Miroslav Šnajdr ml.
Bronislava Šnajdrová  
48
 

3. 1.–27. 1. 2017

„48“
Při vstupu do ateliéru na čísle popisném 48 Vás udeří …. jistá přeplněnost. Alexandrijská knihovna. V masivním regálu, v koutech, ve skladišti vybudovaném na půdě se tísní role smotaných velkoformátových kreseb. Vrší se na sobě, hřadují jako svitky v nějaké starověké knihovně. Některé jsou poněkud zašlé, pokryté prachem. Nejen prachem času, ale prachem z rozdrcených práškových pastelů, které se usazují i na dalších častěji neužívaných předmětech, policích a knihách.
Mezi rolemi kreseb se vrší stohy obrazů. Velké formáty zaplňují chodbu, dávno zrušené toalety a tlačí se přímo do první místnosti ateliéru. Banánové bedny s naskládanými obrazy menších rozměrů zaplňují každé volné místo ve skříních na chodbě, přetékají ze skladiště na půdě, vyplňují zákoutí vlastního ateliéru, jsou naštosovány v rozích místností. Bedny a bedny: za křeslem, pod stoly, vedle komody, za stojanem.
Ten prostor však evidentně nesdílí jediný umělec.
Při zevrubném prozkoumání je zřejmé, že obrazy a kresby namalovaly a nakreslily (minimálně) dvoje páry rukou a dvě srdce. Díla, byť často obdobných formátů, vytváří jisté vzorce, vyjevují určitý rytmus. Přeskupují se v několik skupin, formací, sérií a cyklů. Doplňují se, vzdalují a přibližují. Patří do stejných i zcela odlišných vesmírů.
Pozoruji sdílení i popírání, míjení i ovlivňování. Robustnost, narativnost, poučenost, zvnitřněnost, grafičnost, konkrétnost, abstraktnost, naivnost, malířskost, kresebnost, přeplněnost, prázdnost, volnost, svázanost, dějovost, divokost, jemnost… 
Nyní je to zřejmé: mužskost i ženskost. 
Skutečně. Ateliér na č .p. 48 sdílí manželský pár malířů, Bronislava Šnajdrová a Miroslav Šnajdr ml. 
Miroslav Tělo


 

Miroslav Šnajdr ml.
Narozen 1961 v Olomouci
Studia: 1977-1981 Střední uměleckoprůmyslová škola v Brně, obor knižní a užitá grafika (prof. Dalibor a Ivan Chatrní)
1981-1985 Pedagogická fakulta UP v Olomouci, obor speciální pedagogika

Samostatné výstavy
1983 
Miroslav Šnajdr ml. /Mačkané papíry/. Studentský klub Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc
1984
Miroslav Šnajdr ml. Kresby. Psychiatrická léčebna Kroměříž - oddělení 9A, Kroměříž
1985
Miroslav Šnajdr ml. Kresby. Ateliér Miroslava Kupky, Olomouc - Holice
1986
Miroslav Šnajdr ml. /Kresby/. Galerie SSM, Jeseník
1987
Miroslav Šnajdr ml. Kresby. Kulturní středisko Blatiny, Praha
1989
Miroslav Šnajdr ml. Kresby. Galerie mladých, Brno
Miroslav Šnajdr ml. Obrazy. Galerie pod podloubím, Olomouc
Miroslav Šnajdr ml. /Kresby/. U-klub, Olomouc
Miroslav Šnajdr ml. Obrazy. Galerie Osvětové besedy Jiříkov, Sovinec
1990
Miroslav Šnajdr ml. /Kresby/. Moravská filharmonie, Olomouc
1992
Miroslav Šnajdr ml. Kresby, obrazy. Galerie Aura, Olomouc
Miroslav Šnajdr ml. Muzeum města Ostravy, Ostrava
1993
Miroslav Šnajdr ml. Retuše. Hostinec U muzea, Olomouc
1994
Miroslav Šnajdr ml. Lidé z panelů. Galerie Fiducia, Frýdek-Místek
Miroslav Šnajdr ml. Obrazy. Galerie Caesar, Olomouc
1995
Miroslav Šnajdr ml. Kresby. Církevní gymnázium sv. Voršily, Kutná Hora
1996
Miroslav Šnajdr ml. Kresby. Galerie Na hradě, Olomouc
Miroslav Šnajdr jun. Obrazy. Výstavní síň Vodova - vila Královopolské AS, Vodova ulice č. 10, Brno
1997
Miroslav Šnajdr ml. Rytíř Čestné legie. Divadlo hudby Olomouc - Galerie Titanic, Olomouc
1998
Obrazy Miroslava Šnajdra ml. Jazz Tibet club, Olomouc
Miroslav Šnajdr ml. Kresby. Galerie Bašta, Prostějov
Miroslav Šnajdr ml. Divoký západ. Artspketrum - Galerie Dědeččino údolí, Karlovy Vary
Miroslav Šnajdr ml. Kresby. Čajovna Dřevěná panenka, Olomouc
1999
Miroslav Šnajdr ml. Obrazy. Ústav sociální péče Nové Zámky, Nové Zámky
Miroslav Šnajdr ml. Komiks. Výstavní síň Základní umělecké školy v Olomouci, Olomouc
Miroslav Šnajdr ml. Komiks. Galerie Čech a Němec, Brno
2000
Miroslav Šnajdr ml. Kresby. Galerie - kavárna OSA, Olomouc
Miroslav Šnajdr ml. Kresby. Galerie Sklep, Hranice na Moravě
Miroslav Šnajdr ml. Kresby. Galerie Jiřího Jílka, Šumperk
2001
Miroslav Šnajdr ml. Kresby. Zámecká galerie, Náměšť na Hané
2002
Miroslav Šnajdr ml. Kresby. Výstavní síň Synagoga, Hranice
2003
Miroslav Šnajdr ml. Hrdinové. Galerie Magna, Ostrava
2004
Miroslav Šnajdr ml. Galerie Červený kostel, Hlučín
2005
Miroslav Šnajdr ml. Ohlédnutí vpřed. Galerie Caesar, Olomouc
2007
Miroslav Šnajdr ml. Malby. Galerie V kapli, Bruntál
2008
Miroslav Šnajdr ml., Muž proti muži, stroj proti stroji. Galerie Červený kostel, Hlučín 
Miroslav Šnajdr ml. Náčelníci, piloti a andělé. Galerie 1499, Olomouc 
Miroslav Šnajdr ml. Reflexe. Galerie U Minoritů, Uničov
2009 
Miroslav Šnajdr ml. Kresby. Galerie Primavesi, Olomouc
2011
Miroslav Šnajdr ml. Tati, to začíná znovu? Divadlo hudby Olomouc - Galerie Titanic, Olomouc 
2013
Miroslav Šnajdr ml. Malba - kresba / Kresba - malba. Galerie Langův dům, Frýdek-Místek
2015
Tři úrovně. Prozatímní galerie Wurst, Hlučín

Rozhovor Miroslava Těla a Miroslava Šnajdra ml. (MT s MŠml)

MT: S kým se cítíš spřízněn?
MŠml: Výtvarně?
MT: Ano, výtvarně.
MŠml: S Adrienou Šimotovou a její úměrnou intimní tělovostí. S nočními chodci Františka Hudečka. Se Stevem Ditkem a jeho komiksovými kresbami, s Janem Preislerem a jeho Černým jezerem, se Zdeňkem Burianem, Georgem Catlinem, s Miroslavem Šnajdrem st., s Bronislavou Šnajdrovou.
MT: V tvé práci pozoruji určitou vícekolejnost?
MŠml: Ano, dlouhou dobu sleduji ve svých pracích několik linií. Či snad dvě základní linie. Jednou, pro mě stěžejní, jsou velkoformátové kresby. Druhá linie je komplikovanější, ztrácí se a znovu objevuje v různých mutacích a má většinou podobu obrazů se zdánlivě postmoderním obsahem.
MT: Postmoderním obsahem?
MŠml: Obrazy nejsou postmoderní. Já jsem jen využíval možností, které postmoderní posvěcení dává. Zaštiťuji ním něco chlapeckého ve mně, něco, co by se jinak obtížněji vysvětlovalo a vrhalo by to negativní světlo na mou uměleckou zralost. 
MT: Zajímavé, k tomu se ještě vrátíme… Jaký je tvůj vztah k figuraci?
MŠml: Ambivalentní. Figurální práce jiných autorů se mi často nelíbí, rozčilují mě, zdají se mi nějak nepříjemné. Podobné to je, když rozpoznám nějaké k figuře odkazující znaky v abstraktně se tvářícím obraze či kresbě.
MT: Ale vždyť to sám děláš!
MŠml: Já vím.
MT: Co tedy tvé figurální kresby?
MŠml: Ty jsou mou posedlostí. Považuji je za základ své tvorby. To nejdůležitější, co dělám.
MT: Přibliž svůj postup.
MŠml: Svlečený model položím na velký papír a obkreslím. Většinou je to mně nejbližší člověk, žena, s kterou žiji a tvořím na č. p. 48, Broňa. Někdy jsem to já sám, méně často jsem zachycoval jiné mě blízké lidi obojího pohlaví. Tento akt je důležitý. Člení papír na prostor uvnitř a vně. Na mé vnitřní a vnější. Ta skutečná velikost 1: 1 mě vzrušuje. Je tak přirozená, tak inspirující, tak umožňující fyzický pocit tvorby: vzdálenost rukou, dosahu, přirozenosti -- Když jsem zkoušel své figurální práce zmenšit, kouzlo se ztratilo. 
MT: A dále?
MŠml: Pak kreslím a maluji. Někdy rychle, někdy zvolna. Vzniká série kreseb, nějaká papírová šroubovice v čase, která se výrazem a formou pomalu mění a proměňuje - tak jako já. Ty kresby vytvářím kontinuálně od roku 1985. Kdyby je někdo seřadil, byly by i stopami mého života, deníkem. Komiksem s první stranou a posléze i závěrem (který mě doufám čeká až v dosti vzdálené budoucnosti).
MT: Řekl jsi „i“?
MŠml: Ano, řekl jsem „i“. Já nedělám pouhý deník. Mám samozřejmě větší ambice.
MT: Jaké?
MŠml: Ty si nechám pro sebe. Ale jedno ti povím – já miluji barvu. To mám po dědečkovi a otci. Barva v kresbách žije svým vlastním životem. Barevné plochy mi diktují stejně jako obrys lidského těla na papíru. 
MT: Pokud je pro tebe figurace tak důležitá, proč ona vícekolejnost?
MŠml: Hm. Snad proto, že postavy kreslím na velké formáty tak dlouho a část mě nechce ustrnout, hledá nové, a ta druhá část zase ustrnout chce a hodlá pokračovat… A tak jsem si zařadil do tvorby vedle toho vnitřního, snad poněkud autistického, také něco komunikativnějšího. Malbu. Přemalovávání starých socialistických reklamních fotek, cyklus náboženských obrazů (které můj zemřelý přítel nazval „Nedělní školou“), koláže, v kterých pracuji se svým sešitem z náboženství, s razítky svatých obrázků, cyklus Hrdinové podle tváří československých válečných letců, indiánské náčelníky podle George Catlina, a také komiksy.
MT: Jaký máš vztah ke komiksu?
MŠml: Těsný a vášnivý. Už od dětství, od Rychlých šípů, Rahana. Za normalizace měly pro mne jako chlapce komiksy palčivou chuť zakázaného ovoce. A tak jsem je kreslil sám. Desítky sešitů plné do komiksu převedených příběhů Old Shatterhanda a Vinnetoua. A ty sešity mi poskytly spoustu materiálu pro pozdější kresby, malby, koláže a nové obrazové komiksy.
MT: Kteří autoři komiksu tě ovlivnili?
MŠml: Byla jich celá řada. V poslední době se mi hodně líbí Steve Ditko a jeho Dr. Strange. Ozvuky pocitů z jeho díla je možno nalézt i v této výstavě.
MT: Nyní ještě k oné postmoderně. Cítíš se postmoderním umělcem?
MŠml: V žádném případě.
MT: Co pro tebe znamená ateliér č. p. 48?
MŠml: Je mou bitevní lodí.
MT: Děkuji.

Bronislava Šnajdrová
Narozena 1973 ve Šternberku
Studia: 1987-1992 Gymnázium v Uničově
1992-1998 FF UP v Olomouci (česká filologie-výtvarná výchova), diplomová práce Krajina u Jiřího Krtičky

Samostatné výstavy
1995 
Bronislava Hubáčková. Obrazy. Galerie Jiřího Jílka, Šumperk
1998 
Bronislava Šnajdrová. Obrazy. Galerie U Mloka, Olomouc
2001-2002
Broňa Šnajdrová. Žena v domácnosti. Divadlo hudby Olomouc - Galerie Titanic, Olomouc
2002-2003
Jelenovy lesní zprávy. Galerie Jiřího Jílka, Šumperk
2004-2005
Bronislava Šnajdrová. Neřikám nic (obrazy). Divadlo hudby Olomouc - Galerie Titanic, Olomouc
2005
Bronislava Šnajdrová. Žáby taky. Náměšť na Hané, zámek
2007
Bronislava Šnajdrová. Kolečka a jiné. Galerie Octopus, Rýmařov
2007-2008
Bronislava Šnajdrová. Dům knihy Portal, Uherské Hradiště
2008
Broňa Šnajdrová. Osvobozené obrazy.Výstavní stánek 36, Výstaviště Flora, Olomouc
Bronislava Šnajdrová. Kde nic není, to tam dej. BKC - Galerie mladých, Brno
2009
Bronislava Šnajdrová. Galerie kresby, Minikino, Ostrava
Bronislava Šnajdrová. Mi. Galerie Červený kostel, Hlučín
2012
Bronislava Šnajdrová. Nové práce. Galerie Holec, Ostrava
Bronislava Šnajdrová. Kresby. Nová galerie ZUŠ, Uničov
Bronislava Šnajdrová. Nucený výsek. Galerie Rubrum, Ostrava 
2015
Bronislava Šnajdrová. V barvě. Galerie Langův dům, Frýdek-Místek
2015-2016
Bronislava Šnajdrová. Přírodní motivy. Sálek ZUŠ Uničov, Uničov
2016
Bronislava Šnajdrová. Obrazy. Kavárna Šestá větev, Brno 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rozhovor Miroslava Těla a Bronislavy Šnajdrové (MT s BŠ) 

MT: Mohu se Tě na něco zeptat?
BŠ: Jen ne žádné otázky na tělo.
MT: S kým se cítíš spřízněna?
BŠ: Jako malířsky?
MT: Ano, malířsky.
BŠ: U mě to není tak, že bych měla někoho ráda a neměnila názor. Třeba se mi něco nelíbí, pak se mi to náhle zalíbí.
MT: Máš nějaké oblíbené autory?
BŠ: Josefa Čapka, Kubína, Cézanna, Hudečka…. Fillu, toho určitě.
MT: Nemohu si nevšimnout, že tě tito umělci opravdu hluboce inspirují. Můžeš k tomu něco říci?
BŠ: Setkání deštníku a šicího stroje na operačním sále. V určitý okamžik se mi určitá díla velice líbí a já vím, jak je přemalovat. Že je dokážu přemalovat.
MT: Přemalovat?
BŠ: To znamená, že buď přidám nebo uberu, co mi na tom obraze chybí, co přebývá.
MT: Jakým způsobem hledáš inspiraci?
BŠ: Inspiraci hledám v knihách. Maluji podle reprodukcí. Inspirace přichází sama.
MT: Jak to myslíš?
BŠ: Věřím na náhodu. V knihkupectví nebo dříve v antikvariátech nebo i doma jsem hledala, co bych mohla přemalovat. Využila jsem spoustu autorů. Zpracovávala jsem nejen jednotlivé autory, ale také indiány, čínskou malbu, zátiší.
MT: Indiány? To máš společné s dalším nájemníkem ateliéru na č. p. 48, malířem Miroslavem Šnajdrem ml. 
BŠ: Ano, našla jsem jeho katalog k výstavě George Catlina.
MT: Svým pracím říkáš interpretace?
BŠ: Spíše malby a přemalby přemaleb.
MT: Proč?
BŠ: Protože něco se povede na první pokus, k něčemu se postupem doby vracím, po určitém čase to znovu přemaluji.
MT: Pracuješ v cyklech?
BŠ: Pracuji v cyklech podle autorů. Značeno na zadní straně: Podle Reynka, podle Boudníka, podle Matisse, podle Hudečka, podle Kupky, podle Baucha, podle Špály, podle..
MT: Takže jsi výtvarný chameleon, výchozí autoři se přece od sebe hodně liší…
BŠ: To mě právě baví.
MT: Tvůj nejradikálnější cyklus?
BŠ: Buď jenom barevné skvrny, nebo poslední, na kom jsem pracovala, Jan Křížek. 
MT: Kunsthistorik Jiří Valoch cenil tvé geometrické práce?
BŠ: Taky mě to bavilo, ale jak to začalo, tak to skončilo.
MT: Nyní už geometrii a neděláš?
BŠ: Ne, nedělám. Začalo mě zajímat malířštější pojetí /malířskost v obrazech/.
MT: Co mi řekneš o své malbě?
BŠ: Vše dělám intuitivně, nevím, jak to popsat.
MT: V sériích tvých prací sleduji určitý svár mezi prázdnotou a malířskou promalovaností?
BŠ: Někdy mě baví nechat většinu zářivě čistého bílého plátna nedotčenou. Jindy naopak mě baví vrstvit barvy vedle sebe, na sebe, postupně je znovu přemalovávat.
MT: Co pro tebe znamená ateliér č. p. 48?
BŠ: Jednak blízkost k domovu. Když je tam uklizeno... Mám tam svůj koutek – možná i daleko více než koutek, postupně expanduji. Ale maluji v podstatě u jednoho stolu.
MT: A duchovně?
BŠ: Já nevím, jak duchovně. Je to prostě příjemné místo.
MT: Je něco, co bys chtěla sama napsat?
BŠ: Ano. Toto: „interpretace – někdy na první pokus – někdy na druhý. Či třetí – přemalby. Malby a přemalby. Někdy kytička ve váze. Jablko na stole. Někdy skvrna. Někdy barva.“

 

 
Miroslav Šnajdr ml.
Bez názvu, 7/2016, papír, akryl, šeps, práškové pastely, pojidlo, 
195 x 150 cm
Bronislava Šnajdrová
Podle Baucha, 2013, akryl na plátně, 
35 x 40 cm 
Miroslav Šnajdr ml.
Dr. Strange, 1/2016, akryl na plátně, 
45 x 50 cm
Bronislava Šnajdrová
Podle Bruegela, 2014, akryl na plátně, 
40 x 45 cm
Miroslav Šnajdr ml.
Dr. Strange, 2/2016, akryl na plátně, 
50 x 45 cm
Bronislava Šnajdrová
Podle Čapka, 2009, olej, akryl na plátně, 
20 x 20 cm
Miroslav Šnajdr ml.
Dr. Strange, 8/2016, akryl, práškové pastely, pojidlo na plátně, 
100 x 90 cm       
Bronislava Šnajdrová
Podle Matisse, 2015, akryl na plátně, 
45 x 40 cm

 

ZPĚT


 

Celoroční výstavní program Galerie Caesar je finančně podporován z grantu Ministerstva kultury ČR,
města Olomouce a Olomouckého kraje.

 

 

             © Galerie CAESAR  

 

NAVRCHOLU.cz