4. 7.–28. 7. 2017
Otto Bébar / Miroslav Koupil / Milena Valušková 
(obrazy – objekty / obrazy / fotografie)

   VERNISÁŽ / POHLED DO VÝSTAVY
  


 

 

Otto Bébar

Narozen 16. 11. 1947 v Rašovicích
Sochař, malíř, kreslíř, keramik, autor veřejných realizací
Žije a pracuje v Horce nad Moravou

Studia:
1964–1967 Střední průmyslová škola kožařská ve Zlíně
1968–1973 Katedra výtvarné teorie a výchovy Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Od roku 1982 pracuje jako samostatný umělec

Členství: 1991 Spolek olomouckých výtvarníků;  TT klub Brno, UVU ČR

 


Samostatné výstavy (výběr):
1979 M-klub, Valašské Meziříčí 1982 Nemocnice ve Šternberku 1983 Galerie pod podloubím, Olomouc; Kulturní dům v Ostravě--Hrabůvce 1987 Ústav makromolekulární chemie ČSAV, Praha 1986 Zbrašovské aragonitové jeskyně, Teplice nad Bečvou 1988 Dům kultury, Žilina 1989 Divadlo hudby, Olomouc 1990 Galerie Dílo, Olomouc 1991 Galerie Dílo, Přerov 1997 Galerie Spirála, Ostrava, Havířov 2000 Galerie Sklep, Hranice na Moravě 2008 Galerie Jiřího Jílka, Šumperk 2009 Galerie Caesar, Olomouc 2013 Vila Primavesi, Olomouc 2014 Galerie Konírna, Lipník nad Bečvou 2017 Galerie Caesar, Olomouc (+ Miroslav Koupil, Milena Valušková)

Společné výstavy (výběr):
Řada kolektivních výstav v Čechách a na Moravě, ale také na Slovensku, ve Francii, Švýcarsku, Rakousku, Německu, Nizozemí.
Účastnil se sochařských sympozií v Olomouci (1995), Hradci nad Moravicí (2007) a zámku Mostov (2007).
Pravidelně vystavuje své práce na každoročních přehlídkách autorské tvorby Spolku olomouckých výtvarníků.
Jeho práce jsou součástí veřejných a soukromých sbírek v ČR i v zahraničí.

Realizace:
Řada realizací pro architekturu – např. bronzový model historického centra města Uničova, znak města a návrh brány s mříží, monumentální dřevěné plastiky pro Roškopov u Nové Paky, keramické panó pro hotel Belária u Hradce nad Moravicí a pro Základní školu v Horce nad Moravou, návrh fontány pro náměstí v Hranicích na Moravě ad.
 

Rozsah výtvarného talentu Otto Bébara je široký a vyznačuje se neustálým vizuálním hledačstvím, spojeným se zvláštní poezií, okouzlením mnohdy napohled všedními předměty a jevy, s neomylným smyslem pro paradoxy, jemným humorem, přemýšlivostí, sebezpytem, otázkami... Organické a geometrické tvary, různorodý materiál, barvy, linie, věci vytvářené, ale také readymade, tj. objevené, nalezené objekty mají u Otto Bébara v rámci uměleckého vyjádření plnohodnotnou kvalitu. Rezonují s autorovým vnitřním světem, odrážejí jeho osobitou imaginací, opřenou o bytostnou potřebu hravosti a objevitelství. V obrazech a prostorových barevných objektech z aktuální tvorby se opět setkáváme s jeho s respektem k předmětnosti zobrazovaných věcí a tvarů, v němž je však zakódován i autorův smysl pro monumentalizaci jevů, pro emoční vizualizaci neustálých proměn světa i potřebu zastavení v čase.

Anežka Šimková

„…říkáš pár řádků, o inspiraci a tak, ale já už se tím mořím dva dny – a pořád nic. Jestli to není tím, že nepracuji podle nějakého plánu, nemám žádné motto či „projekt”. Do výtvarného světa se však dostávám naopak snadno, je totiž všude kolem. Raduji se z kdejakého útržku papíru, světla, situace, rezavého plechu, krajiny, souzvuku barev...
Do podobné situace mne uvádí také hudba, ta je možná ještě silnější, není v ní ta všudypřítomná literárnost. Takže pouštím si Stinga a jdu bojovat s dvoumetrovou lepenkovou krabicí a uvidím, co se z ní vyklube.
Možná ale je slovo, které je pro mne klíčové a které podvědomě řídí moje tvoření – a tím slovem je HRA.”

Otto Bébar, 2017

 

 

             

Miroslav Koupil

Narozen 4. 6. 1947 v Olomouci
Malíř, kreslíř, sochař, ilustrátor. Žije a pracuje v Kroměříži

Studia:
1958–1965 LŠU Olomouc
1965–1971 studium na Lékařské fakultě Univerzity Palackého Olomouc, obor psychiatrie
1980–1988 Škola výtvarného myšlení (Igor Zhoř)

1969–1989 pracuje jako lékař v Psychiatrické léčebně v Kroměříži
 – od 1988 primářem Psychiatrického oddělení

Členství: 1991 Spolek olomouckých výtvarníků

 


Samostatné výstavy (výběr):
1975 Nemocnice v Kroměříži, Kroměříž 1980 Psychiatrická léčebna, Kroměříž 1981 M-klub, Valašské Meziříčí 1984 Galerie pod podloubím, Olomouc 1986 Muzeum Prostějovska, Prostějov; Sovinec 1987 Malá výstavní síň OKS Liberec, Liberec 1987 SZK ROH, Uničov 2002 Knihkupectví Velehrad v Olomouci 2010 Benediktinské opatství Rajhrad u Brna; Galerie u Artuše Kroměříž, Holandiana 2014 Břevnovský klášter, Praha (noc kostelů); Benediktinské opatství Rajhrad u Brna. 2016 Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Kroměříž 2017 Klášter Milosrdných sester sv. Vincenta, Kroměříž; Galerie Caesar, Olomouc (+ Otto Bébar, Milena Valušková)

Společné výstavy (výběr):
od 1973 každoroční výstavy v odděleních Psychiatrické léčebny v Kroměříži 1974 Trienále 15/30. Brno 1977 Konfrontace 77. Psychiatrická léčebna v Kroměříži – oddělení 17A, Kroměříž; Trienále 15/30. Dům umění města Brna, Brno 1979 Výstava výtvarných prací zdravotnických pracovníků v Brně. Brno 1984 Bienále amatérské kresby a grafiky. Liberec 1985 Grafiky. Pracovní setkání v ateliéru Jana Nízkého, Olomouc 1988 Lubenec 88. Střediskové kulturní zařízení v Lubenci; Sdružený klub pracujících, Třebíč 2003 Civitas Dei. Galerie G, Olomouc 2009 Skleník. Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury. Muzeum umění Olomouc od 1991 každoroční výstavy Spolku olomouckých výtvarníků, Galerie Caesar, Olomouc

Knižní ilustrace:
Život jurských otců, Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2004; Bible – český překlad Jeruzalémské bible. Praha: Euromedia Group, 2013
 

Od začátku sedmdesátých let se Miroslav Koupil stává součástí olomoucké výtvarné scény. V letech 1974–1988 byl spoluorganizátorem neoficiálních výstav výtvarníků v areálu Psychiatrické léčebny v Kroměříži, kde vytvořil svobodnou platformu hlavně pro výstavy svých generačních souputníků. Věnuje se především tvorbě figurativní, opírající se o niterný zájem o úděl člověka – jako bytosti rozpolcené, odsouzené k osamělosti (pohled posílený i osobními profesními zkušenostmi). V počátcích tvorby proto nepřekvapí jeho obdiv k dílu Van Gogha, Jeana Dubuffeta či Francise Bacona. Expresivní a dramatický akcent Koupilovy tvorby byl i odrazem pocitů absurdity a protestu v období normalizace v autorově žánrově pestrém díle – v kresbě, malbě, grafice a sochařských objektech. Miroslav Koupil na sebe upozornil mj. svými výraznými drátěnými figurami, jimiž se přiblížil dobovým tendencím nové figurace. V tématech jeho malby je od konce osmdesátých let patrný posun formální, ale především se zesílilo jeho zaměření na křesťansky orientovaná témata, zastoupená na současné výstavě Velikonočním cyklem.

Anežka Šimková

Chci sloužit příběhu, tedy vyprávění o podstatných událostech, které se mne týkají, vyvolávají úžas, dojímají mne. Na použité formě až tolik nezáleží. Příběh dokážu vyjádřit pouze figurální kompozicí, při práci je pro mne podstatné zobrazení světla, ale spíš vnitřního, „duchovního”, ale často si pomáhám iluzí fyzického světla. Příběhy, které mne silně oslovují, jsou převážně biblické, novozákonní. Nemyslím si, že by můj přístup byl revoluční. Spíš vnímám renesanční a barokní malíře jako své učitele. Ani ne tolik ve formě, ale spíš v úsilí o vyjádření svého vztahu k věčným tématům. Jde o osobní odpověď, často využívám i individuálně prožívané anatomické deformace k posílení výpovědi.”

Miroslav Koupil, 2017


 

 

Milena Valušková

Narozena 6. 10. 1947 v Olomouci
Fotografka, žije a pracuje v Olomouci

Studia:
1978–1983 FAMU v Praze, obor umělecká fotografie
1987–2016 vyučovala fotografii na Základní umělecké škole v Olomouci

Členství: 1991 Spolek olomouckých výtvarníků, Asociace profesionálních fotografů ČR

 


Samostatné výstavy (výběr):
1973 Divadlo hudby, Olomouc 1975 Fotochema, Ostrava 1976 Galerie Pod podloubím, Olomouc; Divadlo v Nerudovce, Praha 1981 Sovinec 1985 Divadlo hudby, Olomouc 1992 Galerie Bellini, Florencie (I) 1996 Galerie Profil, Bratislava 2001 Galerie G, Olomouc 2006 Galerie Jiřího Jílka, Šumperk 2007 Divadlo hudby, Olomouc; Bez ohledu na mě. Galerie Caesar, Olomouc 2017 Milena Valušková | Fotografie 1971–2017. Muzeum umění Olomouc; Galerie Caesar, Olomouc (+ Otto Bébar, Miroslav Koupil)

Společné výstavy (výběr):
od roku 1971 se podílela svou účastí na více než čtyřiceti výstavách v České republice a v zahraničí (Holandsko, Itálie, Kanada, Slovensko, Švýcarsko). V průběhu let se zúčastňovala četných fotografických soutěží a přehlídek
v rámci aktivit FAMU v Praze, Unie výtvarných umělců, Spolku olomouckých výtvarníků. Byla jako výrazná autorka zařazována do důležitých přehlídek české fotografie, např. 1994 Česká fotografie 1989–1994. Mánes, Praha 2005 Česká fotografie 20. století. Galerie hlavního města Prahy, Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha 2004 Krajina. Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec 2009 Skleník. Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury. Muzeum umění Olomouc 2012 Civilizované iluze. Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc. Muzeum umění Olomouc

Realizace:
Fotografie M. V. doprovázejí kolem sta publikací, katalogů, odborných studií i beletrie

Autorské publikace:
Vztahují se především k olomouckému regionu: Olomoucko – krajinné imprese, Fontána 2004, Olomouc. Fontána 2004. Průvodce po tajemstvích hradů, Fontána 2004
 

Rozpětí profesionálních fotografických zkušeností a praxe Mileny Valuškové je pozoruhodně široké a komplexní, v průběhu let se pohybuje od ateliérové fotografie přes fotografii dokumentační i reklamní, zahrnuje i práci fotografa – pedagoga. Její osobitý fotografický „rukopis”,vždy opřený o precizní technické provedení, však kulminuje ve fotografii umělecké, které se autorka věnuje od 70. let, v ní uplatňuje své vidění světa, které je introvertně jemné a křehké, leckdy sbratřené se zázračnem. Cykly Stromy. Hladiny. Zarůstání. Parky a městské periferie. prozrazují autorčin bytostný životní zájem o krajinu, pojímanou kontemplativně, v jejích krajinách cítíme tichý úžas i nostalgii, souznění vjemů oka i srdce. Podobně je tomu i u cyklu Zátiší. Její postupy a finální umělecké dílo přirovnala Alena Nádvorníková k alchymii: „Výsledný artefakt, výsledek možná alchymických operací v temné komoře, je doslova prozářen podivuhodnou noblesní lyrickou esencí.” Práce Mileny Valuškové znamenají nesporný, pozoruhodný a osobitý vklad do historie české fotografie.

Anežka Šimková

K zemi – ke krajině patří i horizont, jakási pomyslná čára mezi zemí a nebem. Často si to při putování krajinou uvědomuji… Horizont zdá se, že je stále na dohled, ale nikdy k němu nedojdeme. Dohlédneme jen na jeho okraj, ale nevíme co je za ním.
Při pokusu o přiblížení přestává být horizontem, ale nekončí… stává se místem zjevení…”

Milena Valušková, 2017


 


Otto Bébar
Dětská hra 2. 2017
lepenka, akryl
205 × 120 × 280 cm

Otto Bébar
Dětská hra 1. 2017
prořezávaný papír
31 × 21 cm
 
Miroslav Koupil
Velikonoční cyklus
(2007–2015):
Poslední večeře. 2007–2015
olej na plátně
100 × 100 cm
Miroslav Koupil
Velikonoční cyklus
(2007–2015):
Nevěřící Tomáš. 2015
olej na plátně
105 × 85 cm

Milena Valušková
Fotografie z cyklu Horizonty
Horizont 1. 2017
digitální tisk
70 × 100 cm

 


Milena Valušková
Fotografie z cyklu Horizonty
Horizont 2. 2017
digitální tisk
70 × 100 cm

 

 

ZPĚT


 

Celoroční výstavní program Galerie Caesar je finančně podporován z grantu Ministerstva kultury ČR,
města Olomouce a Olomouckého kraje.

 

 

             © Galerie CAESAR  

 

NAVRCHOLU.cz