Martin Kuriš

díla na prodej

Narozen 30. 10. 1973 v Kutné Hoře.
Studia na Gymnáziu v Praze a na Akademii výtvarných umění – obor malba.

V rámci vysokoškolského studia absolvuje další dvouleté studium na UMPRUM – Pedagogické minimum.
Po studiu odjíždí do severních Čech, kde žije dodnes. Pracuje jako výtvarník a jako pedagog.
Působí ve svém ateliéru v Příbrami u Verneřic. Maluje, vystavuje a učí v Čechách i v zahraničí.
Jeho domovskou školou se stává Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
Nejprve vyučuje na Pedagogické fakultě a později na Fakultě umění a designu kresbu, malbu a dřevořezbu.
Jeho výtvarný vývoj vycházel z malby, která měla často narativní – vyprávěcí formu.
Vznikající obrazy se po jisté časové periodě zacyklily a staly se podkladem pro jeho autorskou knižní tvorbu.
Martin Kuriš je autorem několika knižních titulů, které jsou převážně směřovány pro dospívající mládež.
Tyto ojedinělé publikace se staly i námětem pro loutkové inscenace,
které nastudoval a veřejně uvedl s dětským nebo studentským souborem.
V jeho loutkovém divadle se střetává výtvarná a dramatická tvorba s pedagogikou a výchovou.

V roce 2006 studuje na KALD DAMU v Praze mimořádné studium scénografie.
Od roku 2007 je v doktorském studijním programu Teorie výtvarné výchovy na PF UJEP v Ústí nad Labem.
Téma jeho disertační práce je Uplatnění loutkového divadla ve výchově a vzdělávání.
Doktorské studium úspěšně zakončí v roce 2013.
V témže roce absolvuje studium Základy dětského divadla při NIPOS ARTAMA.

Martin Kuriš je bytostný malíř, ale jeho výtvarný vývoj ho dovedl přes loutkové divadlo až k prostorové tvorbě.
Vedle obrazů vznikají i dřevěné figurální plastiky, které jsou nedílnou součástí jeho práce. Cesta ke dřevu, jako k materiálu vychází
z autorova železného vývoje, který zásadně ovlivňuje i prostředí v kterém Martin Kuriš žije.
Byla to jeho volba přijmout s rodinou asketický způsob života v ústraní malé zapomenuté vesnice v severních Čechách.

 


 

 

001
Z cyklu Navarana, 2010
olej na plátně, 160 x 120 cm
 
002
Z cyklu Smutný rybář, 2008
olej na plátně, 90 x 70 cm
 
003
Z cyklu Navarana, 2010
olej na plátně, 160 x 120 cm
 


004
Z cyklu Smutný rybář, 2008
olej na plátně, 90 x 70 cm


 

005
Leden, 2015
olej na plátně, 160 x 120 cm
 


 


006
Pastýřka, 2008
olej na plátně, 200 x 280 cm
 

 

007
Pastýřka, 2008
olej na plátně, 200 x 280 cm
 

 

008
Prosinec, 2015
olej na plátně, 160 x 120 cm

 

 

009
Únor, 2015
olej na plátně, 160 x 120 cm

 
 

010
Z cyklu Don Giovanni, 2002
olej na plátně, 160 x 120 cm

 

 

011
Z cyklu Lola, 2013
olej na kartonu,  70 x 50 cm

 

 

012
Z cyklu Lola, 2012
olej na plátně, 190 x 120 cm
 

 

013
Z cyklu Profesor Frankenstein
Písečná labuť, 2000
olej na plátně, 280 x 200 cm

 

 

014
Září, 2015
olej na plátně, 160 x 120 cm

 
 

 

 

ZPĚT


 Celoroční výstavní program Galerie Caesar je realizován za finanční podpory 
Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje, statutárního města Olomouc a Café Restaurant Caesar.


The year-round exhibition programme of Caesar Gallery is made possible with the financial support
of the The Czech Ministry of Culture, the Olomouc Region, the City of Olomouc and the Cafe Restaurant Caesar.
Thank you.

 

 

             © Galerie CAESAR  

 

NAVRCHOLU.cz