29. 5.–3. 6. 2017
DIALOGOS PART THREE

Simona Barbera, Ermanno Cristini, Ronny Faber Dahl, Vladimir Havlík,

Carlo Miele, Giancarlo Norese, Chiara Pergola, Luca Scarabelli, Una Szeemann and Bohdan Stehlik,

Miki Tallone.

 

EXHIBITION / OPENING
 

DIALOGOS PART THREE je třetí realizací výzkumného záměru, který byl započat bez předem naplánovaného projektu či ortodoxního kurátorského designu. Tento počin, který se zaměřuje na možnosti rozvoje umělecké praxe založené na neustálém hledání správného poměru poznání, možností a uvědomění, vedl k vytvoření nebývalého zážitku, jenž dále sílí mezi umělci vybranými náhodně nebo na základě podobnosti a společných postupů odrážejících se v jejich tvorbě.

Dialogos Part Three vychází z původní myšlenky Ermanna Cristiniho, staví na zkušenostech získaných z realizace projektu z roku 2011, v jehož rámci byla uskutečněna výstava v Assab One v Miláně a výstava v MACT/CACT Centru současného umění v Bellinzoně (Švýcarsko) v roce 2013.

Dialogos je výstavní projekt, který spadá do oblasti mezi dynamickým uměním performance a instalace. Inspiraci čerpá z možnosti uvažovat o prostoru jako jisté formě času, jinými slovy se na křižovatce vyjednávání a vztahové transformace spíše zaměřuje na otázky „kdy“ než „kde“. Dialog má tedy skrytou podobu estetické praxe, je samotným elementem, který modifikuje a určuje nejprve čas a poté místo.

Dialogos připomíná hru v šachy, tedy otevřeně nerozhodnou ze své podstaty: cílem dialogu je dialog sám.
A právě v tomto duchu byla vytvořena výstava, která se bude nacházet mezi Galerií Caesar a Vitrínou Deniska a představí práce vytvořené během uplynulých dvou let.

DIALOGOS PART THREE
In Dialogos part three in the first time invited artists and curators include:
Simona Barbera, Ermanno Cristini, Ronny Faber Dahl, Vladimir Havlik, Carlo Miele, Giancarlo Norese, Chiara Pergola, Luca Scarabelli, Una Szeemann and Bohdan Stehlik, Miki Tallone.

DIALOGOS PART THREE , is the third edition of a research undertaking that first started out with no particular project and no orthodox curatorial design. Focusing on the chance to develop an artistic practice based on continuously negotiating knowledge, choices and consciousness, it has led to an experience that has flourished between artists who were ‘choosen’ for reasons of coincidence, elective affinities or interfacing trajectories in their manners of making.

Started from an idea by Ermanno Cristini, Dialogos Part Three builds on the experience of a project launched in 2011, with an exhibition at the Assab One, in Milan and developed in 2013 with an exhibition at MACT/CACT Center for Contemporary Art, Bellinzona (Switzerland)

Dialogos is an exhibition project that occupies an ideal space between the dynamics of performance and installation art, drawing its inspiration from the possibility of conceiving of space as a formula of time, in other words putting the focus on the ‘when’ before the ‘where’, at the juncture when it is negotiated and transformed by a relationship. Dialogue thus takes on the guise of an aesthetic practice, as it is the very element that modulates and structures first a time, then a space.
Dialogos is rather like a game of chess that is openly indecisive by definition: the aim of the dialogue is the dialogue itself. It was in this spirit that this exhibition, that will be between Vitrina Deniska and Gallery Caesar, was pieced together about two years of work.


 

   
DIALOGOS II. DIALOGOS III.
Una Szeemann & Bohdan Stehlik
            
 DIALOGOS III.
 Vladimir Havlík
 DIALOGOS I.
Goran Petercol
                 
DIALOGOS III.
 Luca Scarabelli
DIALOGOS III.
 Ermanno Cristini
 
DIALOGOS III.
 Chiara Pergola
DIALOGOS III.
Luca Scarabelli
   

 

ZPĚT


 

Celoroční výstavní program Galerie Caesar je finančně podporován z grantu Ministerstva kultury ČR,
města Olomouce a Olomouckého kraje.

 

 

             © Galerie CAESAR  

 

NAVRCHOLU.cz