JITKA NESNÍDALOVÁ

Výstavu uvedl 
MgA Patrik Vavřina

pohled do výstavy / exhibition view>>>

       Jitka Nesnídalová (1983, Dačice)

 

Absolventka Akademie výtvarných umění v Praze.
Zabývá se malbou, která je často propojena s objekty.

Vítězka soutěže pro mladé umělce do 35 let v kategorii malba a finalistka několika dalších soutěží:  Essel Award - Národní galerie, Praha; 
Leinemann-Stiftung- Berlin; Ars kontakt; Seat emocion; Loreal design...
Je také zastoupena ve francouzské sbírce společnosti CFDT, Clarion aj. soukromých sbírkách. 
Působila na stážích na salzburské Summer Academy a londýnské Middlesex University.Jitka Nesnídalová (1983, Dačice)

Vzdělání / Education:

2004–2010 Akademie výtvarných umění, Praha

2009–2010 intermediální ateliér (prof. Milan Knížák)

2007–2009  ateliér klasické malby (prof. Zdeněk Beran)

2005–2007  ateliér malba (doc. Michael Rittstein)

2004–2005  intermediální ateliér (prof. Milan Knížák)

2008–2010 Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha

Fakultativní modul pedagogických disciplín

2009 Middlesex University- London, Great Britain

2008 International Summer Academy of Fine Arts in

             Salzburg, Rakousko, malířský ateliér Evy Wagner

 


 

Jitka Nesnídalová – Olomouc 2014

Jitka Nesnídalová je jednou z čelných představitelek generace mladých umělkyň, které si již dokázaly vydobýt pevné místo v katalozích současného českého umění.

Způsob její tvorby dobře charakterizuje výčet ateliérů, kterými prošla během studia na AVU. Knížákův intermediální ateliér, Rittsteinův ateliér moderní malby následovaný Beranovou klasickou malbou a zase zpět ke Knížákovi. Toto zajímavé kolečko má svoji logiku v Jitčině vývoji a dobře ji vybavilo jak po stránce řemeslné, tak psychické. Nelze se tedy divit, že objekt a obraz v její tvorbě často dělí pouze stěží postřehnutelná hranice. Objekty jsou často dotvářeny barvou, obraz naopak někdy prorůstá do prostoru po konstrukcích rámů.

Dalším vlivem na její tvorbu je jistě i rodinné prostředí, bezpochyby ovlivněné otcovou veterinární praxí. V mnoha jejích objektech nalézáme artefakty lékařské praxe, ale nejsilněji se tento vliv projevuje ve způsobu zachycení reality. Její obrazy často působí dojmem rentgenových snímků, a to nejen díky monochromatické barevnosti, ale zejména díky zkoumavému pozorovatelskému odstupu. Sleduje a analyzuje, ale nevstupuje. Zachovává si distanci, která umožňuje, aby si divák vytvořil svůj vlastní názor - náhled na popisovaný objekt. Vytváří tak s divákem zvláštní konsilium badatelů naší reality. Podobně jako rentgenové paprsky pronikají do vnitřní fyzické podstaty objektu, tak se Jitka snaží zachytit psychické procesy spjaté s daným námětem. Jakoby se více jednalo o zachycení pocitu než reálné podoby a je jedno jde-li o obraz jen „lehce nahozený“ nebo fotorealisticky přesně vypracovaný. Na jejích obrazech často spíš nacházíme opuštěné architektury v bodě mezi bytím a zánikem. Chiricovsky prosycené vzpomínkou na odešlé a v očekávání příchodu něčeho nebo někoho, snad diváka. Proto Jitčiny obrazy působí velmi silně. Někdy je přítomna i postava, ale jde spíš o záznam stínu, připomínající atomové otisky lidí z Hirošimy a podobně jako oni volají po divákově mentálním vstupu.

Lehce odlišnými jsou některé obrazy z cest. Figury v pozadí nám dávají na výběr připojit k jemnému ruchu a klábosení anebo se nechat unášet osamělým sněním v objetí dokonalého slunce, které hřeje, ale nepálí, pohlcuje, ale nerdousí, jasně rýsuje, ale neoslepuje. Zde je opuštěnost okořeněna jemnou dávkou živočišna, ovšem časově neomezené snění nám autorka ponechává. Vtahuje nás, láká a nabízí snění ve stylu dovolenkových pohlednic. Stáváme se tak obrazovými turisty, i když možná víc po vlastní hlavě a jejích fantaziích. Snad jedinými výrazně konkrétnějšími postavami jsou v její tvorbě rozličná, bravurně malířsky zvládnutá zvířata, zachycená v poměrně netradičních souvislostech. Tato zvířata vnášejí do obrazů pocit jistoty a klidu.

Vyznění jejích obrazů napomáhá také oscilace mezi expresivní barevností a monochromatickým zklidněním. Obě polohy zvládá s přehledem, stejně jako práci s prostorem v případě tvorby objektů a instalací. Zajímavým prvkem je kombinace zpracování stejného námětu malířsky i sochařsky. Například sbírky bot a botiček, jež jsou svědky Jitčina života, jejích uměleckých kroků.  Doufám, že se bude úspěšně a dlouho rozšiřovat, aby nás Jitka mohla obohacovat svým dílem.

Její dílo je úžasným záznamem prožitků.

Mgr. Patrik Vavřina

 

 Celoroční v
ýstavní program Galerie Caesar je finančně podporován z grantu Ministerstva kultury ČR,
města Olomouce a Olomouckého kraje.


                         © Galerie CAESAR