DAVID JEDLIČKA

 Narozen: 1969, Brno

V uměleckém prostředí je řazen ke generaci, která se začala prosazovat na výtvarné scéně v polovině devadesátých let.
Toto období bylo sice charakterizováno odklonem od tradiční malby, avšak právě̌ tehdy se podařilo nalézat názorový kompromis mezi novými technologiemi a klasickou disciplínou malířského média. Jako figurální malíř se zúčastnil mnoha samostatných
i společných výstav, mimo jiné i ve spojení s tzv. „Ostravskou scénou“, která se právě̌ pro toto období stala fenoménem pro pluralitní názorovou platformu, ale i pro radikální postoj vůči konvenční estetice. Malby, mívají tematicky obsahový rozptyl od cistě̌ osobních témat až po práci s významovými posuny mediálních obrazů. Často je v obrazech užita nadsázka, vtip, metafora, demytizace zažitých vizuálních schémat apod.  
Dílo Davida Jedličky je zastoupeno ve sbírkách Národní Galerie v Praze a mnoha soukromých sbírkách v česku i zahraničí.

 

David Jedlička: Triggers

Výstava Triggers představuje malby Davida Jedličky z posledních dvou let. Nejedná se o pevně tematicky sevřený soubor koncipovaný pro tento výstavní projekt, spíše o výběr obrazů z aktuální tvorby. Název, který sám autor pro výstavu zvolil, nicméně naznačuje autorovu strategii společnou pro vystavené obrazy. Ta je ložena více v přemýšlení o viděné skutečnosti,
o obraze a jeho funkci než v přesném tematickém vymezení.

Anglické slovo Triggers má několik významů. Pojem může být odvozován z oblasti elektronické hudby, ve smyslu spouštěčů – aktivátorů naprogramovaných funkcí. Pokud se podíváme do výčtu autorových výstav, nalezneme celou řadu názvů čerpajících
z digitálního světa, z oblasti elektroniky a počítačů např. Uložit jako (Galerie Caesar, Olomouc, 2011) nebo Slow Attack (Galerie současné malby, Divadlo Antonína Dvořáka, Ostrava, 2021) Žádné zprávy (Galerie XY, Olomouc, 2019) David diváka opakovaně odkazuje k určité technické funkci – k něčemu, co účelově používáme.

 Význam slova může být chápán také ve smyslu zapříčinění určité situace nebo události. David Jedlička si, jako bytostný figuralista, vybírá jako námět pro své obrazy postavy převzaté z fotografického materiálu, který důsledně sbírá. Figury svým gestem či postojem vyjadřují specifickou emoci, náladu, výraz, který je odpovídající pro daný kontext. Ale jen do té doby, než nám autor tento kontext záměrně ruší. Obraz je manipulován; jsou vytvářena nová prostředí, ve kterých původní gesta a postoje zobrazovaných postav dostávají odlišné symbolické významy.

Pokud se soustředíme na čistě malířská východiska, je pro Davida zásadní práce se světlem – určité osvětlení postav, ovšem nikoli ve smyslu iluzivního zachycení scény.  Tyto světelné záblesky jsou spíše analogií lidské paměti. Pracuje s klíčovým vizuálním podnětem, který se stává oním spouštěčem pro rozvzpomínání se, pro dotváření dalšího obsahu. Dále jde v malířské formě o práci s barevnou hmotou – překrývání a abstrahovaní prostředí a někdy i postav samotných. Situace je vytržená z kontextu, a tak se naše pozornost opět obrací k figuře a jejímu gestu a postoji. Ta najednou zůstává bez „opory“ svého přirozeného prostředí, někdy je deformovaná, vždy však osamocená, vydána napospas řetězci našich asociací.

Je David tím, kdo tento řetězec naprogramoval? Ne zcela. Určitě nám nastavil určité parametry toho, co vidíme a co už nám naprosto záměrně znejasňuje. Možná při interpretaci jeho obrazů nejde o to, jak celou situaci čteme, ale jak ji nedokážeme přesně přečíst. Naše očekávání v konfrontaci s něčím, co jej narušuje. Vracíme se znovu k analogii s pamětí – pamatujeme si detaily zostřené naší pozorností, která má jistou souvislost s našimi emocemi. Zbytek je zamlžený a na tomhle pochybném základě je vybudována celá naše osobní historie. Tato absence a neschopnost objektivity se může zdát děsivou. Je však tím, co nás dělá lidskými.

Magdalena A. Turzová

 

Studia:

2007–2011 Doktorský studijní program, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta,
obor Výtvarná výchova – Teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby

1992-1997 Ostravská Univerzita,
ateliér malby ateliér prof. Ak. mal. Daniela Balabána (obor výtvarná výchova / výtvarná tvorba)

 

Přehled výstav:

 Samostatné výstavy (výběr):

2022: Mimo provoz, Schrott Gallery, Brno.

2021: Noční proud, Výtah Space, Zlín

2021: Slow Attack, Galerie současné malby – Divadlo Antonína Dvořáka, Ostrava

2019: Žádné zprávy, Galerie XY, Olomouc

2019: Stará vlna, Galerie Jáma 10, Ostrava

2017: Pole (spolu s adélou Janskou, M. Turzovou, D. Maturovou), Důl Michal, Ostrava

2017: Obrazy (spolu s Adélou Janskou), výstavní síň zámku, Prostějov

2016: Zima Miłości – Zima lásky, Art Institut Czieszyn, Polsko

2014: Zima Lásky (spolu s Alešem Hudečkem a P. Formanem), galerie Arttalk, Praha

2014: Tam a zpátky, Galerie Langův dům, Frýdek Místek

2013: Lesní směs, Galerie v kapli, Bruntál

2013: Malované obrazy, Café na zábradlí, Olomouc

2013: Malby, Galerie Dole (spolu s Pavlem Formanem, Ostrava

2011: Uložit jako... Galerie Caesar, Olomouc

2010: The best of… galerie Cella, Opava

2009: Dámská volenka, galerie Minikino, Ostrava

2009: Dámská volenka, galerie Bárka café, Ústí nad Labem

2009: Druhá míza, galerie Café 87, Olomouc

2008: Naše obrazy (spolu s Pavlem Formanem), Galerie Šternberk, Šternberk
2006: „36“, Stánek č. 36, Olomouc, (spolu s Vladimírem Havlíkem)

2005: Obrazy, galerie Na věčnosti, Znojmo

2004: Docent, NoD, Praha

2002: Těžká hodina, spolu s Ivo Sumcem, galerie Synagoga, Hranice na Moravě

1999: Dark afternoon, galerie 761 Ostrava

1999: Pozdní odpoledne, antikvariát Černý pavouk, Ostrava

1998: Helou Doly, Galerie Fiducia, Ostrava

1997: Divadelní klub, Mahenovo divadlo, Brno

1995: Klub Na Věčnosti, Znojmo

1995: Galerie Na půdě, Český Těšín

1995: David Jedlička: Galerie Fiducia, Ostrava

 

Společné výstavy (výběr):

 2022: Hrátky ve tři ráno, Městská galerie Říčany, Říčany.

2022: Hrátky ve tři ráno, Festival Brandýské mámení, Brandýs nad Orlicí.

2022: Permutace, Provoz u řeky, Ostrava.

2021: 30 let Galerie Caesar, Galerie Caesar, Olomouc

2019: No pressure, No diamonds - Academia Sztuk  Pieknych, Krakow, Polsko

2019: Cesta ke svobodě, Pavelčákova 19, Olomouc

2019: Aktuál 2019, Galerie Caesar, Olomouc

2018: Pořád spolu, Důl michal, Ostrava

2018: Aktuál 2018, Galerie Caesar, Olomouc

2017: Situace, Ostrava 2017, Důl Michal, Ostrava

2017: Proud času, Okruhu autorů Galerie Caesar, Galerie Caesar, Olomouc

2017: Aktuál 2017, Galerie Caesar, Olomouc

2017: Art brut all, pevnost Josefov

2017: Art brut all, Důl Michal, Ostrava

2017: Příběh dne/s/, Galerie moderního umění, Hradec Králové

2016: Tvrdej chleba, Muzeum a galerie, Prostějov

2016: Šešublů Show, Výstavní síň Viléma Wünsche, Havířov

2014: ZUKUNST 2014: Contemporary Austrian, Czech and Slovak Painting, Valtice

2014: Freudenthal Show 2, galerie Freud&Thal, Bruntál

2013: Freudenthal Show, galerie Freud&Thal, Bruntál

2012: Useful Symbiosis, Owensboro museum of fine art, Kentucky, USA

2012: Useful Symbiosis, Galerie Caesar, Olomouc

2012: OŁOMUNIECKI HATTRICK,Galeria Sztuki Współczesnej, Opole, Polsko

2012: Dva na Dva: galrie Cooltour, Ostrava

2011: ART PRAGUE 2011 Výstavní síň Mánes, Praha

2011: XX. 20 let Galerie Caesar, Olomouc

2009: ARTSAFARI, sochařské studio Bubec, Praha

2008: Velké prádlo, Galerie Caesar, Olomouc

2008: Frei von Nostalgie, Traun, Linz, Rakousko

2007: Aktuál 07, Galerie Caesar, Olomouc

2006: OVA 95–05, GVUO, Ostrava

2006: Návštěva – Univerzita Mateja Bela, Bánská Bystrica, Slovensko

2005: Aktuál 05, Galerie Caesar, Olomouc

2005: Ped a Gog, výstaviště Flora, Olomouc

2003: Nejmladší, Veletržní palác NG, Praha

2001: Výtvarníci z Ostravy, Muzeum Vojtecha Lofflera, Košice, Slovensko

2001: Vánoční lesík, Galerie Šternberk, Šternberk

2000: Klasika 2000, Muzeum Umění, Olomouc

2000: Pocta, Důl Michal, Ostrava

1999: Zloty Schilling, Dům umění, Znojmo

1999: Ostrava – Ůstí, budova policie ČR, Ůstí nad Labem

1998: Ostrava ..umjeni?. SVU Mánes, Praha

1997: Kolmo k ose, galerie Fiducia, Ostrava

1997: Diplom-anti, nemocnice Fifejdy, Ostrava

1996: Prkno, Nová síň, Ostrava

1996: Autosalon, pavilon C, Černá louka, Ostrava

 

Zastoupení ve sbírkách:
Národní Galerie Praha, město Prostějov
a mnoho soukromých sbírek v Česku a zahraničí.

 
Literatura (výběr):

 

Příběh dnes: katalog výstavy Současná česká figurální malba“, Petr Pokorný, Petra Příkazská. Hradec králové 2017

Pole: katalog výstavy, Tomáš Koudela, Ostrava 2017

Figurální tvorba umělců Olomouckého kraje: Malba, kresba, grafika / 1900-2010 Ladislav Daněk, Josef Maliva, Jiří Hastík,

Frei von Nostalgie Katalog výstavy Rakousko 2008

OVA 95 05 Katalog výstavy, Ostrava 2005

David Jedlička. Ivo Sumec. Těžká hodina (domácí práce). Katalog výstavy. Nákladem autorů 2002

Nejmladší / The Youngest. Katalog výstavy. Texty Milan Knížák, Tomáš Vlček, Jiří Valoch, medailony autorů. Praha,
Národní galerie 2003, s. 66-67.

Ostrava. Umjeni...? Katalog výstavy. Texty Jana a Jiří Ševčíkovi, Hnát Daněk. Katalog výstavy. Ostrava.

Olga Badalíková: David Jedlička a Pavel Forman v Galerii Šternberk, Prostor Zlín, 2008, č. 3, s. 17-19.

Futura. 4 pozice mladé středomoravské figurativní malby 2005–2010.
Pavel Forman, Zuzana Dvorská Šípová, David Jedlička, Petr Kunčík
. Katalog výstavy.
Text Ladislav Daněk. Olomouc, Agentura Galia 2010

 

 

 

 

 


 


Pohledy do výstavy / Vernisáž – Foto: Oldřich Šembera

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magdalena Turzová a David Jedlička.
 
 
Výstavu uvedla Magdalena Turzová.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZPĚT


 Celoroční výstavní program Galerie Caesar je realizován za finanční podpory 
Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje, statutárního města Olomouc a Café Restaurant Caesar.


The year-round exhibition programme of Caesar Gallery is made possible with the financial support
of the The Czech Ministry of Culture, the Olomouc Region, the City of Olomouc and the Cafe Restaurant Caesar.
Thank you.

 

 

             © Galerie CAESAR  

 

NAVRCHOLU.cz