5. 9.–29. 9. 2017

PROUD ČASU
výstava autorů okruhu Galerie Caesar a členů Spolku olomouckých výtvarníků

k 25. výročí galerie v olomoucké radnici

 

VERNISÁŽ / POHLED DO VÝSTAVY
 

 

GALERIE CAESAR, družstvo pro podporu výtvarného umění

25 LET ČINNOSTI V BUDOVĚ RADNICE

Obsah:

1. Základní informace

2. Podrobnější informace o Galerii Caesar

3. Okruh autorů galerie

1/ Více jak 300 uspořádaných výstav ve vlastních prostorách, řada externích výstavních projektů, produkce výstav olomouckých autorů doma i v zahraničí, 6 ročníků Sympozia Sloup, účast na výběrových veletrzích umění, besedy a autorská čtení, Cena města Olomouce za počin roku 2010, v roce 2011 nominace na Cenu Ministerstva kultury České republiky za přínos v oblasti výtvarného umění a architektury – to je v souhrnu 25 respektive 26 let činnosti Galerie Caesar v Olomouci.

Galerie Caesar se profiluje jako výrazná instituce s nadregionálním přesahem a je odbornou veřejností řazena mezi nejdůležitější české soukromé galerie. Dnes patří k nejdéle působícím „porevolučním“ galeriím svého druhu v České republice.

Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, vzniklo v roce 1991 jako společný projekt 34členné skupiny významných olomouckých výtvarných umělců, členů Spolku olomouckých výtvarníků a přátel umění za podpory města Olomouce, který směřoval k založení a provozování nezávislé, nekomerční výstavní síně.

Galerie Caesar zahajuje svoji činnost v červenci 1991 v místě svého prvního působiště v Domě U zeleného věnce na Dolním náměstí. Koncem září 1992 zahajuje svoji profesionální výstavní činnost v části přízemí olomoucké radnice. Ve vedlejších prostorách je vybudována restaurace Café Restaurant Caesar, která je důležitým a nepostradatelným finančním zdrojem pro provoz galerie.

Vznikl tak v České republice ojedinělý, originální a velmi oceňovaný koncept – symbióza špičkového výtvarného umění, gastronomie a ekonomického propojení – z výnosů restaurace jsou hrazeny náklady na výstavní a kulturní aktivity Galerie Caesar.
 

2/ GALERIE CAESAR
Výstavní program je zaměřen na výstavy současného vizuálního umění. Ve svém výstavním plánu dává galerie prostor klasikům českého i zahraničního výtvarného umění, současným umělcům všech generací a také i nejmladším, začínajícím či méně známým uměleckým osobnostem. Důležitá je rovněž prezentace uměleckých skupin a spolků domácí a zahraniční scény.

Výstavní koncepce Galerie Caesar rovněž zohledňuje také dění na domácí, regionální scéně. Olomoucký (středomoravský) umělecký okruh je v kontextu českého umění vnímán jako silný, zajímavý a v některých ohledech specifický (olomoucká kresba). V rámci výstavního programu jsou prezentovány také výstavy výrazných osobností a uměleckých skupin, které jsou s naším regionem spojeny.

Každoročně Galerie Caesar otvírá ve své výstavní prostoře 12 nových individuálních nebo kolektivních výstav.
Výstavní program zahrnuje celou škálu výtvarných oborů –
volné současné umění (malba, kresba, grafika, plastika), fotografii, užité umění, grafický design i architekturu.
Výstavní program sestavuje a zaštiťuje každé tři roky volená výstavní rada. Pro vysokou kvalitu a vyváženost výstavního programu je důležitá také spolupráce s externími kurátory, díky jejichž pomoci se daří rozšířit možnosti představit to nejzajímavější z české i zahraniční scény.

Galerie spolupracuje s odbornými, akademickými institucemi na realizaci svého edičního programu. Ke každé výstavě je vydáván katalog s reprodukcemi, textem a biografickými údaji, pro návštěvníky galerie zdarma. Galerie rovněž vydává rozsáhlejší publikace a monografie.

Vstup na výstavy a vernisáže je volný. Vedle laické i odborné veřejnosti jsou důležitou skupinou návštěvníků galerie žáci a studenti středních a vysokých škol, kteří tak získávají jedinečnou možnost vnímat výstavní prostor a aktivity v něm prezentované jako samozřejmou součást kulturního života ve městě.


Vedle své výstavní činnosti galerie uspořádala 6 ročníků sochařských sympozií Sloup, konané na pěší zóně Horního náměstí. Galerie připravila řadu výstav olomouckých umělců v zahraničí (Německo, Nizozemsko, Švýcarsko, Švédsko, Finsko, Velká Británie, Rakousko, Rusko, Maďarsko, Polsko…)
a také řadu realizací výstav a projektů ve spolupráci s městem Olomouc.
Galerie se pravidelně od roku 2002 účastnila Veletrhu současného umění - Art Prague. V roce 2009 byla pozvána na Mezinárodní veletrh umění -  Brno Art Fair.

Galerie se spolupodílí  na širších kulturních aktivitách ve svých prostorách (besedy, autorská čtení, divadla a pod.). Iniciovala vznik a je spolupořadatelem Olomouckého kulturního léta.

Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění se prostřednictvím své činnosti snaží napomáhat ke zlepšení kulturního a obecně společenského klimatu města Olomouce, v němž působí, ale také celého olomouckého, respektive středoevropského regionu. Aby mohla svůj cíl naplňovat, spolupracuje s řadou institucí a organizací v České republice i v zahraničí.
Snaha vytvořit reprezentativní kulturní prostor s nabídkou dalších aktivit a přispívat k šíření současné vizuální kultury by nebyla úspěšná bez provozování restaurace, jejíž výnosy jsou výrazným přispěním do rozpočtu galerie, ale rovněž bez hmotné a morální podpory řady institucí: Ministerstvo kultury ČR, Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc a v případě jednotlivých projektů Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, Velvyslanectví Nizozemského království,
British Council ad.
 

Galerie se prezentuje také formou webových stránek www.galeriecaesar.cz, kde lze nalézt všechny detailní informace a bohatou fotodokumentaci k jednotlivým výstavám, obecné informace o galerii a jejích aktivitách.

Webové stránky jsou důležitým a dnes již velmi dostupným informačním materiálem pro širokou veřejnost.
Další elektronickou prezentací je stránka http://www.facebook.com/galerie.caesar
a informační systém abART.  Za prestižní je možno považovat prezentovat galerii na výběrových internetových portálech – Artforum (Artforum International Magazine, New York) a Saatchi Gallery London.

Galerie Caesar se svým profesionálním přístupem, vyrovnanou kvalitou výstavního programu a dnes již vysokému renomé stala jasně vyprofilovanou a zavedenou značkou, která stále drží svoji pozici a naplňuje všechny funkce kvalitní nekomerční galerie, která dokáže oslovit širokou veřejnost i odborníky.
 

3/ OKRUH AUTORŮ GALERIE
Otto Bébar, Jana Bébarová, Kristýna Boháčová, Lubomír Dostál, Pavel Forman, Vladimír Havlík, Pavel Herynek, Jan Herynek, David Jedlička, Jan Jemelka, Jana Jemelková, Petr Jochmann, Jan Knap, Inge Kosková, Miroslav Koupil, Eva Janovská, Jana Kučová, Slavoj Kovařík, Jiří Krtička, Jiří Kubový, Zdeněk Kučera, Milan Kunc, Petr Kutra, Markéta Kuxová, Jiří Lindovský, Ondřej Michálek, Vladimír Pospíšil, Ivo Přeček, Oskar Přindiš, Dana Puchnarová, Oldřich Šembera, Miroslav Šnajdr, Miroslav Šnajdr ml., Jindřich Štreit, Miroslav Urban, Milena Valušková, Jiří Žlebek, Kateřina Žlebková
a hosté: Adéla Janská, Petra Kubíčková, Magdalena Turzová

 

ZPĚT


 

Celoroční výstavní program Galerie Caesar je finančně podporován z grantu Ministerstva kultury ČR,
města Olomouce a Olomouckého kraje.

 

 

             © Galerie CAESAR  

 

NAVRCHOLU.cz