2. 4. 2024–26. 4. 2024

Miroslava Klesalová
 
Krajinná RE-konstrukce
 
Kurátorka: Barbora Kundračíková.
Výstava se koná ve spolupráci s EDO a MUO.

 


 


 

 

Miroslava Klesalová


Těžištěm dlouhodobého projektu je osobní paměť v kontextu kulturních dějin, krajiny, a jejích dynamiky.
Obecnou limitou je období kolektivizace zemědělství v 50. letech 20. století, která zasáhla násilně do krajinného rázu
i sociální struktury domovského kraje autorky, tj. jihozápadních Čech.
Proces vnitřní proměny a možné kultivace daného stavu je rozpracováván do hmatných objektů/ "oděvů" z geotextilií.
Struktura děl se opírá nejen o vizualitu katastrálních map, jejich geometrismus, ale pracuje také s prvky lidské bytnosti.
Celkové vizuální pojetí je založené na významu rukodělné práce a materiálu. Svou roli hraje vrstvení a procesní stránka věci.
Charakter díla sice vyplývá z racionalizovaného, technicistního přístupu k obhospodařování krajiny, má však hluboce intimní pozadí.
Site-specific projekt zahrnuje velkoformátovou textilní instalaci, šité objekty a zvukový vstup.

Miroslava Klesalová žije a pracuje v Praze.
Je absolventkou pražské Akademie výtvarných umění (2020).
Studovala v ateliéru Textilní tvorbu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Jitky Škopové (2014–2016)
a v ateliéru Grafika 1 u Dalibora Smutného (2016–2020).

Barbora Kundračíková je historička umění, 
šéfkurátorka Muzea umění Olomouc-Středoevropského fóra Olomouc
a odborná asistentka na Katedře dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

 

 


Miroslava Klesalová

Krajinná RE-konstrukce / Landscape RE-Construction

Galerie Caesar

2. 4. 2024–26. 4. 2024

kurátorka: Barbora Kundračíková

Struktura krajiny

Strukturu krajiny definuje Zonneveld jednoduše jako to, co z krajiny vidí oči ptáka ve směru kolmém nebo šikmém k povrchu zemskému.

Zonneveld, I. S. 1995 Land Ecology. SPB Academic Publishing, Amsterdam

 

Těžištěm dlouhodobé tvorby Mirky Klesalové je osobní paměť. Jak se člověk vztahuje ke svému prostředí? Proč? Nač reaguje? Co si vybavuje? Čeho se přitom dotýká a čeho záměrně zbavuje? Nenahlíží ji však samostatně, to by snad ani nebylo možné. Reflektuje její kontext, kulturní dějiny, dějiny krajiny a jejich dynamiku. Obecnou či objektivizující limitou, k níž se vztahuje, je proces kolektivizace zemědělství probíhající masivně v 50. letech 20. století. Jeho zásah do krajinného rázu i sociálních struktur reflektuje na příkladu vlastní “domoviny”, oblasti jihozápadních Čech, Pošumaví. Proces vnitřní proměny a možné kultivace daného stavu rozvíjí v sérii hmatných objektů, „oděvů“, vytvářených z geotextilií. Struktura jednotlivých děl se opírá nejen o vizualitu katastrálních map, jejich přirozený geometrismus, ale pracuje také s prvky lidské bytnosti, estetiky a poetické sémantiky. Jejich vizuální pojetí je založeno na významu rukodělné práce a materiálu, svou roli zde hraje vrstvení a procesní stránka věci. Charakter díla sice vyplývá z kontrastu (či souzvuku) racionalizovaného, technicistního přístupu k obhospodařování krajiny a hluboce intimního, až spirituálního pozadí. Výsledné řešení má podobu místně specifické instalace, usilující o komplexní smyslovou zkušenost, subtilní, subjektivní, podmanivou. Přispívá k tomu adopce čtvrtého rozměru – zvuk prostor obestírá, naplňuje, vytváří měkké zázemí shodně měkkým prostorovým objektům, “tělům”, zároveň však sdílí také jeho vnitřní řád, stává se jinou geometrickou strukturou.

 

krajina: proč? jakým způsobem? je to pro tebe “prostor osobní”?

Krajina – kraj – domov – prostor. Struktura – zemský plášť – matrice – reliéf – paměť – stopa – záznam – plocha. Mapování místa – pohled shora – struktura – rytmus – řád – trvalost. Osobní prostor – místo, které skutečně znám s ohledem na proměny, jimiž prošlo a prochází – možnost v tomto prostoru být a vnímat půdu pod nohama… To podstatné zůstává – připomíná se a drží mne. Jsem člověk jednoho místa.

 

geotextilie, hmatnost, tělesnost, oděv: proč volíš měkké materiály?

Textil, jako médium evokuje dotek – tělesnost – vrstvení – rukodělnost. Materiál, který toho spoustu unese – má své hranice a limity. Výšivka – je pro mě důležitá hmotou – matérií – nit – textil – objem – modelování struktur – objektů. Geotextilie je pro mě osobně nezatížený materiál – nikdo od něj nic moc krom izolace a ochranných vlastností neočekává. Mě samou překvapuje, jak moc se prošíváním – vrstvením, promění celkové materiálové vyznění – někdy působí dojmem zvrásněné kůže, do které se propisuje naprosto vše – každý jednotlivý steh, je tak svou vlastní stopou – záznamem, který nelze vzít zpět. Díky své plastičnosti je plně v rukách dopadajícího světla, které se tak stává důležitou součástí díla.

 

tisk, dvojrozměrnost, konstrukce, systém, technologie: co pro tebe znamená grafika?

Grafika je pro mne procesem – interpretací skrumáže myšlenek – pocitů – vjemů, které touží po uspořádání do smysluplného celku. Grafika je pro mne také médiem, které vyžaduje čas a porozumění procesu – trpělivost, rukodělnost, rytmus, řád – vlastně to vše uplatňuji také v práci s textilem. Zároveň jistou otevřeností experimentu – ne vše mohu mít pod kontrolou, ale mohu na to dále navazovat – poučit se. Navazovat na předešlé a přesto se pouštět do neznáma.

 

zvuk, “čtvrtý rozměr”: proč a jak pracuješ se zvukem?

Zvuk – vrstevnatost – autentický záznam – zvuková stopa poskládaná do celku - samostatné zvukové krajiny - další rozměr prostoru - atmosféra místa, která je naprosto všední - obyčejná - ale přesně taková jakou znám - umožňující být součástí všeho, co mě v daném prostoru obklopuje - zvuk domova - zvuk důvěrného místa.


 

 

 

 

POHLEDY DO VÝSTAVY  / VERNISÁŽ  - Foto: Oldřich Šembera

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ZPĚT


 Celoroční výstavní program Galerie Caesar je realizován za finanční podpory 
Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje, statutárního města Olomouc a Café Restaurant Caesar.


The year-round exhibition programme of Caesar Gallery is made possible with the financial support
of the The Czech Ministry of Culture, the Olomouc Region, the City of Olomouc and the Cafe Restaurant Caesar.
Thank you.

 

 

             © Galerie CAESAR  

 

NAVRCHOLU.cz