ADAM DOSTÁL
 034 / OBRAZY, FOTOGRAFIE, OBJEKTYpohled do výstavy / exhibition view

 

V zatáčce směrem na Olomouc.

Je téměř kanonické, vyjadřovat se k dílům výtvarníků poetickými obraty, zvláště tehdy, když cítíme, že vše již bylo na díle dokonáno, že vše již bylo řečeno, že vlastně není co dodat. Ale pak nás autor požádá o „pár slov“ do katalogu. Cítíme, jak úpěnlivě toužíme zmnožit to, čím jsme byli autorem obdarováni a to nikoli z úcty k dílu, ale z touhy spolu se podílet při tvoření krásy. Tímto počinem zároveň vysíláme signál k tvůrci, že jsme přijali jeho laskavou nabídku vstoupit na území privátního ticha jiného člověka. Pak už záleží jen na nás, zda se naladíme na stejnou tóninu jako autor a rezonujeme s ním v jemných záchvěvech autentického bytí prostřednictvím obrazů, slov, akordů, ticha….

Tento stav milosti jsem prožil v díle Adama Dostála a nemám pro to žádné racionální vysvětlení. Jeho obrazy i texty do mě vstoupily bez podmínky studia vysvětlujících textů. Jen tak samovolně se otevřely dveře, bylo prostřeno. Tvorba Adama krystalizuje v podobě, kterou všichni důvěrně známe, ale nevnímáme ji, protože je příliš obyčejná a často leží v hlíně, prachu a popelu.  Jeho obrazy se volně vznášejí, povalují, ulpívají vně, ale především v nás a Adam nám je „pouze“ opětovně zviditelňuje. 

Vůbec nezáleží na tom, jakou techniku vizuálního i textového zobrazení Adam Dostál používá. Sám konstatuje například o svých fotografiích: „Všechny fotky dělám "malířským" způsobem, okamžitě totiž zapomínám veškeré technické znalosti. Samostatně neumím nic ořezat, komprimovat, přibarvovat, vyhýbám se manipulacím s clonou a časem atd. Vše fotím ve výsledném formátu a barvě automatem, akorát různými foťáky, režimy, zaostřením a případně nasvícením. Takže jsou to spíše nalezené samovolně vzniklé obrazy než fotografie.“ 

Adam Dostál se vyskytuje jako básník ve třech skupenstvích – jako výtvarník, jako senzibilní proutkař pracující se slovy, ale především jako člověk. Setkání s Adamem zprostředkovává stejnou energii jako procházka stromořadím, loukou táhnoucí na zádech kopec, jako koncert samoty, jako výstava tajných životů věcí, nebo jako čtení čehokoliv v koutku na půdě starého domu.

Ano, všechno už tu bylo a pravděpodobně i nadále bude. V dílech řady malířů najdeme obdobné abstraktní motivy, podobá východiska k tvorbě, ale to je naprosto nedůležité. V díle Adama Dostála jde o žitý svět. Vesnička Horní Loděnice, ve které autor bydlí a tvoří, téměř ani neexistuje. Když projíždíte autem mezi Opavou a Olomoucí, nikdy se zde nezastavíte - není důvod, a přesto zde Adam nachází mikro a makrosvět enigmatického světa, který často a zbytečně hledáme tak daleko od domova. V případě Adama Dostála je vše na svém místě, a navíc v dosahu pomalé lidské chůze.  Adamova tvorba nám zjevuje asketický, ale zároveň nově „okouzlený“ svět, který je nezbytným předpokladem pro sdílení intimity a prostoru k usebrání.

 

Jiří Siostrzonek

 

 

 

Adam Dostál

Malíř, grafik, příležitostně píše básně (pseudonym Tesfaye Kux)
Narodil se 3. ledna 1980, žije v Horní Loděnici
Absolvoval gymnázium ve Šternberku, krátce studoval na PdF UP v Olomouci.

Samostatné výstavy:

2000 
Zelená výstava. Galerie Octopus, Muzeum Rýmařov (s Lubomírem Dostálem)
2001 
Obrazy. Galerie ZUŠ M. Stibora, Olomouc (s L. D. a Markétou Kuxovou)
Obrazy. Handkeho galerie, Šternberk (s L. D., M. K. a Františkem Kuxem)
Obrazy. Minoritský klášter, Opava
2002 
Krajiny a přírodniny. Prostor Grimm, Šternberk
Obrazy a kresby. Galerie Skřivánek, Olomouc (s L. D. a M. K.)
2003 
Nitro lesa. Farní úřad, Moravský Beroun
2004 
Z rodných mokřadů. Galerie v Kapli, Bruntál
Obrazy. Galerie Skácelík, Olomouc
Obrazy. Místní knihovna, Horní Loděnice
Obrazy. Galerie Octopus, Rýmařov (s L. D. a M. K.)
2005 
Obrazy. Zámek Linhartovy, Město Albrechtice (s L. D. a Ivou Dedek)
2006 
Obrazy. Galerie Primavesi, Olomouc (s L. D.)
2007 
Obrazy. Městská knihovna, Rýmařov
 Obrazy. Galerie Centrum, Přerov (s Luďkem Adámkem)
Ledacos. Galerie Skleněnka, Březina u Tišnova (s L. A.)
2008 
Autorská prodejní výstava obrazů. Galerie Doré, Vranov nad Dyjí
2010 
Dny evropského dědictví. Lipník nad Bečvou (s Marií E. Roubíkovou)
2012 Adam Dostál. Galerie Octopus, Muzeum Rýmařov
Fotky. Nálevna Delico, Šternberk
2013 
Obrazy a objekty. Městská galerie Hradec nad Moravicí (s I. D.)
2014 
Adam Dostál - 034. Obrazy, fotografie, objekty. Galerie Caesar, Olomouc

Kolektivní výstavy (výběr):

2000 
Salon 2000. Průmyslový palác, Praha
Dny evropského dědictví. Handkeho galerie, Šternberk
2001 
Umění lidského podvědomí. Klub Ulita, Brno
Grimm, Galerie Šternberk, Šternberk
2002 
Členská výstava. Prostor Grimm, Šternberk
Obrazy ze sbírek. Státní zámek Hradec nad Moravicí
2005 
Okruh Galerie Caesar, Galerie Caesar, Olomouc
2006 
Kalendář pro Jindru Štreita. GVUO, Dům umění, Ostrava
Výstava k 710. výročí obce. Kulturní dům, Horní Loděnice
2007
Mladé sovy / Young owls. Galerie Caesar, Olomouc
Art Prague, mezinárodní veletrh současného umění. Mánes, Praha
2008 
Dialogy – Kalendáře pro Jindru Štreita. Galerie Smečky, Praha
Velké prádlo, 200. výstava Galerie Caesar, Olomouc
2009 
MY 2009 – setkání tvůrců mikroregionu Šternberk. Kino OKO, Šternberk
Krajiny – výstava k 100. výročí narození W. Schulmeistera. Horní Loděnice
2010 
Přátelské setkání VI. (SOV, UVUO) – V zrcadle. Galerie Patro, Olomouc
Šternberské slavnosti 2010. Expozice času – býv. Dům osvěty, Šternberk
2011
 XX. 20 let Galerie Caesar a Spolku olomouckých výtvarníků. Galerie Caesar, Olomouc
2012 
Fotografie. Galerie v Podkroví, farma Hlubočec
2014 
Obrazy. Galerie v Podkroví, farma Hlubočec
Prezentace kulturních osobností města, býv. augustiniánský klášter, Šternberk

Aktuál. Pravidelné výstavy okruhu Galerie Caesar (2007, 2009 – 2011, 2013)
Předvánoční benefiční aukce výtvarných děl nadace Veronica, Brno (2008 - 2011, 2013)
Dobročinné aukce souč. výtv. umění o. s. SPOLU, Galerie G, Olomouc (2010, 2012, 2013)

Sympozia:

2000 
Mezinárodní malířské sympozium „Jantarová cesta“. Hradec nad Moravicí
2007 
Sympozium v Průvanu. Hradec nad Moravicí – Filipovice
2009 
Sympozium v Průvanu. Hradec nad Moravicí – Filipovice
2010 
Sympozium v Hradci. Hradec nad Moravicí

Zastoupení ve sbírkách:
Obec Horní Loděnice, Město Šternberk, Město Hradec nad Moravicí,
Státní zámek Hradec nad Moravicí, soukromé sbírky v Česku, EU a zámoří

Výtvarná obec Horní Loděnice

První zmínka o vesnici je z roku 1296, nejstarší vyobrazení obce se dochovalo na plánu bitvy u Domašova z 30. června 1758. Od patnáctého století do roku 1949 se vesnice jmenovala Německá Loděnice (Deutsch Lodenitz). Na přelomu 19. a 20. století zde žili malíři Wilibald Schulmeister a Arnold Johann Berger, po druhé světové válce malířka Bohuslava Polcrová – Klozová, v nedávné minulosti kreslíř a sochař Oskar Přindiš a fotograf Miloslav Smolka. V sedmdesátých letech se do obce krátce přiženil šternberský malíř Petr Zlamal, pohled na vesnici maloval jeho otec Wilhelm Zlamal. V současnosti zde žijí Lubomír Dostál (malíř, sochař, keramik), Markéta Kuxová (kreslířka, grafička), Adam Dostál (malíř, grafik) a fotograf Jan Straka. V sousedních vesnicích přebývají malíř Antonín Lukavský (v Těšíkově) a tvůrce skleněných objektů a vitráží Luděk Adámek (v Huzové). V Horní Loděnici a její osadě Nové Dvorce opakovaně fotografoval Jindřich Štreit ze Sovince (výstava Horní Loděnice očima Jindřicha Štreita), v devadesátých letech i jeho žáci Libuše Rudinská a Daniel Šperl.

 

 

 

ZPĚT


 

Celoroční výstavní program Galerie Caesar je finančně podporován z grantu Ministerstva kultury ČR,
města Olomouce a Olomouckého kraje.                             © Galerie CAESAR