Natalia Pawlus - Bílá. 
7. 2.–3. 3. 2017

Vernisáž 7. 2. / 18:00
Výstavu uvede Barbora Kundračíková

POHLED DO VÝSTAVY / EXHIBITION VIEWNatalia Pawlus se narodila v roce 1982 v Bielsko-Białe (PLN). V roce 2008 absolvovala na Filosofické fakultě katovického Uniwersytetu Śląského v polském Cieszyně. Svůj magisterský projekt, zaměřený na linoryt, zpracovala pod vedením Joanny Piech-Kalarus. O šest let později v tamějším grafickém ateliéru získala také titul Ph.D. a nyní zde působí jako odborná asistentka. Věnuje se především kresbě a linorytu. Zúčastnila se řady domácích i zahraničních, autorských (Polsko, Mexiko, Čína, Itálie ad.) i kolektivních výstav.

Natalia Pawlus was born in 1982 in Bielsko-Biała (PL). She has graduated from the Faculty of Arts at Cieszyn of the Uniwersytet Śląski in Katowice in 2008 with master’s thesis and linocut project supervised by Joanna Piech-Kalarus. Six years later she obtained PhD in fine arts. She works at her alma mater, as an assistant in the graphic studio. Pawlus is professionally engaged with drawing and linocut especially. She participated in numerous domestic and foreign exhibitions, in solo (Poland, Mexico, China, Italy etc.) as well as collective presentations and workshops.

Výběr z výstav a získaných ocenění:
2004
Miejski Dom Kultury (Włókniarz) Bielsko-Biała (PL)
2006
Eurografik Kraków – Sankt Petersburg 2006/ Most Integracji Kultury Europejskiej, Petrohrad (RUS)
Galeria Uniwersytecka Cieszyn (PLN)
Guanlan International Print Biennial, Guanlan (CHN) (2009, 2013)
2007
International Graphic Biennial XATIVA (ESP)
2008
I ogólnopolskim konkursie grafiki im.Ludwiga Meidnera (PLN) – čestné ocenění
Od realności do abstrakcji, galerie Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (PLN)
2009
Sport w Grafice/ Festiwal Grafiki, Gdyně (PLN)
Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej, Krakov (PLN)
Internatiol Triennial Of Graphic Art Bitola, Bitola (MKD)
Guanlan International Print Biennial, Guanlan (CHN) – Guanlan Print Prize
2010
Guanlan Original Printmaking Base, Guanlan (CHN) – rezidence (2011)
2011
Galeria Epicentrum, Jastrzębie-Zdrój (PLN)
Fine Art. Bejing, Peking (CHN)
National Museum of Fine Arts, Peking (CHN)
IV International Print Exhibition Istambul, Istanbul (TUR)
2012
Sixth International Printmaking call Prints for Peace Monterrey Mexico, Monterrey (MEX)
Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków, Krakov (POL)
The Guangzhou International Exlibris and Mini-prints Biennial, Kanton (CHN)
W odcieniach bieli, Dom Kultury Włókniarzy, Bielsko-Biała (PLN)
Biennale internationale d’art miniature 2012, a la Galerie du Rift, Ville – Marie, Quebec (CAN)
Imaginario Galeria De Arte, Buenos Aires (ARG)
2013
Linshi International Print Biennial, Linshi (CHN)
Guanlan International Print Biennial, Guanlan (CHN)
12th Lessedra World Art Print Annual Mini Print 2013, Lessedra Gallery & Contemporary Art Projects, Sofie (BGR)
2014
White, Padova (ITA)
Primo Premio Grafica Italiana (ITA) – první cena
The 9th Kochi International Triennial exhibition of Prints, Kóči (JPN)
Stypendium Prezydenta Miasta Bielsko-Biała (PLN) – grant
Mistrzowie warsztatu. Polski rysunek współczesny, Galeria BWA Bielsko-Biała, Bielsko-Biała (PLN)
2015
Cieszyn, Gibt Ach, galerie Altes Pfandhaus, Kolín nad Rýnem (DEU)
The Elizabeth Greenshields Foundation (CAN) – grant
XIV Salon Wielkopolski 2015, Czarnków (PLN) – Cena starosty
Ulica Themersonów, Płocka Galeria Sztuki, Płock (PLN)
2016
XIII Konkurs Graficzny im. Józefa Gielniaka, Jelenia Góra (PLN)
Between White and Black, Museum of Graphic Arts, Guanlan (CHN)


 

Dívám se mrazu do tváře, jsem sám
na pláni, jež si vrásky vyžehlila.
Já nemám odkud jít, mráz nemá kam,
dech roviny je divotvorná síla.

A slunce škrobené svou chudobou
se zúženými víčky šťastně dívá…
Mnohonásobné lesy stále stejné jsou…
Sníh skřípe v očích jako čistá skýva.


Osip Mandelštam

Až do konce sedmnáctého století byla bílá barva považována za základní, za tu, z níž vznikají všechny další odstíny. Teprve Newtonovy pokusy o rozklad světelného paprsku ukázaly, že je tomu právě naopak – že bílá všechny barvy skrývá. Její kulturní význam a symbolika jsou, odrážejíc snad právě hledání fyzikální podstaty, také vnitřně rozporné – jakoby v jejím případě vždy vše muselo být „buď, anebo.“ V evropské tradici je tak bílá tradičně spojována jak s nevinností a čistotou, tak s precizností a dokonalostí. Značí jednoduchost a oproštěnost i pádnost a úplnost. Ne náhodou právě ona představuje jednotící osu linorytecké práce Natalie Pawlus.
Hovořit o obrazech obyčejně znamená hovořit o významech, které zosobňují – podobně, jako by tomu bylo v případě textů. Bez ohledu na vzájemné rozdíly, obrazy jsou nepochybně jedním ze způsobů vztahování se ke světu a etablování vlastní identity – slouží k pojmenovávání, osobování si, k porozumění. Bílá barva papíru nebo plátna pak obyčejně představuje prázdný prostor, určený k tomu, aby byl významem zaplněn. Je něčím, vůči čemu se cokoli děje: Představuje protiváhu bodu, linii či ploše, které tento děj nebo význam tvoří; dává tvar, hloubku, plnost, umocňuje či naopak zjemňuje. V osobně laděné reflexi Moje bílá Pawlusová píše: „Jak řekl Kandinský, bílá zní jako ticho, jež se může nečekaně stát významuplným. Ve svých pracích se snažím uplatněním bílé evokovat náladu. Své postavy vyvažuji vůči bílému pozadí.“
Jeden z nejstarších grafických listů, které jsou ve výběru zastoupeny, zachycuje schoulenou postavu. (bez názvu, 2013, 105 x 75, linoryt) Tváří se tiskne k vlastním kolenům, mezi sevřenými pažemi pouze nejistě probleskuje doširoka otevřené oko. Svým tělem vytváří křehký a nejistý svět. Jeho linie, plocha trupu a oko jsou zachyceny, jsou, sytou černí. Bílá barva, přirozeně tvořící jeho hmotu, tak není pouze funkčním materiálem, není kontextem, ale vlastním textem.
Uvedený grafický list je jedním z těch méně nápadných, snad právě proto však záměr i priority autorky tak přesně postihuje. Jejím tématem je totiž člověk a lidskost jako taková. Soustředí se přitom na elementární motivy, konkrétní emoce či pocity, situace, které jsou principiálně osobní, zároveň ale, ve své typičnosti, zcela obecné. Tyto ‚stále stejné historky‘, jejichž hodnota i efekt časem zákonitě okorají, jsou právě díky precizní práci s formou čímsi přirozeně živým – setkání s nimi připomíná náhlé prozření. Bílá na tom má nezastupitelný podíl – poskytuje oku oporu a umožňuje mu adaptovat se na černou linku či plochu, sledovat ji a postupně se dobírat konkrétního tvaru. Cesta od abstrakce k figuraci, od dojmu k porozumění, je přitom obousměrná, a tento efekt ještě umocňuje stále častější využívání principů automatické kresby (série Černá skříňka).

 

Přímá evokace existenciálních témat tedy funguje na obou úrovních, formální i významové – bílá barva představuje skutečný prostor, zbavený však všech vnějších nánosů, v němž se odehrává univerzálně privátní lidský příběh. Je zároveň jeho esencí, i konkrétním uskutečněním. Je-li grafika černobílým uměním, které těží z principů obrazu stejně jako textu, je-li uměním bodu, linie a plochy, v tomto případě se navíc stává také médiem hmoty – zhmotnění prostoru, bílé barvy, je dosahováno nejen metaforicky, ale také doslovně, mimo jiné slepotiskem (Odmítnutý, 2013, 105 x 75 cm, linoryt), primárně však samotnou technikou linorytu, z podstaty měkkou a tvárnou. Bílá jakoby díky tomu měla vlastní bytnost, jako by disponovala nejen kvalitami optickými, ale také těmi haptickými.
Descartovým „myslím, tedy jsem“ počínaje, přes Heideggerovo „já jsem“ až k Sartrovu „existence předchází esenci“, zásadní otázkou je, zda je možné lidské bytí uzavřít v systému, ať už vědeckém, historickém či filosofickém, nebo se jim všem jako zcela singulární vzpírá. A je-li tomu tak, jaká je pak jeho podstata. Všimněme si toho nespočtu postav, té řady lidí, kteří před námi v jednotlivých grafických listech defilují. Jeden vedle druhého se ošívají, krčí obličeje, schovávají je do dlaní, hledají vlastní končetiny, nejistě se na ně staví: Je možné jejich existenci zobecňovat? Je vůbec možné hovořit o podstatě lidství?
Sartre byl přesvědčen, že nikoli, že každá existence naplňuje pouze sama sebe, že člověk je sebe-interpretující se zvíře nepodobné všem ostatním. Přesto se zdá, že hlavní postavou lidské komedie Natalie Pawlus, která snad není ani tolik komedií, jako spíše groteskou, a možná ani to ne – ne vyprávěným, ale provždy a nutně žitým příběhem, je člověk prostě jako člověk, typ. Univerzální figurka, poskládaná téměř nahodile z částeček, náhradních dílů, neohrabaná, nahrbená, trošičku směšná: Bosý chodec, který vyvstává z bílého „nic“, ze spleti černých čar a šedavých ploch, a také se v nich ztrácí. Je příznačné, že divák – jako ve stínovém divadle – vidí jen kontury, oživlé obrazy, a na děj sám může pouze usuzovat. Poslední poselství bílé – i to, co „není“, může být.
Summary
Natalia Pawlus is the author of a clear expression and strong, stringent gesture, which is also extremely fragile because accurate. She dispose an aspect that is perfectly balanced – it is sensitive to the empty space, the light, the composition, it is elegant and fresh, it sometimes acquires qualities of calligraphy, much as advanced it is at the same time it does not lack humour and detachment. She manages to speak about serious things – human condition – in natural and unaffected way, with white, black and ease line. Her work is very impressive in both technical and conceptual sense, in respect to the parameters of graphic arts, linocut, as well as human pictures.
 

 

   
Tvoje chyba. 2015
linoryt
105 x 75 cm
Černá skříňka. 2016
linoryt
100 x 70 cm 
   
Element. 2011
dřevoryt
100 x 150 cm
Naboso. 2015
linoryt
120 x 80 cm
 
Odmítnutý. 2013
linoryt
105 x 75 cm
Splněné sny. 2013
linoryt
105 x 75 cm
   
   

 

ZPĚT


 

Celoroční výstavní program Galerie Caesar je finančně podporován z grantu Ministerstva kultury ČR,
města Olomouce a Olomouckého kraje.

 

 

             © Galerie CAESAR  

 

NAVRCHOLU.cz