařovského jako nového kronikáře, který skrze obrazy prověřuje malé i velké osobnosti a události našich dějin. Především jako kronikář je Tomáš Císařovský mezi širokou veřejností znám i dnes po čtyřiceti letech působení na umělecké scéně.

 

Výstava Nevěřící Tomáš ale přeci jen představuje tvorbu Tomáše Císařovského komplexněji. Rysem většiny děl Tomáše Císařovského totiž není ani tak rozbor nějaké konkrétní události jako spíše lidská přirozenost a s ní spjaté otázky o podstatě lidství. Tomáš Císařovský tedy maluje i vyloženě nehistorické obrazy, ať už to jsou spontánní deníky a akvarely anebo naopak velká plátna představující různé mýty, o které se naše chování, vnímání a komunikování duchovně opírá. Přímo pod názvem výstavy Nevěřící Tomáš se pak ukrývá jedno z takových děl (je k vidění při vstupu na výstavu). Jedná se o zpodobení mýtu a méně známé Tomášovo dílo, které Tomáš Císařovský namaloval ještě během svých studií. Obraz lze vnímat jako základní kámen autorova každodenního přístupu ke světu, jeho základní potřeby si zažité či zaslechnuté obrazově zpracovat a teprve pak pochopit. Obraz zároveň předurčuje výrazové tvůrčí rysy – důraz na barvu a barevnou plochu, velký formát, zjednodušená kompozice, práce se symbolikou a atributy – které jsou patrné v obrazech Tomáše Císařovského i o dekády později.

 

V Galerii Caesar se Tomáš Císařovský představuje vůbec poprvé. Výstava je tedy uchopena jako skromný, ale komplexní průřez jeho dílem. Je rozdělena do tří sekcí, které lze napříč autorovou tvorbou sledovat: nedějinné ba až mýtické obrazy, dějinné-politické obrazy a obrazy dějinné-popkulturní. Každý z vystavených obrazů uvádí jiný cyklus prací Tomáše Císařovského, přičemž výstava je ještě doplněna o několik akvarelů, které zastupují četné ryze spontánní práce.

 

Narozen 2. 1. 1962, Praha

Studia:

1978–1982 Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze

1983–1988 Akademie výtvarných umění v Praze

 

Dnes je jedním z nejuznávanějších českých malířů.
Od začátku své tvorby je fascinován médiem malby.
Maluje téměř zásadně klasickou technikou – olejem na plátno, blízký je mu i akvarel.
Na výtvarné scéně se prosadil koncem 80. let svými portréty a figurálními výjevy,
při čemž vždy akcentoval historický či sociální kontext zobrazovaného tématu.
Svá díla představoval spolu s vrstevníky na neoficiálních přehlídkách mladého umění Konfrontace (od r. 1984).
Tyto výstavy byly pořádány tajně jako konfrontace potlačovaného umění s panujícím režimem.
Jeho obrazy Terče, jež byly představeny právě na Konfrontacích, jsou stylově blízké tehdy aktuální italské transavantgardě.

Ke konci 90. let pak rozšířil svůj záběr na krajinu, traktovanou rovněž svébytnou Císařovského obrazovou řečí.
Ta by se dala charakterizovat koloristickou hutností, přesnou volbou barevné škály a realistickou obrazností,
odkazující nejen na konzervativnější větev malířské moderny 20. století či k americkému pop-artu,
ale také například ke gotické, raně renesanční či barokní malbě.

Pracuje v tematických cyklech,
např. Z deníku dědy legionáře; Naty, přepni to!; Bez koní, Prázdniny v Čechách nebo Promlčená doba.
Pravidelně vystavuje v českých i zahraničních galeriích a jeho dílo je zastoupeno ve veřejných i soukromých sbírkách.
Žije a pracuje v Praze.


Nevěřící Tomáš. 1987
olej, plátno, 210 x 141 cm

 

Ployxena Czerninová. 1996
olej, plátno,190 x 120 cm
Kraj světa. 2008
olej, plátno, 160 x 120 cm
   
Sebemrsk I. 2021
akvarel, papír, 41 x 60 cm
Lehké břímě III. 2021
akvarel, papír, 42 x 30 cm
   
   
   

TEXT V KATALOGU

Nevěřící Tomáš

            Kdo Tomáše Císařovského pozná osobně, zjistí, že je rozeným vypravěčem. Běžně totiž na otázky odpovídá skrze příběhy. Nejsou to však příběhy přitažené za vlasy. Tomáš není někým, kdo všechno viděl a všechno zažil, nepoužívá příběhů, aby sám byl ve světle reflektorů. Příběh pro něho není zajímavost, nýbrž důkaz. Tomáš je pozorný pozorovatel historie, té celospolečenské i osobní. Dobře si pamatuje jak jména, tak kdo kde byl a co dělal. Když pak má Tomáš reagovat na otázku, všechny tyhle reálie používá jako svůj poznámkový aparát, dávající reakci potřebnou věrohodnost.

            Tomáš ale nejraději odpovídá skrze své obrazy. V nich totiž všechny události archivuje, přičemž to dělá nadmíru zodpovědně. Tomášova tvorba je vlastně taková vizuální kronika. Trochu tajuplná, trochu osobní, avšak zároveň „sepsaná“ s důrazem na upřímnost a pravdivost. Tomáš ji přitom nemaluje ani tak pro sebe jako spíše pro ostatní. Vnímá postavu malíře jako společensky odpovědnou. Každý malíř je vůči něčemu citlivější než ostatní a konkrétně Tomáš je všímavější vůči příběhům, co se dějí v jeho okolí a generaci.

            Na jedné straně tedy k dějinám přistupuje jako k něčemu, co nás utváří. Jeho obrazy v tomto ohledu slouží coby záznamy událostí, které by neměly být zapomenuty. Na straně druhé Tomáš nalézá v dějinách příležitosti, které vedou k něčemu hlubšímu, co by šlo označit jako lidská přirozenost. Tato lidská přirozenost je plná cností i neřestí a dějiny představují jeden z prostředků, kterými lze o této lidské přirozenosti a jejích výkyvech povyprávět.

            Druhý prostředek, který se k lidské přirozenosti vztahuje a též je v Tomášově kronice bohatě obsazen, jsou mýty. Mýtus bývá zpravidla fiktivním příběhem, který se zapsal do společenského povědomí natolik, že rádoby představuje historickou událost. Tomáš takto s mýty také pracuje (mýtické obrazy dokonce začal malovat dříve než ty dějinné), ale uvědomil si i opak, že některé dějinné okamžiky jsou tak mimořádné, až se zapomíná na to, že se skutečně staly a samy začínají být mýty. Často je tedy možné číst v Tomášových katalozích o tom, s jakým nadhledem se vztahuje k různým dějinným milníkům: jak třeba upřímně vypráví o Václavu Havlovi nebo jak až drze zachytil šlechtu Bez koní. To, v čem je tento jeho přístup tolik mimořádný, je, že vizuálně poutavé médium malby Tomáš nepoužívá k ještě větším nánosům patosu, ale naopak se snaží odstranit různé slupky bájí a legend, které za ty roky kolem daných událostí či osobností vznikly a mohou zakrývat jejich opravdovost.

            Tomáš ale nemá patent na pravdu. Jeho pravdivost tkví v pochybování. Sám o příbězích, které vypráví, dost polemizuje. Připomíná biblického Nevěřícího Tomáše (a sám obraz k tomuto mýtu namaloval ještě během studií na AVU), který si na Krista musel sáhnout, protože by jinak neuvěřil, že Kristus vstal z mrtvých. Aby si Tomáš tedy příběh nějak zpracoval a za svou výpovědí si mohl stát, potřebuje si jej obvykle namalovat. Pro pochopení historky pak Tomáš zpracovává jednotlivé výjevy buď intuitivně a ve vysoké frekvenci – jeho tvorba obsahuje štosy akvarelů
a kvašů, kde se lze setkat třeba s cyklem sv. Kryštofů či sebemrskačů – nebo naopak přistupuje k vyprávění s rozvahou, takže příběhům propůjčuje velké formáty a maluje je v takových barvách, že vyžadují dlouhodobější ponoření se do tvorby i samotného děje.

            Upřímnost o člověku, kterou Tomáš skrze dějiny či mýty divákům už přes 40 let předkládá, je tedy podávána rozmanitými způsoby. Díla jsou plná hravosti, barvitosti, odlehčenosti, ba někdy i vyloženě humoru. Tomášovo líčení událostí není vážné. Tomáš není vědec, namísto pojmů používá metafor. Jak vážně tedy divák bude Tomášovu kroniku číst, to je jen a jen na něm. Tomáš vypraví. Vypráví po svém. Činí tak se zodpovědnou rozvahou, ale nechce příběh vyložit jen z jednoho pohledu a nechce mu dát jasný konec. Spíše se snaží vyobrazit událost v takovém světle, aby v ní byla patrná i druhá strana mince, pokud divák vnímal vždy jen tu první. A Tomáš se též snaží o to, aby nebyl tím jediným „nevěřícím“, ale aby s ním zdravě a s nadhledem pochybovali i ostatní. Jedině tak se lze dobrat k představě o tom, kým vším člověk je.

 

Jan Čejka

 


Pohledy do výstavy / Vernisáž Foto: Oldřich Šembera         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZPĚT


 Celoroční výstavní program Galerie Caesar je realizován za finanční podpory 
Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje, statutárního města Olomouc a Café Restaurant Caesar.


The year-round exhibition programme of Caesar Gallery is made possible with the financial support
of the The Czech Ministry of Culture, the Olomouc Region, the City of Olomouc and the Cafe Restaurant Caesar.
Thank you.

 

 

             © Galerie CAESAR  

 

NAVRCHOLU.cz