Ars combinatoria
(Dagley, Daněk, Preschoux, Urbásek et al.)  

3.–27. 11.  2015

POHLED DO VÝSTAVY / EXHIBITION VIEW
Mark Dagley 
Narozen 1957 ve Washingtonu, DC (USA). 
Malíř, kreslíř, grafik, tvůrce 3D objektů a kytarista. 
Studia: Corcoran School of Fine Arts ve Washingtonu, DC (1975) a Museum School of Fine Arts v Bostonu. 
Samostatně vystavuje od roku 1987 (USA, Španělsko, Itálie, Německo, Švýcarsko), společně od roku 1985 (USA, Španělsko, Itálie, Německo, Nizozemí, Francie, Švýcarsko, Anglie, Belgie, Austrálie, Nový Zéland, Mexiko, Brazílie). 
Dagley je členem sdružení Amerických abstraktních umělců (American Abstract Artists) a jeho dílo bylo recenzováno v renomovaných publikacích jako jsou Artforum, Art in America, Flash Art International, The Brooklyn Rail, Artnet Magazine, Time Out New York atd. 
Zastoupení ve veřejných sbírkách: The Broad Art Foundation (Los Angeles, CA), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (Madrid), Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds (Švýcarsko), Kunstmuseum St. Gallen (Švýcarsko), Swiss Credit Union (Basilej), Foundation Prini (Janov), Hoffman/LaRoche (Basilej), Henkel GmbH (Düsseldorf), Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (Argentina) a více jak třicet dalších v USA, Švýcarsku, Německu, Španělsku, Nizozemí, Švédsku, Francii, Itálii. 
Dagley má zastoupení v mnoha soukromých sbírkách po celém světě. 
V roce 1979 se přestěhoval z Washingtonu, DC do New Yorku. 
V současnosti žije a pracuje v Jersey City, NJ.


 

Mark Dagley 
Born 1957 in Washington, DC. Painter, drawer, graphic artist, creator of 3D objects and guitarist. 
Studies: Corcoran School of Fine Arts in Washington, DC (1975) and Museum School of Fine Arts in Boston. 
Solo exhibitions: since 1987 (USA, Spain, Italy, Germany, Switzerland). Group exhibitions: since 1985 (USA, Spain, Italy, Germany, Netherlands, France, Switzerland, England, Belgium, Australia, New Zealand, Mexico, Brazil). 
Membership: American Abstract Artists. His work has been reviewed in publications such as Artforum, Art in America, Flash Art International, The Brooklyn Rail, Artnet Magazine, Time Out New York, etc. 
Museums collections: The Broad Art Foundation (Los Angeles, CA), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (Madrid), Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds (Switzerland), Kunstmuseum St. Gallen (Switzerland), Swiss Credit Union (Basel), Foundation Prini (Genova), Hoffman/LaRoche (Basel), Henkel GmbH (Düsseldorf), Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (Argentina) and more than 30 further museums in USA, Switzerland, Germany, Spain, Netherlands, Sweden, France, Italy. 
His works are also represented in many private collections all around the world. 
In 1979, he moved from Washington, DC to New York. 
Now, he lives and works in Jersey City, NJ.
Mark Dagley: Koule (Orbs), 2004–2006 
(kombinované techniky na plátně, každý obraz 66 × 66 palců)
Mark Dagley: bez názvu, 2004 
(tužka na papíře, 17 × 1 1/2 palce)
 

 

 

Ladislav Daněk 
Narozen 1958 v Přerově. 
Malíř, kreslíř, kurátor, výtvarný teoretik a bibliograf. 
Studia: Lidová škola umění v Olomouci, výtvarný obor (1973–1977), Pedagogická a Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor jazyk český výtvarná výchova (1977–1979), Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor teorie a dějiny výtvarných umění (1999–2009). Samostatně vystavuje od roku 1983 (Česká republika, Švýcarsko), společně od roku 1979 (Česká republika, Slovensko, Rakousko, Nizozemí, Lotyšsko, Estonsko, Litva, Chorvatsko, Polsko, USA). 
V letech 1991–1998 byl členem Spolku olomouckých výtvarníků, v letech 1997–2005 olomoucké sekce Klubu konkretistů 2 a od roku 2012 je členem Klubu konkretistů 3. Doposud se podílel na realizaci více jak 100 monografických či společných výstav a je autorem či spoluautorem více jak 90 katalogů a odborných publikací. 
Zastoupení ve veřejných sbírkách: Národní galerie v Praze – sbírka Jiřího Valocha, Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky (Praha), Východočeská galerie v Pardubicích, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Muzeum umění Olomouc – Muzeum moderního umění, Statutární město Olomouc. 
Daněk má také zastoupení v mnoha soukromých sbírkách v České republice, na Slovensku, v Rakousku, Německu, Belgii, Francii, Itálii a USA. 
Od roku 1977 žije a působí v Olomouci.Ladislav Daněk 
Born 1958 in Přerov (Czech Republic, former Czechoslovakia). Painter, drawer, curator, fine arts theoretist and bibliographer. 
Studies: Public School of Arts in Olomouc (1973–1977), Pedagogical Faculty and Faculty of Arts of Palacký University in Olomouc, combined study of Czech language and fine arts (1977–1979), Faculty of Arts of Palacký University in Olomouc, subject: theory and history of fine arts (1999–2009). Solo exhibitions: since 1983 (Czech Republic, Switzerland). 
Group exhibitions: since 1979 (Czech Republic, Slovakia, Austria, Netherlands, Latvia, Estonia, Lithuania, Croatia, Poland, USA). 
Membership:
Association of Olomouc Fine Artists (1991–1998), Olomouc section of Concretists Club 2 (1997–2005) and Concretists Club 3 (since 2012). So far he took part in realization of more than 100 exhibitions (mainly in Museum of Modern Art in Olomouc). He is also an author or a coauthor of more than 90 catalogues and related professional publications. 
Museums collections: National Gallery (Prague) – collection of Jiří Valoch, Geophysical Institute of the Czech Academy of Science (Prague), East-Bohemian Gallery (Pardubice, Czech Republic), District Gallery of Fine Arts (Zlín, Czech Republic), Museum of Art – Museum of Modern Art (Olomouc, Czech Republic), Statutory City of Olomouc (Olomouc, Czech Republic). 
His works are also represented in private collections in Czech Republic, Slovakia, Austria, Germany, Belgium, France, Italy and USA. 
Since 1977 he lives and is active in Olomouc.Ladislav Daněk: bez názvu, 2000 
(tužka na milimetrovém papíře, 29,5 × 19,5 cm)
Ladislav Daněk: bez názvu, 1993 
(tužka a modrá pastelka na plátně, 25 × 25 cm)
 


Sébastien Preschoux 
Narozen 1974 v Paříži. Malíř, kreslíř, designér, tvůrce 3D objektů a instalací z barevných vláken, které fotograficky dokumentuje jeho přítel Ludovic Le Couster (*1978). 
Z hlediska výtvarného umění je autodidakt. 
Samostatně vystavuje od roku 2010 (Francie, Řecko, Maroko) a společně od roku 2009 (Francie, Švýcarsko, Německo, Anglie, Maroko, Brazílie). Vzhledem k „efemérnosti“ 3D instalací jsou jeho kresby zastoupeny spíše v soukromých sbírkách. Jeho téměř domovskou galerií je David Bloch Gallery v marockém Marrákeši. Seznam některých instalací dostupných na internetu (http://www.m-vs-m.com/index.php?/installation/) vždy s příponou názvu akce: Argentine (Argentina, říjen 2008), Cocoon (Francie, březen 2009), 9 Colors (Francie, březen 2009), Tri-color (Francie, březen 2009), „LasersMagenta (Francie, březen 2009), Cellar (Francie, říjen 2009), Warehouse (Francie, říjen 2009), Autumn (Francie, říjen 2009), Nocturnes (Francie, říjen–listopad–prosinec 2009), MRKH (Marrákeš, leden 2012), Nuit Blanche Paris 2012 (Paříž, říjen 2012), WAHACA (Waterloo Road, Londýn), Quai de la Gare (Paříž), Palais de Tokyo (Paříž, září 2012; aktualizováno v listopadu 2013). 
Mnohé z jeho instalací jsou také dostupné na serveru You Tube. 
Preschoux žije a pracuje v Paříži.Sébastien Preschoux 
Born 1974 in Paris (France). Painter, drawer, designer, creator of 3D objects and installations of colour threads which have been documented by his friend Ludovic Le Couster (*1978). 
Autodidact from the point of view of fine arts. Solo exhibitions: since 2009 (France, Greece, Morocco). Group exhibitions: since 2009 (France, Switzerland, Germany, England, Morocco, Brazil). 
Because of a short time duration of his 3D installations, his drawings are rather included in private collections. His merely home gallery is the
David Bloch Gallery in Marrakesh (Morocco). List of some of his installations available on the internet (http://www.m-vs-m.com/index.php?/installation/), when adding the name of the action: Argentine (Argentina, October 2008), Cocoon (France, March 2009), 9 Colors (France, March 2009), Tri-color (France, March 2009), “Lasers” Magenta (France, March 2009), Cellar (France, October 2009), Warehouse (France, October 2009), Autumn (France, October 2009), Nocturnes (France, October–November–December 2009), MRKH (Marrakesh, January 2012), Nuit Blanche Paris 2012 (Paris, October 2012), WAHACA (Waterloo Road, London), Quai de la Gare (Paris), Palais de Tokyo (Paris, September 2012; updated in November 2013). 
Many of his installations are also available on the server You Tube. 
Preschoux lives and works in Paris.

 Sébastien Preschoux: Čtvercový CMYK (Squares CMYK), 2009 
(kružítková kresba barevnými inkousty na papíře, 65 × 50 cm)
Sébastien Preschoux: Kryptozeleň (Cryptogreen), leden 2012 
(prostorová instalace v marockém Bab Atlas; foto: Ludovic Le Couster, rozměry originální fotografie: 125 × 100 cm)
 

 

 

Robert Urbásek 
Narozen 1965 v Bratislavě (tehdejší Československo). 
Malíř, kreslíř, grafik, tvůrce 3D objektů a animátor. 
Studia: Střední umělecko-průmyslová škola (SUPŠ) v Bratislavě / prof. R. Fila (1980–1984), Akademie výtvarných umění v Praze/ ateliér krajinomalby, prof. F. Jiroudek, prof. F. Hodonský (1984–1990), šestiměsíční stipendijní pobyt v Curychu / ARTEST – Stipendium bei der Stiftung BINZ 39 (1994). Samostatně vystavuje od roku 1993 (Slovensko, Česká republika, Švýcarsko, Rakousko, Německo), společně od roku 1992 (Slovensko, Česká republika, Polsko, Německo, Slovinsko, Maďarsko, Rumunsko, Norsko, Itálie, Rusko, USA, Egypt, Brazílie, Japonsko). 
V roce 1996 získal ocenění německého konzula na 6. mezinárodním bienále grafiky a kresby v Katovicích a v roce 1999 cenu poroty na 12. norském mezinárodním trienále grafiky ve Fredrikstadu. 
Zastoupení ve veřejných sbírkách: Štátná galéria (Banská Bystrica), Galéria Petra Michala Bohúňa (Liptovský Mikuláš), Národní galerie (Praha), Muzeum okregowe (Chelm, Polsko), Múzeum umenia V. M. Vasnecova (Kirov, Rusko), Musée d’art contemporain de Montréal (Kanada), Horst-Janssen-Museum (Oldenburg, Německo), The Vivian and Gordon Gilkey Center for Graphic Arts, Portland Art Museum (Portland, USA), Mazovské centrum současného umění „Elektrownia“ (Radom, Polsko), Kunstforum, Ostdeutsche Galerie (Regensburg, Německo). 
Urbásek má také zastoupení v soukromých sbírkách na Slovensku, v České republice, Polsku, Maďarsku, Německu, Rakousku, Švýcarsku a Portugalsku. 
Žije a pracuje v Bratislavě.

 

Robert Urbásek
Born 1965 in Bratislava (former Czechoslovakia). 
Painter, drawer, graphic artist, creator of 3D objects and animator. 
Studies: Secondary School of Applied Art in Bratislava / Prof. R. Fila (1980–1984), Academy of Fine Arts in Prague / studio of landscape painting, Prof. F. Jiroudek, Prof. F. Hodonský (1984–1990), six months scholarship in Zürich / ARTEST – Stipendium bei der Stiftung BINZ 39 (1994). Solo exhibitions: since 1993 (Slovakia, Czech Republic, Switzerland, Austria, Germany). Group exhibitions: since 1992 (Slovakia, Czech Republic, Poland, Germany, Slovenia, Hungary, Romania, Norway, Italy, Russia, USA, Egypt, Brazil, Japan). 
In 1996, during the 6th International Biennale of Graphic and Drawing held in Katowice, he was awarded by the general Consul of Germany in Wroclaw. In 1999, he won a Prize of the Jury at the 12th Norwegian International Print Triennale held in Fredrikstad. 
Museums collections:
State Gallery (Banská Bystrica, Slovakia), Gallery of Peter Michal Bohúň (Liptovský Mikuláš, Slovakia), National Gallery (Prague), Museum Okregowe (Chelm, Poland), Museum of Art of V. M. Vasnecov (Kirov, Russia), Musée d’art contemporain de Montréal (Canada), Horst-Janssen-Museum (Oldenburg, Germany), The Vivian and Gordon Gilkey Center for Graphic Arts, Portland Art Museum (Portland, USA), Mazovian Centre of Contemporary Art “Elektrownia” (Radom, Poland), Kunstforum, Ostdeutsche Galerie (Regensburg, Germany). 
His works are also represented in private collections in Slovakia, Czech Republic, Poland, Hungary, Germany, Austria, Switzerland and Portugal. Urbásek lives and works in Bratislava (Slovakia).
Robert Urbásek: serigrafie S-V/4, 1996, 70 × 70 cm Robert Urbásek: serigrafie S-VII/4, 1997, 50 × 50 cm

 

 

 

 

ZPĚT


 

Celoroční výstavní program Galerie Caesar je finančně podporován z grantu Ministerstva kultury ČR,
města Olomouce a Olomouckého kraje.                             © Galerie CAESAR   

         NAVRCHOLU.cz