Bezděk / Stratil – Něco třetího.

Ruční papír z Velkých Losin je papír krásný, na pohled i na dotek. I starý psací stroj Underwood má půvab na pohled i na dotek, i když trochu jinak. První texty – básně jsem psal na ruční papír z Velkých Losin v roce 1982. Václav Stratil na plochu papíru, někdy i přímo do textu, kreslil. Byl to náš rozhovor, i když na dálku.  Celý tento cyklus vznikal několik let. Poslední básně a kresby jsou z roku 1985. V lednu 1987 v brněnském klubu Esenc, zvaném také Křenka, byly texty s kresbami poprvé vystaveny. Tak jak to bývalo za bolševika zvykem, do poslední chvíle, v tomto případě do odpoledne, jsme nevěděli, zda výstava bude. Nakonec byla, narychlo jsme nalepili tenkými papírovými páskami básně s kresbami na stěny klubu. Úvodní slovo měl Ludvík Kundera. Herci z HaDivadla Miloslav Maršálek a Miloš Černoušek přečetli několik básní a povídek. Poté v klubu pokračoval divoký večer. Výstava trvala měsíc. Všechny kresby nalepené na stěnách klubu přežily, jen byly cítit kouřem. V té době nebyla šance cyklus básní a kreseb jakkoliv vydat.
Nevyšel ani pokus o vytištění krátkého programu k samotné výstavě.

K básním a kresbám jsem se nevracel několik desítek let. Publikoval jsem poslední sbírky a nebyl důvod proč vytahovat staré věci. Ilustrace s básněmi ležely v původním obalu ve skříni. Naposledy si je půjčil Dalibor Chatrný v roce 1987 a pak už je nikdo neviděl. Před nedávnem, a to nedávno je myšleno v rocích, jsem každý z těchto popsaných a pokreslených losinských ručních papírů pročetl, prohlédl a znovu se k tomu vrátil, a pak mi došlo, že Ludvík Kundera měl pravděpodobně pravdu
– začal jsem to vnímat jako Něco třetího.

Antonín Bezděk

 

O autorech

Antonín Bezděk (nar. 29. 3. 1955 v Brně), absolvoval Zahradnickou fakultu Mendelovy univerzity v Lednici.
Vystřídal několik zaměstnání, pracoval jako čerpač.
Po roce 1989 měl na starost zeleň města Olomouce, poté pěstoval stromy a keře pro zahrady, parky a krajinu.  

Koncem osmdesátých let se podílel na vydávání literárního časopisu ArchA5. Vydal básnické sbírky Deset na patnáct (ilustrace Inge Kosková, vydalo nakladatelství Burian a Tichák 2014) a Parčík na Štursovce (ilustrace a grafická úprava Vladimír Kokolia, vydalo nakladatelství Burian a Tichák 2018).     

Václav Stratil (nar. 7. 10. 1950 v Olomouci. Malíř, kreslíř, performer, autor objektů, instalací a fotoperformancí, od 80. let se věnuje také literární činnosti, hudebník (CD Všechno bude fajn /2013/, Láška /2016/). Po maturitě na Gymnáziu Jana Opletala v Litovli studoval v letech 1970–1975 na katedře výtvarné teorie a výchovy na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1998–2015 působil jako vedoucí Ateliéru kresby (později Ateliéru intermédií) na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. V roce 2010 mu mladí umělci, kritici a teoretici udělili ocenění Umělec má cenu, symbolické uznání generačně staršímu umělci či umělkyni. 

Poprvé samostatně vystavoval v roce 1975 v Galerii v podloubí v Olomouci. Záhy se však připojil ke zdejší neoficiální kulturní sféře a stal se ústřední postavou bohémské výtvarné a hudební komunity HU HABA. V roce 1983 se přestěhoval do Prahy a během několika let se na neoficiální výtvarné scéně prosadil souborem převážně rýsovaných monumentálních „černých kreseb“, kterým se věnoval až do závěru 80. let. Od 90. let se Stratilův přístup k tvůrčímu procesu rozvinul do mnoha stran. V letech 19911995 vznikl první ze Stratilových fotografických souborů nazvaný Řeholní pacient, v němž poprvé začal využívat služeb komunálních fotografických ateliérů pro zachycení vlastních body artových fotoperformancí. Svůj neobvyklý přístup k médiu fotografie následně rozpracoval v souborech Nedělám nicNic není lepší než Camel se rtěnkou nebo Docent. V těchto i dalších souborech se Stratil zaobíral nejen otázkou vlastní identity, ale také problematikou originality autorského díla. Tímto postojem, rozšířeným o polemiku, co to vlastně je tzv. vysoké výtvarné umění, se pak zabýval i v řadě dalších cyklů (např. Dělám do novin /2008/ nebo v převážně rýsovaném souboru Standardní minimalismus /20102012/). V oblasti malby je nejznámější jeho cyklus Lišky (20042007), v němž nově tématizoval vlastní dětské kresby. V duchu Stratilovského humoru umělec svá stylově zdánlivě nesourodá díla opařuje provokativními signaturami (Miloš, Děda, Bába, End, TGM, THC ad.). Václav Stratil je dnes zařazován mezi nejvýraznější, neustále provokující představitele současného českého umění.

 Pohledy do výstavy - Foto: Oldřich Šembera / Vernisáž - Foto: Petr Palarčík

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZPĚT


 Celoroční výstavní program Galerie Caesar je realizován za finanční podpory 
Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje, statutárního města Olomouc a Café Restaurant Caesar.


The year-round exhibition programme of Caesar Gallery is made possible with the financial support
of the The Czech Ministry of Culture, the Olomouc Region, the City of Olomouc and the Cafe Restaurant Caesar.
Thank you.

 

 

             © Galerie CAESAR  

 

NAVRCHOLU.cz