ALEŠ HUDEČEK
 OD SOUMRAKU DO ÚSVITU.pohled do výstavy / exhibition view

 

Aleš Hudeček - Od soumraku do úsvitu

   Aleš Hudeček o sobě a své práci dává vědět dobrých 15 let. Náleží ke střední generaci umělců, kteří přináší zprávu o tom, že klasická malba je stále živá. Svůj výtvarný a lidský pohled na svět, svůj rukopis si vytvořil již dávno. Od té doby neprodělává žádný překotný vývoj, žádné zvraty, žádné skoky. Stal se svébytným a pro Hudečka charakteristickým. Postupně uzrává, stává se jistým. Snad nejrevolučnější změnou, která v rukopisu Hudečka proběhla, bylo v polovině nultých let našeho století využití techniky airbrush. Ale
i tato, tehdy poněkud módní metoda, Aleše Hudečka zajímala jen krátkou dobu, než vyčerpal všechny její omezené (?) možnosti. Vrátil se ke klasickému, „konzervativnímu“ malířství. Dnes takové a podobné přívlastky můžeme použít bez rizika odsudku progresivně naladěných tvůrců a všech zájemců o soudobý umělecký výraz, nevnímáme je zdaleka pejorativně. Možná naopak. Aleše Hudečka zajímá čára - kresba, barva – barevná plocha a barevný akord, světlo, tedy to co dělá malbu malbou. Pro Hudečkovy obrazy je charakteristické řešení linearity ve vztahu k barevné ploše obrazu, k atmosféře obrazu. Jeho čára, linka, to je jeho mistrovství. Je elegantní, přesná a jistá. Někdy jakoby vystřižena z kavárenského světa 20. a 30. let min. st. Jistou blízkost v užití vztahu linearity 
a barevných ploch můžeme vidět v díle malíře Karla Černého. Oba také zajímá sugestivní atmosféra, nezvyklé světlo. Ale Hudeček je samozřejmě výrazně jiný, jeho rukopis, zacházení s barvou, štětcová technika je uvolněnější, ale především je současný.

   Aleš Hudeček maluje v cyklech, které se volně překrývají. Ukázky z několika cyklů namalovaných v posledních letech a v Olomouci dosud nevystavených, přináší výstava Od soumraku do úsvitu. Prezentuje zde útržky z cyklu maleb s názvem Laboratory. Jedná se 
o tematický celek věnovaný výtvarnému umění. Toto téma Aleš Hudeček již zpracovával a to na výstavě Utopie, kterou mněl v roce 2009 v galerii Beseda v Ostravě. V připravené sérii opustil porcelánová zátiší, interiéry a konkrétní citace ostravských umělců a navrátil se zpět k figurální malbě. Můžeme tak nahlédnout do uměleckých dílen (odtud plyne anglický název Laboratory – Dílna) 
a podívat se, jak vzniká a žije výtvarné umění. Rozličné ženy a dívky nás na obrazech provádějí od počátku vzniku umělecké myšlenky - obraz Laboratoř snění, přes manuální dílny – obrazy Dílna krajinomalby, Prague Biennale, po Kabinet výtvarné kritiky. Jednotlivé výjevy však nepopisují jen v prvním plánu svůj vizuální motiv, ale spíše alegoricky parafrázují současný umělecký provoz jako takový.

   Obrazy jiného rozsáhlejšího cyklu (cyklus Koherence) mají názvy Koherence, Inkoherence, Konference apod. Na obrazech vidíme samostatné postavy nebo taky postavy ve skupinách, které chtějí komunikovat nebo to alespoň dovedně předstírají. Myslím, že 
A. Hudečkovi se ale více, než o moralizující, psychologizující 
a existenciální hlediska, jedná o podivuhodnou výtvarnou hru, v níž může uplatnit veškerou svou kreativitu. Krajiny s létajícími talíři (cyklus Křehká invaze) jsou na pomezí humorné sci-fi a vážné krajinomalby.

   V novějších dílech Hudeček zobrazuje tančící dvojice pod ostravskými haldami (cyklus Uhlo Danceři). Nabízí nám kontrast neměnnosti, těžkosti obrazné i doslovné a proměny, lehkosti a akce. Ať už se jedná o tango nebo polku… Zde se stala krajina, halda, nositelem průmyslové paměti místa, kde autor žije, tedy Ostravy.

  V nejnovějších malbách se stává krajina, tentokrát modifikována zemědělstvím, stěžejním tématem jeho nových obrazů (cyklus Seventies).  Je to krajina Hudečkova dětství kolem Uherského Hradiště, kde pobýval v polovině sedmdesátých let. Podobně jako tradičního krajináře z minulosti, i Aleše Hudečka zajímá to základní - symbolika barev, tvar horizontu, světlo a celková nálada krajiny. Namísto veristického zpodobnění světelných a tvarových proměn oblohy, před bouří, v bouři apod., autor hledá jiné nové možnosti dané vnitřními kvalitami malířských prostředků. Ty zapojuje zpět 
do klasického malířského rámce. Jedná se o malý, ale významný experiment, o hledání konečného tvaru zapouštěním se do sebe mokrých barev, vpíjením, spojováním a rozpojováním. Výsledkem je dokonalá iluze dramatických forem mraků, světla a nebe. Divák se pak jen těžko může ubránit projevům svých zjitřených emocí...

  Aleš Hudeček k tomuto cyklu dodává. „Pracuji s vizuální, ale třeba 
i s čichovou, sluchovou nebo neurčitou pamětí (nepamětí), neboť mi jde o záznam krajiny mého dětství, které jsem prožil v Březolupech u Uherského Hradiště. Proto má například krajina s názvem Březolupy švestkovou barevnost, tohle místo a sedmdesátá léta mám spojena právě s vůni hnijících a kvasících švestek. Malba s názvem Poryv představuje zvukový záznam krajiny, kdy se krajinou bez jakýchkoliv zábran prohání svištící vítr. Od nekonečna, do nekonečna. Obraz nesoucí název Bafomet, je personifikací neurčitých vzpomínek, mystifikací či běsů, které si dnes vysvětlujeme jinak, než se tehdy udály. Má nám sdělit, že události 
a věci se mohou po letech jevit jiné, než byly. Je to jako most, jež se nám v dětství zdál obří a vedl přes velkou řeku, ale dnes víme, že jde o můstek přes potok.“

Martin Klimeš

 

 

 

Aleš Hudeček

Narozen: 31. 5. 1973, Uherské Hradiště
Studia: 1987–1990 SUPŠ Uherské Hradiště
1992–1997Katedra výtvarné tvorby Ostravské univerzity v Ostravě
Žije a pracuje v Ostravě, vyučuje malbu na SUŠ v Ostravě
 
Samostatné výstavy:
2014 
Od soumraku do úsvitu. Galerie Caesar, Olomouc
Střepy. Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava
2013
Jubileum v gubernii. Galerie RUBRUM, Ostrava
2012
KOHERENCE. Galerie Kaple, Valašské Meziříčí
2011
Křehká invaze. Galerie Langův dům, Frýdek Místek
Lesbická metafyzika. Galerie kresby, Ostrava
Věci s přívlastky a uvozovkami. Galerie BKC, Brno (s A. Štechem)
2009
Laboratory. Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava
Utopie. Galerie Beseda, Ostrava
Tušení souvislostí. Galerie Bárka kafe, Ústí nad Labem
2008
Chyba v Matrixu. Šustalova vila, Kopřivnice
Nové druhy. Červený kostel, Hlučín (s M. Hermanovou)
2007
Narozeniny. Galerie kresby, Ostrava,
Vdovy. Galerie Dole, Ostrava
Jedna prázdná, druhá vysypaná. Důl Michal, Ostrava (s  D.Bednářem)
2006
Interiéry. Galerie Holec
2004
Olivový háj. Červený kostel, Hlučín (s K.Szanyiovou )
2003 
Pod su k ní. Galerie Skola,Institut pro umělecká studia Ostravské univerzity, Ostrava
2002 
Kruci fix. Galerie Nibiru, Ostrava
C.A.P.D.P. Na bidýlku, Brno (s K. Szanyiovou)
  Pejsek, kočička a spol. Galerie Pokorný, Prostějov
2001
6,4 kg umění. Na bidýlku, Brno (s K. Szanyiovou)
  Úplně jiná, úplně stejná. Bayer & Bayer, Praha
2000 
Pojď blíž, ať tě lépe cítím. GVUO Ostrava


Skupinové výstavy:
2013
Adijé. Galerie Jáma10, Ostrava
Freudenthal Show. Galerie Freud&Thal, Bruntál
Body varu. Divadelní klub, Opava
2012 Dlouho v tobě budu znít. Breda&Weinstein, Opava
Opavský polotovar. Galerie Gottfrei, Opava
Ostrava Art. Slezskoostravská galerie, Ostrava
Jáma v Redutě. Divadlo Reduta, Brno
2011 Pohni křídlem. Červený kostel, Hlučín
Salón 1. Galerie Gottfrei, Opava
2010 Altruism. Bonner Kunstverein, Bonn, Germany
Nedělní chvíle poezie. Galerie Jáma 10, Ostrava
The Gift. Karlín Studios, Praha
2009 Sandy až Mandy. Galerie Jáma10, Ostrava
Ostrava? Výstaviště Černá louka, Ostrava
Vítkovský salon. Galerie Gaudeamus, Vítkov
2008 Ostrava Art. Galerie Jáma 10, Ostrava
Schodiště - Ostrava
Resetting. Městská knihovna, Praha
Na Bidýlku: umělci z okruhu brněnské galerie na bidýlku.
Galerie Jelení, Praha
Vjadačka. Galerie Minikino, Ostrava
2007 OVA 95–05. Dům umění, Ostrava
2006 Výstřik. Galerie strážná věž, Ostrava (skupina VY3)
Vytříbený vkus. Galerie v kapli, Bruntál (skupina VY3)
OVA 95–05. Dům umění, Ostrava
2005 VY3land. Galerie města Plzně, Plzeň (skupina VY3)
2004 VY3land. Dům umění, Opava
Velký formát. Důl Michal, Ostrava
Brňavka. Dům Pánů z Kunštátu, Brno (skupina VY3)
2003 Perfect Tense. Jízdárna Pražského hradu, Praha
Ostravská úderka. Galerie města Plzně, Plzeň
Nejmladší. Národní galerie, Praha
2002 Egyem meg a szivedet. Galerie Sokolská 26, Ostrava
  (skupinaVY3)
Bienále mladého umění. U zlatého prstenu, Praha
2001 Magie barev. Dům umění, Hradec Králové
8 z Ostravy. Galerie Caesar, Olomouc
2000 Whereabouts. -de veemloer-, Amsterdam, Holandsko

Stipendijní pobyty:

1999 Rezidenční pobyt Čimelice, Nadace a centrum pro současné umění, Praha
2003Velký formát. Valtice
2008 (květen) Malířské sympozium Albertovec
2011Smalt Art. Sympozium smaltu, Ostrava Vítkovice 


Zastoupení ve sbírkách

Národní galerie - Veletržní palác, Praha
Dům umění Ostrava
Muzeum umění Olomouc
Sbírka Marek, Brno
soukromé sbírky

 

 

 

 

ZPĚT


 

Celoroční výstavní program Galerie Caesar je finančně podporován z grantu Ministerstva kultury ČR,
města Olomouce a Olomouckého kraje.                             © Galerie CAESAR