PŘIPRAVUJEME /  DALŠÍ VÝSTAVA  //  UPCOMING /  NEXT EXHIBITIONS

 

 

   


více ZDE>>>
 

         


    
         
Výstavní program Galerie Caesar v roce 2017

Miroslav Šnajdr ml., Bronislava Šnajdrová  – 48

Miroslav Šnajdr ml.
Narozen 1961 v Olomouci.
Studia: 1977–1981 Střední uměleckoprůmyslová škola v Brně, obor knižní a užitá grafika (prof. Dalibor a Ivan Chatrní), 1981–1985 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor speciální pedagogika.
Miroslav Šnajdr ml. patří k postmoderní generaci nastupující na výtvarnou scénu v polovině osmdesátých let. Je dobré také připomenout, že jako jediný olomoucký autor se svými pracemi účastnil v roce 1986 IV. pražských konfrontací. 
Od roku 1991 je členem Spolku olomouckých výtvarníků a patří do okruhu umělců olomoucké Galerie Caesar. 
Vystavuje od roku 1983. 
Šnajdr je rozkročen mezi kresbou a malbou. Při malbě nezapře velké zkušenosti dlouholetého kreslíře, podobně jako v kresbách užívá i malířských technik. Dlouhodobé těžiště autorovy tvorby leží ve velkoformátových figurálních kresbách, někdy kombinovaných s malířskými prvky. 
Malířská tvorba má několik poloh. Některé obrazy z posledního období navazují na kresebné realizace. Autor se nechává inspirovat spontánností kreseb a jejich abstraktní fragmenty převádí na plátna - nachází detail, nějaký spontánní náhodou vzniklý shluk barevných ploch. Na plátno nanáší barevné skvrny čistými barvami přímo z tub. Postupně a pomalu zaplňuje plátno. Obraz žije jakoby svým vlastním životem - znikne abstraktní obraz.

Bronislava Šnajdrová
Narozena 1973 ve Šternberku, žije a pracuje v Olomouci.
Studia: 1987–1922 Gymnázium v Uničově, 1992–1998 FF UP v Olomouci (česká filologie – výtvarná výchova). 
Vystavuje od roku 1995. 
V současnosti se autorka věnuje interpretacím - přemalbám děl jiných autorů.
V případě interpretací se jedná o malby na plátnech klasických formátů, realizované akrylovými barvami. Rukopis je uvolněný, malba osciluje od jemných dotyků k expresivním barevně výrazným realizacím. Pro umělkyni je předloha impulzem, inspirací, od které se odráží. Někdy převažuje jen pár dotyků štětcem s barvou, vynořují se jakoby ze světla, z bílého plátna. Jindy je prostor obrazu zcela zaplněn barvami. Převažují gesta a rychlost, celková energie. A někdy dokonce dochází k syntéze i více obrazů od stejného autora, ba i přemalbám obrazů různých autorů.
Natalia Pawlus (PL) – Bílá
Natalia Pawlus (1982) vystudovala školu výtvarných umění v Bielsko-Biala a je absolventkou grafického ateliéru (FF Graphic Workshop) na Filosofické fakultě Slezské univerzity v Cieszyně (PL), kde také od roku 2008 působí jako asistentka. 
Věnuje se zejména technice linorytu - její projev je typicky figurální, ve své redukovanosti vysoce expresivní, opírá se o kontrastní černobílou barevnost a precizní práci s linkou. 
Pawlus se zúčastnila celé řady domácích (např. Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej Kraków) i zahraničních přehlídek (mj. International Biennial of Engraving XATIVA).

Získala řadu ocenění včetně Guanlan Print Cenu 2009 Guanlan Mezinárodního bienále tisku. 
V roce 2010 absolvovala rezidenční pobyt na Guanlan Original Printmaking Base v Číně.
Jiří Lindovský – Světlo, ticho.

Narozen 1948 v Mankovicích.
Malíř, kreslíř, grafik, autor realizací v oblasti užitého umění.
Žije a tvoří střídavě v Olomouci a v Praze.
V letech 1963 - 1967 studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně a v letech 1967 - 1970 na Pedagogické fakultě Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Výtvarné vzdělání završil v letech 1970 - 1975 studiem na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Ladislava Čepeláka. Od roku 1992 je vedoucím ateliéru Grafika I na Akademii výtvarných umění v Praze. Profesorem jmenován 2007.
Samostatně vystavuje od roku 1970 (ČR, SR, Rakousko), společně od roku 1969 (ČR, SR, Polsko, Španělsko, Francie, Mexiko, Japonsko, Brazílie, Německo, Kanada, Rakousko, Jugoslávie, USA, Venezuela.)
Nositel Ceny Vladimíra Boudníka za rok 2011.


Jakub Čuška / Samuel Kollárik – Evidentně na hraně.

Jakub Čuška
(1989), v letech 2011–2014 studoval PdF UP Olomouc (Výtvarná tvorba pro ZUŠ), od roku 2014 student ateliéru malby u prof. Martina Mainera na AVU Praha. Ve své tvorbě se dlouhodobě věnuje tématu krajiny, portrétu, figuře a zátiší. Je silně směrována zájmem o malbu 19. století. Zastává názor, že krajina i portrét může a má své pevné místo v malířství a stále jej mít bude. Proto se v jeho olejomalbách objevuje často nádech takzvané studie – studie dneška. Zajímá jej barva, tvar, světlo, atmosféra zobrazovaného a nejen ta na povrchu viditelná. Zkoumá, maluje své blízké. 
V současné době uhýbá ze své obvyklé cesty k obrazu, začíná téměř pokaždé bez konkrétní předlohy. Abstraktně. Dohledává a buduje obraz, bere předlohu a záměrně si staví překážky do cesty. Nechává obraz takzvaně „odležet“ a postupně dohledává cestu k dokončení obrazu. Vybírá ten nejvhodnější fragment, který by z první řady reprezentoval ten daný obraz. Zajímá jej světlo a prostor v obraze. Téma prázdnoty, lehkost a těžkost. 

Samuel Kollárik (1992, Kremnica) 
Studia: 2008-2012 Škola úžitkového výtvarnictva, Kremnica
2012-2015 FU OSU v Ostravě, obor volná grafika
2013-2014 stáž projektu Erasmus, Polsko, Krakov
od 2015 AVU Praha, ateliér malby (prof. Martin Mainer)
Mladý slovenský malíř Samuel Kollárik se zabývá figurální malbou i krajinou. Skrze malbu a grafiku podle svých slov hledá v realitě známky nadpřirozena a metafyziky. Sleduje tak výtvarnou linii přetrvávající exprese a jakéhosi „tichého“ existencialismu, který vyplývá ze způsobu, jakým malíř své lidské objekty zpodobňuje. Ve své malbě sleduje linii přetrvávající exprese a jakéhosi „tichého“ existencialismu. 


Michal Černušák / Jaroslav Koléšek: Podivné zprávy.

Michal Černušák
(1982, Zvolen)
Studium: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislavě (2000-2006), 4. ateliér prof. Ivana Csudaia; Ceny: 2007 - Special prize Essl Award; 2006 – finalista VUB malba roku.
Žije a tvoří Bratislavě (pedagogicky působí na VŠVU v Bratislavě).
Jaroslav Koléšek (1974, Šternberk)
Studium 1992 – 1997 Katedra výtvarné tvorby PF Ostravské univerzity, (ateliér sochy – ak. soch. Marius Kotrba); 2009 – 2012 Akadémia umení, Fakulta výtvarných umení, Banská Bystrica, doktorandské studium. Ocenění: 2010 - Cena Rudolfa Schlattauera, Město Valašské Meziříčí, Galerie Sýpka; 2003 - Cena V. Chada, III. Zlínský salon mladých, KGVU Zlín.
Žije a tvoří ve Valašském Meziříčí a v Ostravě (pedagogicky působí na Ostravské univerzitě v Ostravě).

Výstavní projekt s názvem „Podivné zprávy“ přináší dvojici umělců, kteří se podobně vyjadřují k současnému světu, k jeho politickým a sociálním otázkám, i možnostem jeho ohrožení. Jde spíše o analytické a kritické přístupy obou autorů - malíře Michala Černušáka (1982) a sochaře Jaroslava Koléška(1974), kteří vizuálně razantním způsobem reagují na dnešní globalizovaný svět, jeho přetechnizování, jeho společenské i etické dopady. Výstava tak odprezentuje osobité střetnutí dvou umělců, kteří řeší aktuální problémy dneška a promítají je do svých kódovaných zpráv v malířském a sochařském jazyku.
Irena Křivánková - obrazy
Narozena 16. 7. 1972 v Brně, žije v Praze
Studia: 1992 – 1999 Fakulta výtvarných umění v Brně, ateliér figurální monumentální malby, Profesor Jiří Načeradský (ukončeno titulem Magister Artis - MgA.)
2014 - působí jako odborná asistentka ateliéru Intermédia - 1. soukromá vysoká škola uměleckého zaměření - ART & DESIGN INSTITUT v Praze.
Obrazy tvoří Irena Křivánková hlavně intuitivně. Autorka používá ve svých malbách tvarovou plasticitu a zářivou barevnost. Divák má pocit, že se ponořil do 3D světa plného nespecifikovaných tvarů, připomínající snad krajiny podmořské vegetace, snadno zaměnitelné třeba s miniaturním modelem nervové sítě, propojené jednotlivými vlákny a cévami. V některých obrazech se objevují tvary květů, které ale také nelze přesně definovat. Vše pluje v prostoru, jehož vzezření se vymyká našim vizuálně smyslovým zkušenostem. Díváme se do prostoru, který má hloubku. 
Při pozorování jejích obrazů často opouštíme pevnou zem a vydáváme se do končin zcela neznámých.
Bébar / Koupil / Valušková 
obrazy – objekty / obrazy – sochy / fotografie

Otto Bébar
Narozen: 16. 11. 1947 v Rašovicích
Studia: SPŠ kožařská ve Zlíně (1963–1967)
FFUP v Olomouci, katedra výtvarné teorie a výchovy (1968–1973)

Sochař a malíř Otto Bébar vystudoval Katedru výtvarné teorie a výchovy Univerzity Palackého v době kdy ji vedl Václav Zykmund a učili tam například Miroslav Štolfa nebo Alena Nádvorníková. Bébar ovlivněn studiem zprvu kreslil a maloval věci a předměty, které ho obklopovaly v každodenní všední realitě. Brzy si však uvědomil, že za obyčejností a všedností těchto předmětů se ukrývá často složitá nebo pozoruhodná historie. Dnes již patří Bébar k těm umělcům, kteří nenapodobují přírodu. Tvoří přírodu novou, svoji vlastní. Hluboce přemýšlí o smyslu bytí a tvorby. Především jeho objekty přinášejí vnímavému divákovi významná poselství. 

Milena Valušková
Narozena: 6. 10. 1947 v Olomouci
Studia: FAMU v Praze, obor umělecká fotografie (1978–1983)
Vyučuje fotografii na Základní umělecké škole v Olomouci. 
Je členkou Spolku olomouckých výtvarníků a Asociace profesionálních fotografů. 
Milena Valušková absolvovala FAMU, obor umělecká fotografie. Vyučuje fotografii na Základní umělecké škole. Realizovala řadu samostatných výstav, účastnila se také mnoha kolektivních výstav doma i v zahraničí. 
Věnuje se nejen výtvarné, ale také sociální a místopisné fotografii. Ve své tvorbě tematizuje přírodu a její atributy, k čemuž zpočátku užívala i techniku montáže. Pro její pozdější práce je charakteristické vyjádření impresí prostřednictvím soustředěnosti na přírodní detail. 

Miroslav Koupil 
Narozen: 4. 6. 1947 v Olomouci 
1965–1971 studium lékařské fakulty univerzity v Olomouci, v té době seznámení s olomouckými výtvarníky, od roku 1971 žije v Kroměříži, zaměstnán jako lékař v tamní Psychiatrické léčebně .
V letech 1974–1988 spolupracoval při organizaci neoficiálních výstav prací československých výtvarníků v areálu léčebny 
1980–1988 navštěvoval Školu výtvarného myšlení Igora Zhoře.

Miroslav Koupil, je svou profesí lékař - psychiatr, ale zároveň je uznávaným malířem a sochařem, jehož tvorba je vysoce profesionální. Jeho výtvarná práce  je jakési mapování lidského nitra a emocí, které se objevuje v jeho figurativních kresbách a totéž, možná ještě ve více vypjaté poloze nacházíme v drátěných sochařských figurativních realizacích. V poslední době se jeho tvorba ale začíná měnit, poněkud uklidňovat. Hlavně v malbě se objevují sakrální, biblická témata, variace na barokní mistry. Vychází z barokní poetiky, techniky i atmosféry. Malíř má snahu svou tvorbou přimět diváky, aby se zastavili a přemýšleli o životě a o světě vůbec.

Miroslav Sychra / Jiří Pelcl - Brooklyn
Jiří Pelcl
a Miroslav Sychra mohli část roku prožít v Brooklynu a evropskýma očima skenovat zdejší život. Výstava v Galerii Caesar je vizuální zprávou o této neobyčejné čtvrti, kam se z Manhattanu přestěhovala autentická pestrost New Yorku. Fotografie Miroslava Sychry a objekty Jiřího Pelcla ukazují uhranutost všedním, obyčejným Brooklynem odpadků a bouraček, stavenišť, zapadlých zákoutí, spotřebních předmětů, prostředí, kde dochází k interakci člověka s primitivností, neurvalostí a hrubostí ulice, a přece se v tomto nemalebném prostředí žije, sportuje, hraje, běhá, pokračuje kupředu v životaplné důvěře v život. Brooklynská ulice, tam Evropan asi zahlédne to podstatné z Ameriky.

 


Ondřej Michálek – Z hloubky.

Ondřej Michálek (1947 v Brně)
1965-1970 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (výtvarná teorie a výchova, český jazyk)
od r. 1990 pracuje jako pedagog v oboru grafika na PdF UP v Olomouci, r. 1993 se habilitoval v oboru grafika na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Od r. 1995 vede grafické kurzy na letní akademii v Lucemburku. 

Výstava s názvem Z HLOUBKY uvede průřez grafikovou tvorbou ve výběru listů tištěných z hloubky. Výběr děl upřednostní listy realizované v posledních třech letech autorovou vlastní technikou.
1. 11. 2017 / 18:00
Doma
 - výběr ze sbírky Roberta Runtáka.

Soukromé sbírky a sběratelé mají v zahraničí jiné postavení a prestiž, než u nás. Nebude poprvé, kdy česká galerie vystavuje reprezentativní výběr, nebo dokonce celou privátní sbírku. Právě takové prezentace mohou změnit tuto situaci a zároveň napomoci s orientací a předáním informací dalším zájemcům, jak svoji sbírku budovat. Zároveň taková výstava napomůže i umělcům k jejich většímu zviditelnění. Koncept výstavy se pohybuje spíše v rovině tradičního dělení malířského média, doplněný sochami a objekty. Výstava si jistě zaslouží pozornost právě proto, že příklady, kterými jsou tyto pozice znázorněny, představují skutečně kvalitní práce. 
Aktual 2017 – kolektivní výstava

Kolektivní výstava Aktual 2017, každoroční přehlídka - rekapitulace prácí okruhu umělců Galerie Caesar, vzniklé v roce 2017.
Vystavující umělci: Otto Bébar, Jana Bébarová, Ladislav Daněk, Lubomír Dostál, Vladimír Havlík, Pavel Herynek, Jan Herynek, Otakar Hudeček, Jana Jemelková, Petr Jochmann, Inge Kosková, Miroslav Koupil, Jiří Krtička, Zdeněk Kučera, Milan Kunc, Petr Kutra, Markéta Kuxová, Jiří Lindovský, Michal Macků, Ondřej Michálek, Vladimír Pospíšil, Oldřich Šembera, Miroslav Šnajdr, Miroslav Šnajdr ml., Jindřich Štreit, Miroslav Urban, Milena Valušková, Jiří Žlebek 

 

 

 

 

 Celoroční v
ýstavní program Galerie Caesar je finančně podporován z grantu Ministerstva kultury ČR,
města Olomouce a Olomouckého kraje.

 

© Galerie CAESAR