1. 11.–30. 11. 2017výběr ze sbírky Roberta Runtáka


Tomáš Bárta, Michal Cimala, Vladimír Houdek,
Jan Kaláb, Matúš Lelovský,
Michaela Maupicová,
Marek Meduna, Josef Mladějovský,
Alice Nikitinová, Jaromír Novotný,
Jan Poupě,
Robert Šalanda, Vladimír Véla

Vernisáž 1. 11. 2017 / 18:00

Vernisáž / Pohledy do výstavy - Opening / Exhibition View

 


 

Tomáš Bárta
Narozen / Born: 1982, Brno, Czech Republic
Žije a pracuje v Praze / Lives and works in Prague

Vzdělání / Education:
19981999 Integrovaná střední škola polygrafická v Brně /
Integrated High School of Printing in Brno
19992003 Střední škola umění a designu v Brně / High School of Art and Design in Brno (Petr Veselý)
20032009 Fakulta výtvarných umění, Vysoké učení technické v Brně /
Faculty of Fine Arts, Brno University of Technology, Brno (Petr Kvíčala).

Samostatně vystavuje od roku 2008, kolektivně od roku 2003 / He has had solo exhibitions since 2008, collective exhibitions since 2003.

Michal Cimala
Narozen / Born:
1975, Havířov, Czech Republic
Žije a pracuje v Praze / Lives and works in Prague

Vzdělání / Education:
1989–1993 Střední uměleckoprůmyslová škola v Turnově /
Secondary School of Applied Arts, Turnov

1994–2000 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague (Vratislav Karel Novák).

Samostatně vystavuje od roku 2004, kolektivně od roku 1997 / He has had solo exhibitions since 2004, collective exhibitions since 1997.

Vladimír Houdek
Narozen / Born: 1984, Nové Město na Moravě, Czech Republic
Žije a pracuje v Praze / Lives and works in Prague

Vzdělání / Education:
20072012 Akademie výtvarných umění v Praze / Academy of Fine Arts in Prague (Vladimír Skrepl).

Samostatně vystavuje od roku 2008, kolektivně od roku 2009 / He has had solo exhibitions since 2008, collective exhibitions since 2009.

Jan Kaláb
Narozen / Born: 1978, Praha, Czech Republic
Žije a pracuje v Praze / Lives and works in Prague


Vzdělání / Education:
1997–2001 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague (Eva Jiřičná, Jiří Beránek)
2002–2006 Akademie výtvarných umění v Praze / Academy of Fine Arts in Prague (Jitka Svobodová).

Samostatně vystavuje od roku 2008, kolektivně od roku 2001 / He has had solo exhibitions since 2008, collective exhibitions since
2001.

Matúš Lelovský
Narozen / Born:
1982, Levice, Slovensko / Slovakia
Žije a pracuje v Bratislavě / Lives and works in Bratislava

Vzdělání / Education:
1996
2001 Střední uměleckoprůmyslová škola / Secondary School of Applied Arts, Kremnica
2001
2003 Soukromá střední umělecká škola / Private School of Applied Art and Design, Bratislava
2007
2007 University of Ljubljana – Academy of Fine Arts and Design (Slovenia)
2004
–2010 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislavě / Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (Stanislav Stankoci).

Samostatně vystavuje od roku 2013,  kolektivně od roku 2003
/ He has had solo exhibitions since 2013, collective exhibitions since
2003.

Michaela Maupicová
Narozena / Born: 1982, Příbram, Czech Republic
Žije a pracuje v Praze / Lives and works in Prague

Vzdělání / Education:
1996–2001 Střední uměleckoprůmyslová škola v Turnově /
Secondary School of Applied Arts, Turnov  
2002–2006 Akademie výtvarných umění v Praze / Academy of Fine Arts in Prague (Jitka Svobodová)
2006–2008 Akademie výtvarných umění v Praze / Academy of Fine Arts in Prague (Milan Knížák).

Samostatně vystavuje od roku 2014, kolektivně od roku 2008 / He has had solo exhibitions since 2014, collective exhibitions since
2008.

 

 

 

Marek Meduna
Narozen / Born: 1973, Praha, Czech Republic

Žije a pracuje v Praze / Lives and works in Prague

Vzdělání / Education:
19992005 Akademie výtvarných umění v Praze / Academy of Fine Arts in Prague (Jiří David, Veronika Bromová, Michael Rittstein, Vladimír Skrepl).

Samostatně vystavuje od roku 2002, kolektivně od roku 2003 / He has had solo exhibitions since 2002, collective exhibitions since 2003.

Josef Mladějovský
Narozen / Born: 1986, Frýdek-Místek, Czech Republic
Žije a pracuje v Ostravě / Lives and works in Ostrava, Czech Republic

Vzdělání / Education:
2001–2005 Střední umělecká škola / Secondary School of Art, Ostrava
2005–2010
Fakulta umění Ostravské univerzity, katedra malby / Faculty of Fine Arts - University of Ostrava, Ostrava (František Kowolowski).

Samostatně vystavuje od roku 2003, kolektivně od roku 2004 / He has had solo exhibitions since 2003, collective exhibitions since 2004.

Alice Nikitinová
Narozena / Born: 1979, Žatec, Czech Republic

Žije a pracuje v Praze / Lives and works in Prague

Vzdělání / Education:
1994–1998 Střední umělecká škola v Kyjevě / The secondary art school, Kiev, Ukraine
1998–2004
Akademie výtvarných umění v Praze / Academy of Fine Arts in Prague
(Jiří Sopko).

Samostatně vystavuje od roku 2004, kolektivně od roku 2001 / He has had solo exhibitions since 2004, collective exhibitions since 2001.

Jaromír Novotný
Narozen / Born: 1974, Český Brod, Czech Republic

Žije a pracuje v Praze / Lives and works in Prague

Vzdělání / Education:
19931999 Akademie výtvarných umění v Praze / Academy of Fine Arts in Prague (Jitka Svobodová, Miloš Šejn).
Samostatně vystavuje od roku 2001, kolektivně od roku 1996 / He has had solo exhibitions since 2001, collective exhibitions since 1996.

Jan Poupě
Narozen / Born:
1988, Praha, Czech Republic
Žije a pracuje v Praze /
Lives and works in Prague

Vzdělání / Education:
2004
2008 Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara v Praze / College and High Art School of Václav Hollar in Prague
2008
2014 Akademie výtvarných umění v Praze / Academy of Fine Arts in Prague
(Jiří Sopko, Jiří Příhoda).

Samostatně vystavuje od roku 2013, kolektivně od roku 2010 / He has had solo exhibitions since 2013, collective exhibitions since 2010.

Robert Šalanda
Narozen / Born: 1976, Olomouc
, Czech Republic
Žije a pracuje v Praze / Lives and works in Prague

Vzdělání / Education:
1991–1995 Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti / Secondary School of Applied Arts in Uherské Hradiště
19952002 Akademie výtvarných umění v Praze / Academy of Fine Arts in Prague (Jiří Sopko).

Samostatně vystavuje od roku 2004, kolektivně od roku 1997 / He has had solo exhibitions since 2004,
collective exhibitions since 1997.

Vladimír Véla
Narozen / Born:
1980, Turnov, Czech Republic
Žije a pracuje v Praze a v Českém ráji / Lives and works in Prague and in Český ráj

Vzdělání / Education:
1994
1998 Střední uměleckoprůmyslová škola v Turnově / Secondary School of Applied Arts, Turnov
1999
2000 SUPŠ a VOŠ, Jablonec nad Nisou / Secondary School of Applied Arts and Vocational College of Jablonec nad Nisou
2000–2003 Akademie výtvarných umění v Praze / Academy of Fine Arts in Prague (Zdeněk Beran)
2003
2006 Akademie výtvarných umění v Praze / Academy of Fine Arts in Prague (Milan Knížák).

Samostatně vystavuje od roku 2003, kolektivně od roku 2001
/ He has had solo exhibitions since
2003, collective exhibitions since 2001. 

 

Josef Mladějovský
Cyklus Pravda. 2009
akryl, plátno, 24 x 50 x 50 cm

 

 

Jak jednou výstižně řekl Simon de Pury, jeden z nejbrilantnějších licitátorů a znalců trhu (dříve chairman u Sotheby‘s, dnes spoluvlastník třetí největší aukční síně Phillips de Pury & Co.), „…existuje tolik sbírek, kolik je sběratelů. I když dva sběratelé sbírají stejného umělce nebo stejnou epochu, vypadá každá sbírka naprosto odlišně. Nejdůležitější kritérium sbírky je bezpochyby kvalita.“

               Soukromé sbírky a sběratelé mají v zahraničí rozdílné postavení a prestiž než u nás. Není to ale poprvé, kdy česká galerie vystavuje reprezentativní výběr, nebo dokonce celou privátní sbírku. Zrovna takové prezentace mohou napomoci změnit tento stav a současně poskytnout návod a inspirovat další potencionální sběratele, jak svoji kolekci budovat. Nezřídka taková výstava napomůže i umělcům k jejich většímu zviditelnění.
     Sbírání umění je svého druhu tvůrčí činnost – každá sbírka je nejen sdělením o samotném sběrateli, a chcete-li, rovněž i o jeho vnímavosti, charakteru a možných očekáváních. Zároveň je i zprávou o situaci
a stavu umění určitého období a případně místa.
Sbírky umění byly za první republiky prestižní záležitostí. Největšími sběrateli té doby byli průmyslník Jindřich Waldes a bankéř Jaroslav Preiss. Uplynulo mnoho let. Za minulého režimu se zajisté nepřestalo sbírky budovat, ale až po otevření západních hranic po roce 1989 se objevil větší prostor pro první soukromé galerie a příležitost pro privátní sběratelství.
O současných sběratelích umění se toho fakticky až do nedávné doby moc nevědělo. Svého času privátní sbírky představoval časopis Art+Antiques nebo Revue Art, ale nezřídka bez uvedení konkrétního majitele. Bylo (nebo stále je) mnoho důvodů, proč vlastníky spíše utajovat. Poměrně nedávno se někteří soukromí sběratelé rozhodli,
že přes všechna rizika, které zveřejnění sbírky (tedy i části majetku) přináší, své kolekce představovat veřejnosti.
     V České republice je několik jedinečných privátních sbírek výtvarného umění. Čeští sběratelé se ale věnují převážně místnímu umění
a s ohledem na finance nakupují díla zahraničních umělců jen výjimečně.
Díky mediální známosti poměrně široká veřejnost zná Vladimíra Železného, o kterém se všeobecně tvrdí, že má největší a nejkvalitnější sbírku současného umění. V současnosti zde ale vzniká až deset dalších sbírek, které jsou velmi kvalitní a rozsáhlé.
V průběhu několika let jsme měli možnost seznámit se s několika sbírkami, eventuálně jejich výběry – například Richarda Adama, Jiřího Valocha, bratří Marků, Jaroslava Krbůška nebo Pavla Konečného (sbírka Art brut) a dalších.
    Teprve nedávno, ale hned na několika výstavách [Tohle není poesie! (Zhroucení citů). Figurální umění ze sbírky Roberta Runtáka. Litomyšl; Narušená imaginace. Dům umění v Ostravě s rozšířenou reprízou v Galerii Art Mill, Szentendre, Maďarsko] byly představeny výběry ze sbírky olomouckého právníka a sběratele umění Roberta Runtáka, který svoji uměleckou sbírku začal intenzivně a systematicky budovat vlastně nedávno, v roce 2007.

Sbírka je rozdělena na české a zahraniční umění. V současnosti kolekce sestává ze 100 zahraničních děl a 1400 uměleckých artefaktů od české moderny až po současnost. Samozřejmě převažují díla datovaná po roce 2000 od současných umělců starší, ale převážně střední a nejmladší výtvarné generace.
Runták se nechal slyšet: „… začal jsem sbírat výtvarné umění proto, abych si jím vyzdobil bydlení, když jsem v roce 2007 dokončil rekonstrukci domu v Olomouci. Architekt mi navrhl, abych na schodiště umístil nějakou sochu nebo objekt. To byl právě ten okamžik, kdy jsem se o umění začal více zajímat“. Postupně se ze sbírání stává „nádherná posedlost“ (původní, pracovní název výstavy), sběratel stále více, hlouběji a komplexněji poznává tuto oblast a dnes je opravdovým znalcem. Dosvědčuje to i skutečnost, že byl odborníky navržen a nyní již několik let působí na pozici poradce pro akvizice východní Evropy a Ruska s londýnskou Tate Modern.
    Robert Runták patří mezi ty sběratele, který se snaží navazovat s umělci osobní vztahy, jež velmi často přecházejí do přátelských vazeb. Navštěvuje ateliery, výstavy a vernisáže. Jeho sběratelství se mu stalo vášní, neustále hledá, objevuje a nachází nové, zajímavé autory. Snaží se umělce podporovat nejen nákupem děl, ale například i při přípravě a vydávání katalogů. Právě podpora umělců nastupující generace, kteří jsou v určité době nepříliš známí, je pro jejich další umělecký vývoj velmi důležitá.
K Runtákovi se vztahuje i další role. Na přípravě výstavy Doma se podílel rovněž jako kurátor. Navrhl svůj výběr a koncept expozice se realizoval z myšlenky prezentovat klasické závěsné obrazy doplněné sochami a objekty. Společně, po několika konzultacích a menších úpravách, jsme dospěli k názoru, že představíme díla 13 umělců, kteří nebyli na předešlých výstavách prezentováni, ale tvoří nedílnou a důležitou součást sbírky a zároveň přináší další vhled do kolekce, která v současnosti zaujímá svou kvalitou a rozsáhlostí výjimečné místo nejen na české scéně.
     Celá řada sběratelů, a taktéž i Robert Runták, často přemýšlí o vlastní galerii, prostoru, kde se může s veřejností podělit o svoji sbírku a současně vyvíjet další činnosti nebo realizovat rezidenční programy. Díky tomu, hlavně v zahraničí, vznikl poměrně velký počet znamenitých, veřejnosti přístupných sbírek a olomoucký sběratel plánuje v blízkém čase otevřít galerii, kde bude mít prostor nejen pro prezentaci své sbírky, ale i možnost uvádět výstavy českých i zahraničních umělců.
Naše výstava si jistě zaslouží pozornost zvláště proto, že zčásti navazuje, a tedy doplňuje předešlé prezentace a pečlivě vybraná vystavená díla reprezentativně dokumentují a doplňují pohled na kvalitu sbírky.


Miroslav Schubert

 

Bárta
Bez názvu. 2015
kombinovaná technika na plátně
200 x 300 cm
Michal Cimala
Konstrukt. 2008
v. 170 cm
   
Vladimír Houdek
Bez názvu (paměť IV). 2014
olej, akryl, plátno
240 x 180 cm
Jan Kaláb
Odkrývání bílé koule. 2014
barva, sprej, laminátová koule
v. 100 cm

 

Matúš Lelovský
Ty vole, Robert Indiana. 2013
světelný objekt
30 x 30 x 15 cm
Michaela Maupicová
Z cyklu Měsíc. 2015
akryl, plátno
101 x 81 cm

 

Marek Meduna
Přenášení významu. 2013
olej, plátno
170 x 230 cm
Alice Nikitinová
Pivo Limo Nanuky 2. 2010
olej, akryl, plátno
140 x 90 cm

 

Jaromír Novotný
Čelní pohled. 2008
akryl, plátno
150 x 210 cm
Jan Poupě
Structure IX. 2014
olej, plátno
181 x 152 cm

 

Robert Šalanda
Stojan II. 2006
akryl, plátno
200 x 250 cm
Vladimír Véla
Stahování. 2012
akryl, plátno
300 x 240 cm
   
   

 

ZPĚT


 

Celoroční výstavní program Galerie Caesar je finančně podporován z grantu Ministerstva kultury ČR,
města Olomouce a Olomouckého kraje.

 

 

             © Galerie CAESAR  

 

NAVRCHOLU.cz