SPOLEK OLOMOUCKÝCH VÝTVARNÍKŮ

 

JANA BÉBAROVÁ

  

Členka SOV od roku 1991                                  
Narozena: 10. 4. 1949 v Olomouci                                      
Studia: 1968–1973 FF UP v Olomouci, katedra výtvarné teorie a výchovy (
prof. Navrátil, doc. Vymětal a doc. Zykmund)
pedagožka, grafička, sochařka, keramička, publicistka

 

Vlastní tvorba: Keramický relief, původně nízký, postupně se vlní a zdvíhá do prostoru. Vychází z krajiny a jejích proměn v geometrické stylizaci. Lidský zásah, osobní prožitek, vzpomínka, otisk, aktuální reakce na zlomový okamžik.
Porcelánová nádoba, svítidlo. Prostorová instalace.

Materiál: Hrubá a jemná kamenina, porcelán.

Od 70.tých let vystavuje, zprvu mimo oficiální struktury, po r. 1989 i na významných přehlídkách české i zahraniční keramiky a plastiky.
Reprezentuje město Olomouc při kulturních aktivitách partnerských měst ve Francii, Švýcarsku, Nizozemí a Německu.
Od r. 1992–2012 vedení ateliéru oboru keramika na KVv  PdF Univerzity Palackého v Olomouci.


 

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY

1982  Nemocnice, Šternberk
1983  Galerie pod podloubím, Olomouc
(úvodní slovo PhDr A. Nádvorníková)
1983  Kulturní dům, Ostrava-Hrabůvka
1984  Hrad, Šternberk
(PhDr P. Zatloukal)
1987  Ústav makromolekulární chemie ČSAV, Praha
(Ing. arch. I. Bendová)
1987  Zbrašovské aragonitové jeskyně, Teplice nad Bečvou (
PhDr. A. Šimková)
1987  Dopravní stavby, Olomouc
1988  Kulturní dům, Žilina
(PhDr. P. Zatloukal)
1989  Divadlo hudby, Olomouc
(Petr Jochmann)
1990  Galerie Dílo, Olomouc (
PhDr. A. Šimková )
1991 
Jana Bébarová. Chiostro St. Benedetto, Fano, Itálie
1991 
Jana Bébarová, Slavoj Kovařík. Galerie Dílo, Přerov (PhDr. F. Kobza)
1997 
Jana Bébarová, Otto Bébar. Galerie Spirála, Ostrav-Havířov
2000 
Jana Bébarová, Otto Bébar. Galerie Sklep, Hranice na Moravě (Prof. Z. Kučera)
2001  Piknik aneb Ze ztraceného místa. Galerie Caesar, Olomouc
(doc. D. Puchnarová)
2002 Piknik or from the Lost Place. Syracuse University, Florencie, Itálie (výstava s přednáškou)
2005 
Krajiny. Galerie Primavesi, Olomouc (PhDr. A. Šimková)
2007 Eva Brodská – gobelíny, Jana Bébarová – keramické reliéfy. Galerie Atrium, Praha (PhDr. A. Šimková)
2010 Keramika a porcelán. Galerie Jiřího Jílka, Šumperk
2014 Průběžná bilance. Jana Bébarová, Otto Bébar. Galerie Konírna, Lipník nad Bečvou (doc. O. Badalíková, PhDr. A. Šimková)


ÚČAST NA VÝSTAVÁCH

1985 Flora, Olomouc
1986 Galerie Europa, Chicago,USA
1986 Setkání olomouckých výtvarníků. Divadlo hudby, Olomouc (úvodní slovo PhDr. P. Zatloukal)
1988 Galerie antického umění,  Hostinné (M. Čtvrtníková)
1988 Vítr a objekt. Křížový vrch, Ruda na Moravou (Dr. Z. Bartošová)
1989
Veletrh užitého umění. Mnichov, NSR
1989 Skupina Odjinud. Stavoprojekt, Brno (Dr. H. Myslivečková)
1990 Současná keramická tvorba Slezska a severní Moravy. Slezské muzeum v Opavě, Opava (Dr. P. Vojtal)
1991 Řeč věcí. TT klub Brno, Galerie Vysočina, Jihlava (Dr. J. Medková)
          Spolek olomouckých výtvarníků. Vlastivědné muzeum, Olomouc (Y. Boháčová)
1992 Svetlo v tmách. Povážská galéria umenia, Žilina (Dr. D. Doricová)
          Minisalon. Nová síň, Praha (Joska Skalník)
1992
Spolek olomouckých výtvarníků. Palác Cellier de Clairvaux, Dijon, Francie
          Možnosti drobné plastiky. Dům umění, Brno (Dr. Hockeová)
         
Spolek olomouckých výtvarníků. Olomouc, Galerie Caesar (Y. Boháčová)
1993
Galerie Caesar in Luzern. Luzern, Švýcarsko
          Vlastivědné muzeum, Olomouc
1994
Spolek olomouckých výtvarníků. Galerie Caesar, Olomouc
1995 Vlákno - dědictví antiky. Mezinárodní sympozium skupiny Žararaka, Galerie antického umění, Hostinné (Dr. L. Žižková)
1996 Skupina Odjinud. Zámek, Bruntál (J. Štreit)
         
Zrcadlení. Učitelé a studenti katedry výtvarné výchovy PdF UP, Vlastivědné muzeum, Olomouc (prof. F. Mezihorák)
1997 Skupina Odjinud. Vlastivědné muzeum, Zlaté Hory
1998
Spolek olomouckých výtvarníků. Vlastivědné muzeum, Olomouc (Pavel Ondračka)
1999 My Animal in the Cave. Mezinárodní workshop. Zbrašovské arag. jeskyně, Hranice na Moravě (J. Bébarová)
2000 Česká a moravská keramika 60. - 80. let. Vlastivědné muzeum, Olomouc (Dr. I. Bortlová)
          Dny evropského kulturního dědictví. Augustiniánský klášter, Šternberk (ing. arch. Roman Koucký)
         
100. Galerie Caesar, Olomouc (M. Schubert)
2001 Magie neznáma. Veenendaal, Holandsko (velvysl. ČR H. Bambasová, primátoři Dr. J. Sprass, Ing. M.Tesařík)
2002 Unie výtvarných umělců Olomoucka a jejich hosté. Galerie G, Olomouc,
          X. Galerie Caesar, Olomouc (M. Schubert)
2003 MIC. 53. mezinárodní bienále keramiky. Faenza, Itálie (Dante Stefani)
          Civitas Dei. Galerie G, Olomouc (M. Trizuljak, J. Hastík, Msgr. Graubner)
          Okruh autorů Galerie Caesar. Galerie Caesar, Olomouc
2004 7 aus Olmütz.
Nördlingen, SRN (Paul Kling - primátor, Dr. Sabine Heilig)
2005 Aktuál 05. Okruh autorů Galerie Caesar. Galerie Caesar, Olomouc
2006
Návštěva. Výstava pedagogů KVV PdF UP. Státna vedecká knižnica, Banská Bystrica (Dr. Badalíková)
          Přátelské setkání. Obrazy, kresby, objekty (UVUO, Galerie Caesar), Galerie Patro, Olomouc
          Aktuál 06.
Okruh autorů Galerie Caesar. Galerie Caesar (M.Schubert)
2007 15. letní keramická plastika v Roztokách u Prahy. Středočeské muzeum, Roztoky u Prahy (V. Gatarik)
          Přátelské setkání III. SOV + UVU, Galerie Patro, Olomouc
          Aktuál 07. Okruh autorů Galerie Caesar. Galerie Caesar, Olomouc (M. Schubert)
2008 II. International Triennial of Silicate Arts. Cifrapalota, Kecskemét, Maďarsko (Dr. Katalin Szili)
          16. letní keramická plastika v Roztokách u Prahy. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy (V. Gatarik, M. Hlaveš)
          Letní porcelánová plastika. Zámek Mostov (Dr. Koenigsmarková, doc. Badalíková, doc. Jarkovský, doc. Knapek)
          15 jaar stedenband Veenendaal - Olomouc. 5 jaar Galerie Kunstplaats. Galerie Kunstplaats, Veenendaal, Holandsko
2009 Fontána + slavnost. Zahrada Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Praha (Dr. Hlaveš)
          17. letní keramická plastika Roztoky u Prahy. Středočeské muzeum v Roztokách (V. Gatarik, Dr. Hlaveš)
          Letní porcelánová plastika. Zámek Mostov (Doc. Badalíková, doc. Knapek, doc. Jarkovský)
          Skleník / Glasshouse. Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury.
          Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc
2010 Letní porcelánová plastika. Zámek Mostov (doc. Badalíková)
          Partnerschaft der Stadte Olomouc und
Nördlingen. Alten Schranne, Nördlingen, Německo (M. Schubert, H. Faul) 
          Keramické setkání - Socha a prostor. Regionální muzeum v Kolíně (P. Hollerová, P. Rajdl)
2011 Keramické setkání -  Socha a prostor. Zámecké sklepení, Litomyšl (P.Rajdl)
          19. letní keramická plastika. Galerie Klatovy / Klenová (H. Kristová, M. Hlaveš, V. Gatarik)
          20 let Galerie Caesar / 20 let Spolku olomouckých výtvarníků. Galerie Caesar, Olomouc
          Umělci archivu. DOX, Malá věž, Praha
2012 20. letní keramická plastika. Galerie Klatovy / Klenová (M. Hlaveš, V. Gatarik) 
2013 KK3, Konkrétní podzim 2013 ŽENA. Tereziánský dvůr, Hradec Králové (Štěpán Málek, Jana Vincencová)
2014 21. Letní keramická plastika v Roztokách u Prahy. (Dr. Hlaveš, V. Gatarik, P. Lada) 
2016
23. LKP v Roztokách u Prahy.
Středočeské muzeum, Roztoky (Dr. Hlaveš, P. Lada)
          SPOTKAJMY SIE / LET´S MEET. International Ceramic Mural, Wroclaw (prof. Joanna Teper, K. Koczyňska-Kielan)
2017
4. LKP v Roztokách u Prahy.
Středočeské muzeum, Roztoky (Dr. M. Hlaveš, P. Lada)
          Proud času. Galerie Caesar, Olomouc
2018
25. LKP v Roztokách u Prahy.
Středočeské muzeum, Roztoky (Dr. M. Hlaveš, P. Lada)
2019 Cesta ke svobodě. Olomoucká výtvarná kultura 1950- 2019. Pavelčákova 19, Olomouc (O. Schnabel, M. Schubert
)

Realizace:

Olomouc, Domovní znamení
Mostov, Prostorová instalace v zámeckém parku
Lipník nad Bečvou, Prostorová instalace v zámeckém parku
Keramické reliéfní realizace pro fmy: Skanska, Brno; ADAST Adamovské strojírny, Adamov; KAPPA Olomouc, Holice

Zastoupení ve sbírkách

Četné soukromé sbírky, Vlastivědné muzeum v Olomouci, Slezské muzeum v Opavě , Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza,
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Muzeum moderního umění v Olomouci, Regionální muzeum Kolín, Lipník nad Bečvou,
Statutární město Olomouc, Evropské město kultury Wroclaw.
 

Encyklopedie / slovník

1998 Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997 (I. A - Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava

2006 Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha

 

Tůň. 1988 Předjaří. 1988
   
Precedens 1. 1990 Precedens 3.
   
Precedens 5. Velikonoce. 1997
šamotová hlína, glazura
   
Žebřík. 1988 Sbírka nálezů. 1998
   
 
Cesty. 1995

 
 
Kousek ovoce. 2004 Předjaří. 2002
keramická hlína, porcelán
   
Poslední sníh 2. 2005
keramická hlína, porcelán, 69 x 82,5 cm

 

Rourovec. 2007
šamotová hlína, porcelán, sklo

 

   
Louže. 2008
šamotová hlína, sklo
Probuzení. 2007
šamotová hlína, porcelán
   
 
 
Piknik aneb ze ztraceného místa. 2001
 

 

 

Hebká geometrie. 2007

 

Po předcích.
porcelán, sklo
 
Po předcích.
porcelán, sklo, dřevo
 
   
Relief. 2014
porcelán, sklo
Po zarostlém chodníčku. 2014
 šamotová hlína
21. LKP Roztoky u Prahy
 
   
 Et cetera. 2018
porcelán, ocel
25. LKP Roztoky u Prahy
 
Et cetera. 2018
porcelán, ocel
25. LKP Roztoky u Prahy
   
První sníh 1. 2004 Lampy. porcelán

 

   
Lampa 1. 2019
porcelán
Lampa 2. 2019
porcelán

 
 POHLEDY DO INSTALACÍ

 

 
Galerie Atrium, Praha (s Evou Brodskou). 2007

 
 
 

Zahrada UMPRUM Praha. 2009


 
 
 
Zahrada UMPRUM Praha. 2009

 

 
 
 
Prostor v prostoru.
Zámecký park Mostov, 2009

 

 
 
 
Prostor v prostoru.
Zámecký park Mostov, podzim 2009

 

 

 

Mostov, zima 2009

 

 

 

Kytka. 2017, porcelán, ocel.
24. LKP Roztoky u Prahy.

 

 
 
 

Ateliér.

 

 
 
 

Ze zahrady.

 

 

 ZPĚT / BACK

 


 

Celoroční výstavní program Galerie Caesar je finančně podporován z grantu Ministerstva kultury ČR,
statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje.


          


                              © Galerie CAESAR