Bludiště. 2016, olej na plátně, 20 x 40 cm

 

Vesmírné koule. 2016, olej na plátně, 50 x 100 cm

 

 

 

 Malé zamyšlení nad tvorbou Dany Štěrbové

 

     Dana Štěrbová je klinická psycholožka, která před devíti lety začala malovat. Spouštěcí mechanismus jejího příklonu k malířské tvorbě není jednoznačný. Sama uvádí, že jím možná bylo náhodné setkání s neznámým pouličním umělcem, prodávajícím své originální výtvory v daleké Austrálii, kde svého času pobývala. Důležitá je skutečnost, že touha tvořit neměla u ní podobu přechodného jevu, který by ji záhy z nějakého důvodu již neuspokojoval. Právě naopak, radost, kterou ji zjevně hra s barvami a tvary ve zralém věku přinášela ji neopouští a stala se trvalou součástí jejího života. Asi nebude daleko od pravdy, že si touto vitální aktivitou kompenzuje náročnou profesi, která jí určitě přináší mnoho stresových a disharmonických situací. „Ovanuta větrem spontánní tvořivosti“ se nechá ráda unášet záplavou z mysli se vynořujících obrazů, které v tomto případě nemusí korigovat, testovat či jinak racionálně zpracovávat, usměrňovat či interpretovat. Stačí se jen podvolit svobodnému tvůrčímu gestu, imaginativnímu proudu vzrušení, podnětů a vizí.  Jakoby tím bezděčně naplňovala slova spisovatele Miroslava Krleži, která napsal v jednom ze svých skvělých esejů: „Každý člověk je od narození umělec! Každý člověk si pro sebe (důvěrně, osobně) hledá básnickou formuli vlastních prožitků a sám si předkládá představy o dojmech vlastních estetických vjemů.“   Výtvarná tvorba je pro ni specifickým způsobem komunikace s jejím bohatým niterným světem i s blízkými lidmi, přáteli, kterým bývá často její konkrétní malířské dílo záměrně adresováno. Spontánní či amatérské umění, které sleduji jako sběratel již desítky let, nemá rádo škatulky, do nichž by se dal vtěsnat tento svébytný výtvarný projev, vznikající téměř samovolně, bez zvláštních uměleckých ambicí a spekulací.  Do této široké oblasti „periferie“ vizuálního umění lze bezpochyby práce Dany Štěrbové zařadit s vědomím toho, že se nejedná o díla art brut ani o jednoznačně naivní obrazy. Jde zkrátka o neškolený spontánní malířský projev, postrádající psychologizování či znaky vypjaté expresivity, důraz na kresebný detail nebo viditelnou snahu o dekorativnost. Vystačí si s intuitivním koloristickým cítěním, které je pro její projev určující.  Vypráví bezprostředně a svobodně bez kopírování nějakých malířských vzorů se zjevným autentickým zaujetím subjektivní příběhy plné barev a jsou to povětšinou „radostné historky“, jak ostatně tušíme s jasných tónů, kterými pokrývá bílé nekonečno šepsovaného plátna či papírové lepenky obrazové plochy. Nabízelo by se možná vykládat výtvarné práce zkušené psycholožky, přinášející náhodné shluky a kombinace různých barevných skvrn jako nějaký nový projektivní test, ale Hermanna Rorschacha, ač i on tíhnul k malířství, bych s osobitou tvorbou Dany Štěrbové opravdu nespojoval.  

     Nezbývá, než jí popřát do dalšího malířského života hodně inspirace, fantazie, chuti do práce a mnoho vnímavých přátel, kterým bude moci nadále předávat radostnou energii, jež se v jejich dílech ukrývá.                                                                                                                      

 

V Olomouci, 14. 3. 2019

Pavel Konečný

Autorka k výstavě:

V Galerii Caesar se uskutečňuje má druhá výstava s názvem „S úctou k životu“. Premiérově jsem se představila v roce 2013 výstavou „Z lásky k životu“ v Galerii U Mloka v Olomouci.
Proč je tato výstava je prodejní, ač jsem kdysi dávno říkala, že své obrazy nikdy prodávat nebudu. Ještě že můžeme své názory měnit a že jsem toho schopna! :-) V čase jsem dospěla ke změněJ. A jsem tomu ráda. Výtěžek z prodeje bych ráda věnovala na charitativní účely.

Málo se v dnešním světě děkuje za věci, které některým připadají jako automatické a lidé za ně neděkují. Avšak pokud něco děláme pro druhé lidi, neděláme to automaticky. Velké vzájemné obohacení přichází, můžeme.li si něco vzájemně poskytnout a dát. A to je dnes. Nabízím k prodeji obrazy proto, abych tím mohla poděkovat a něco málo dát v lidské lásce a úctě dál.

Jedno poděkování směřuje k lékařům, sestrám a pracovníkům Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc, na oddělení 25 – pneumoonkologii. Děkuji jim za péči o členy mé rodiny. Jim bych ráda přispěla finanční částkou z výtěžku prodeje obrazů.

Druhé poděkování může vypadat odlehčeněji, neboť v sobě nese dva obsahy – umělecký a pohybovýJ.  Odlehčenost se váže k tomu, že P centrum (Galerie U Mloka) mi (bláznivému jedinci) vyšli v r. 2013 vstříc a řekli si, že to nemusí světu škodit, když mi umožní být poprvé v životě roli umělkyněJ.  P centru bych ráda předala další část výtěžku, a to na pohybové a volnočasové aktivity klientů a rodin, jimž poskytují péči. Tady je úzké propojení s mou další stránkou a prací.  Ač by na první pohled to do mě nikdo neřekl, mám ráda pohyb (a pravidelně sportuji) a na mém pracovišti Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci oceňují můj psychologicko kinantropologický vědecký přínos.

Na realizaci této výstavy se významně podílejí i ti, kteří se ptali, zda ještě někdy budu mít další výstavu a že ta minulá byla pěkná. A tak jim děkuji za podnět (mým milým spolužákům z gymnázia, kde na srazu v květnu 2018 vypadali, že to myslí s dotazem vážněJ). A tak se stali milými podílníky na této výstavě (Kami, Jirko a všichni, díky).

Specifický podíl na procesu a v pojetí výstavy mi přinesla mj. má kamarádka Miluška, která mi dokáže vždy dát jasnou zpětnou vazbu a která mě svými otázkami (tak nějak mile andělsky) dokáže přivést k jinému úhlu pohleduJ

K tvorbě:

Co dávám do obrazů – stále u mě platí, že nemohu malovat „na povel“. Že musí přijít vlna a pak se tvoří. Že vlastně ani nevím, co vznikne. Že jsem do procesu ponořena. Že stále hledím třeba měsíc, dva, na bílé plátno v obýváku a čekám. Že je mi i s tím bílým plátnem dobře.

Že jsem chtěla namalovat ten největší obraz na celém světe, a proto mi moje kamarádky daly před rokem plátno o rozměru 2 m x 1 m.:-). Zatím moje největší na celém mém uměleckém světě. A já jim říkala, že obraz namaluji, až se vrátím ze své další cesty z Austrálie. Ale já nikam nejela, a tak je namalován, jak by to asi bylo, kdybych tam bylaJ. A proto plátno zůstalo bílé a v současnosti není na prodej. Má na sobě zatím žlutou tečku…. a je to dílo v procesu. Na výstavě však musí být, protože my nevíme, jak proudí čas a ani to, zda je a kdy je minulost, přítomnost a budoucnost. A tohle ten obraz symbolizuje. Má zde své specifické místo.

Jak se mi zdál sen o vernisáži.

O čem byl sen z 28. 12. 2018 v 6:48? Byl to den dovolené a já přesto musela vstát a zapsat, co mi z něj zůstalo v hlavě (něco mě nutilo a pudilo.  Co jsem dala toho rána na papír? Není to nijak upravené, ale naštěstí víme, že sny mohou být významně bláznivé.

Sen (přepis bez úprav)

 „Měla jsem sen o své výstavě, o vernisáži, o zkoušce na vernisáž. Byli na ní lidé, asi dvacet.

Musela jsem je sehnat, servat z houpačky, dát dohromady. Musela jsem je sehnat a svolat jako slípky a oni museli vylézt přes balkon do místnosti, kde se společně najedli a poté šli na proslov o mé výstavě. Ten byl krátký a měla jsem slovo já. Měla jsem přečíst báseň. Nedokázala jsem to. Bylo v ní mnoho citu. Pochopili to. Přečetli si ji /je (básně) sami. Podívali se na obrázky. Byli se mnou, spolu ve svobodě a lásce.

Seděli jsme v hospodě, každý u jiného stolu, ve skupinkách. Chtěla jsem být s nimi. Oni byli se mnou a přitom se bavili mezi sebou. Touha být se mnou se splnila až při společném jídle, kdy vrchní pochopil, že má dát stoly k sobě, že k sobě patříme. Patříme k sobě, ve svobodě a lásce.

Spojení svobody a touhy, nezkrotnosti a vůle, smrti a lásky, bažení a závislosti, sexu, chtění, dokonalost, víra v sebe, sebe v sebe…“

Na závěr:

Jsem ráda, že mám kolem sebe lidi, kteří mají rádi rozevlátost, bláznovství a energii, kterou čerpají a kterou si se mnou rádi vyměňují.

Ať se výstava líbí a ať se prodá hodně děl, která pak ale nesmí ležet za skříní!!!!

Výše finančního daru bude záviset na dobrotě lidí, kteří zakoupí mé dílo (já sama to nemohu nijak ovlivnit).

Dana Štěrbová, Olomouc

Poděkování:

Miroslav Schubert - kurátor

Jiří Matějů

Lucie Schubertová - fotograf & retušér 

Oldřich Šembera

Bubeník 1913 s.r.o.

Michal Vičar a Pavel Pospíšil

 Dlouho jsem přemýšlel nad slovem, které by vyjádřilo Danu a její tvorbu. Vloudit se snažilo Mimozemšťanka, ale když se na něj podíváte pozorněji, z těch písmen a jednotlivých částí, které dávají dohromady, bylo hned jasné, že tudy ne.

Pořád tu ale byly ty nejrůznější vesmírné motivy, citované v jejích obrazech… až si to všechno najednou sedlo.

Vesmířanka.

Když si to slovo napíšete v počítači, okamžitě vám ho podtrhne červenou vlnovkou. Co to jako má být, co to zkoušíte, tohle přece neexistuje, na tohle není škatulka, vraťte se a změňte to! No upravte to! Teď hned!

Jenže já nechci. A napíšu ho klidně znova. Vesmířanka.

Jen se na něj podívejte, co všechno se v něm dá najít. Všeobjímající nekonečnost, klid, porozumění, řinčivý smích, jarní příští… a je toho mnohem víc. Stačí se zastavit a vnímat všechny možné i nemožné nuance. Chtít je vnímat.

Taková je Dana, takové jsou její obrazy. Nezkoušejte je roubovat na nějaké obecně platné normy, prostě si je užijte. Proto tu jsou, proto tu jsme.

Jirka Matějů                                                     

V Olomouci 25. 3. 2019

 

    
 Moje dlouholetá, téměř celoživotní velmi blízká kamarádka Dana…
Přátelíme se od prvního ročníku gymnázia a známe se opravdu velmi dobře.

     Dana patří mezi stěžejní osobnosti, které do jisté míry ovlivnily můj život a které jsem kdy poznala. Po celou dobu sledujeme navzájem své životní osudy a peripetie, glosujeme navzájem samy sebe a humor u toho opravdu nechybí… Dana, jak já ji znám, je energická ryzí osobnost, která na lidi kolem sebe srší svou energií.

     Je prostě invenční, zajímavá a taková je i její výtvarná tvorba. Když před pár lety s malováním začínala, nevěřila jsem, že se této činnosti bude skutečně dlouhodobě věnovat…
Při pohledu na její první namalované obrazy v obývacím pokoji jejího bytu, (který je současně jejím atelierem), jsme se „dohodly“, že její tvorba se dá zařadit do stylu „art brut“… Při nedávném rozhovoru s mým mužem mi bylo řečeno, že je to spíš abstraktní malba. Nejspíš ano. Myslím však, že na přesném zařazení Daniny malby do určitého směru tak úplně nezáleží.

    Daniny obrazy jsou prostě výpovědí o ní samotné, o jejím vnějším, ale zejména vnitřním nazírání světa a vůbec života v celé jeho složitosti a zároveň jednoduchosti, v těžkosti i lehkosti bytí. Jsou oslavou života bez předstírání. Jsou barevné a svým způsobem krásné.

     Tak ať Ti to, Danuš, maluje takhle utěšeně dál.

Kamila Schubertová-Šnajdrová

V Černovíře, 5. 3. 2019

                                                                                                         

    

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 

ZPĚT


 

Celoroční výstavní program Galerie Caesar je finančně podporován z grantu Ministerstva kultury ČR,
města Olomouce a Olomouckého kraje.

 

 

             © Galerie CAESAR  

 

NAVRCHOLU.cz