GALERIE CAESAR

CAFÉ RESTAURANT CAESAR
 Spolek olomouckých výtvarníků
UMĚLCI / ARTISTS  A – Z
 
                                                                         HERYNEK Pavel

více na: www.herynek.cz 

Narozen / Born: 1.11. 1943, Polička, Česká republika
Studia/ Studies:
1959 - 1963 Škola uměleckých řemesel, Brno / School of Applied Arts, 
                          Brno
1964 - 1969 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci /      
                          Philosophical Faculty, Palacký University in Olomouc

Zaměstnání:
1963 - 1964 návrhář, Propagační podnik, Pardubice
1969 - 1972 středoškolský profesor
1972 - 1988 výtvarník a organizátor výstav, Divadlo hudby, Olomouc
1989 - 1990 svobodné povolání - výtvarník
1990 - dosud vysokoškolský učitel (docent od r. 1994), Katedra  
               výtvarné výchovy PdF Univerzity Palackého v Olomouci
1992     učitel kurzu Wodd and Paper Jewelry , Miami University, 
               Oxford, Ohio, USA
1993     učitel kurzu Sculptural Paper Forms, Miami University, Oxford, 
               Ohio, USA
1994 - 1996 koordinátor projektu Umělecké řemeslo dnes v Olomouci 
               a okolí
1995 - 1997 učitel v programu Central European Studies Program 
              ( Associated Colleges of the Midwest, Chicago, USA)
1998    učitel v programu Art and Music in the Czech Republic 
              (St.Cloud State University, Minn., USA)
1998 - dosud koordinátor programu Socrates-Erasmus na KVV PdF UP

Employment:
1963 - 1964 Designer, Propagační podnik, Pardubice
1969 - 1972 Secondary school teacher
1972 - 1988 Art exhibition manager, Music Theatre, Olomouc
1989 - 1990 Free lance artist
1990 - until now university teacher, Palacký University in Olomouc, 
              Dept. Of Art Education
1992 - Program teacher: Wood and Paper Jewelry, Miami University, 
              Oxford, Ohio, USA
1993 - Program teacher: Sculptural Paper Forms, Miami University, 
              Oxford, Ohio, USA
1994 - 1996 Project coordinator: Crafts today in Olomouc region 
               (Palacký University grant)
1995 - 1997 Program teacher: Central European Studies Program 
              (Associated Colleges of the Midwest, Chicago, USA)
1998 - Program teacher: Art and Music in the Czech Republic ( St. 
              Cloud State University, Minnesota, USA)

Členství:
Asociace výtvarníků oboru kov a šperk, Praha
Spolek olomouckých výtvarníků, Olomouc
Klub konkretistů 2
Membership:
Czech Association of Metal and Jewelry Makers, Prague
Association of Olomouc Artists
Concretists Club 2

Zaměření výtvarné práce:
Od druhé poloviny 60. let vytvářím šperky z různých materálů. Od roku 1989 tvořím netradiční kresby na rotující podložce - cirkulární kresby a rotokaligrafie. V průběhu dosavadní tvorby se věnuji také vytváření objektů.
Subject of my work:

Jewelry made out of various materials, drawing, three dimensional objects
Záliby:
Výtvarné umění, design, umělecké řemeslo, poezie, příroda
Hobbies:
Fine arts, design, crafts, poetry, nature

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
1974 - Divadlo hudby, Olomouc
1977 - Muzeum, Litovel
1982 - Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc
1986 - Slezské muzeum, Opava
1989 - Galerie Dílo, Olomouc (s L. Kolkovou)
1993 - Městské muzeum a galerie, Polička
1993 - Stará radnice, Dům umění města Brna
1994 - Jarní.../...de printemps (s M. Cvachem), Galerie na Sovinci
1997 - Cirkulární kresby a rotokaligrafie. Galerie J. Jílka, Šumperk (s J. 
              Herynkem)
1999 - Rotokaligrafie a cirkulární kresby. Galerie Caesar, Olomouc
1999 - Ve víru kruhu. Národní technické muzeum, Praha
2000 - Generace 2000. Galerie Octopus, Rýmařov (s J. Herynkem)
2002 - Pavel Herynek: Šperky, okrasy a věštby, Galerie Langův dům, Frýdek-Místek
2004 - Pavel Herynek: Šperky, objekty, kresby, Muzeum umění Olomouc
KOLEKTIVNÍ VÝSTAVY
1978 - Olomuciana. Divadlo hudby, Olomouc
1979 - Mladí výtvarníci Severomoravského kraje. Okresní vlastivědné 
              muzeum, Nový Jičín, Okresní vlastivědné muzeum J. A. 
              Komenského, Přerov, Katovice (Polsko)
1980 - 26 mladých výtvarných umělců Olomoucka. Krajské 
               vlastivědné muzeum, Olomouc, Okresní vlastivědné muzeum, 
               Šumperk, Muzeum, Jeseník
1980 - VI. salon mladých výtvarníků. Bruselský pavilon, Praha
1980 - Nové přírůstky. Textilmuseum, Heidelberg-Ziegelhausen (SRN)
1981 - Soudobý český šperk. Galerie výtvarného umění, Cheb
1982 - Česká tapiserie. Textilmuseum, Heidelberg-Ziegelhausen (SRN)
1982 - České užité umění. Athény (řecko)
1982 - 1983 československá textilní, keramická, skleněná miniatura a 
              šperk. Havana, Santiago de Cuba (Kuba)
1983 - Květy v díle olomouckých výtvarníků. Výstaviště Flora, 
              Olomouc
1983 - Súčasný československý umelecký šperk. Oblastná galéria M. A. 
              Bazovského, Trenčín (Slovensko)
1983 - Český šperk 1963-1983. Středočeské muzeum, Roztoky u Prahy
1983 - 1984 Současné československé umění. Monaco Art Center, 
              Monte Carlo (Monako)
1984 - Tvorba registrovaných výtvarníků severomoravského kraje. 
              Okresní vlastivědné muzeum, Nový Jičín
1984 - 60 let Střední uměleckoprůmyslové školy. Dům umění, Brno
1985 - Kraslice 1985. Galerie H, Kostelec nad Černými lesy
1985 - Výstava k 40. výročí osvobození RA. Galerie ČSVU, 
              Ostrava-Poruba
1985 - 200. výstava v Divadle hudby OKS. Divadlo hudby, Olomouc
1986 - Nové přírůstky. Textilmuseum, Heidelberg-Ziegelhausen (SRN)
1986 - Kresba A4. Galerie H, Kostelec n. Černými lesy
1987 - Olomouciana. Muzeum, Krnov
1987 - Moravský šperk. Moravská galerie, Brno
1988 - Jaro ´88. Galerie H, Kostelec n. Černými lesy
1989 - Moravská grafika. Dům umění města Brna
1989 - OL-13-89. Muzeum Prostějovska, Prostějov
1989 - Deset z Poličky. Městské muzeum a galerie, Polička
1989 - Bienále súčasnej československej komornej plastiky. Oblastná 
              galéria M. A. Bazovského, Trenčín (Slovensko)
1990 - Kov a šperk. Galerie Václava Špály, Praha
1990 - Současná československá komorní plastika. Mánes, Praha
1990 - Kleinplastik ´90. Haus Hildener Künstler. Hilden (SRN)
1990 - Triennale Européene du Bijou. Luxemburský palác, Paříž 
               (Francie)
1990 - Moravská grafika. Poznao (Polsko)
1990 - Vzhůru, srdce. Krypta katedrály sv. Václava, Olomouc
1991 - Spolek olomouckých výtvarníků + hosté. Vlastivědné muzeum, 
              Olomouc
1991 - Kremnica 1991. Muzeum mincí a medailí, Kremnica (Slovensko)
1992 - Metamorphoses. Galerie Chéret Aam, Paříž (Francie)
1992 - Možnosti drobné plastiky. Dům umění města Brna
1992 - Svetlo v tmách. Povážská galéria, Žilina (Slovensko)
1992 - Aura. Výstava drobnej plastiky, umeleckého šperku a  
              odevného doplnku. Galéria mesta Bratislavy. Bratislava 
             (Slovensko)
1992 - Slovenský šperk a výsledky II. mezinárodního sympozia 
              Kremnica ´91. Dům slovenské kultury, Praha
1992 - Czechy - Olomuniec. Muzeum, Nisa (Polsko)
1993 - Mezi tradicí a postmodernou. Moravská galerie, Brno
1993 - Moravský drahý kámen v uměleckém řemesle. Moravská 
              galerie, Brno
1994 - Současné užité umění. Severočeské muzeum, Liberec
1994 - Prostor pro šperk. Mánes, Praha
1994 - Mezi ozdobou a funkcí. Výstaviště, Praha
1994 - Česká grafika a šperk. Forum Norge - Tsjekkoslovakia, Bergen 
              (Norsko)
1994 - Celebrate Prague in New York. World Financial Centre, New 
              York (USA)
1995 - Schmuck aus Mähren. Galerie V&V, Vídeo (Rakousko)
1995 - New Czech Jewelry. Barbican Centre, Londýn (Velká Británie)
1995 - Mezi ozdobou a funkcí (Mezi dámským a pánským šperkem). 
              Středoevropská galerie, Praha
1995 - Mezi ozdobou a funkcí I. a II. Moravská galerie, Brno
1995 - Imaginace a konstrukce. Muzeum a galerie, Litomyšl
1995 - 10 z Olomouce. Cunitachi Gallery, Tokio (Japonsko)
1995 - Priestory duše. Ars ornata europeana. Umelecká beseda 
              slovenská, Bratislava (Slovensko)
1995 - Autorský šperk. Severočeské muzeum, Liberec
1995 - New Czech Jewellery. české centrum, Londýn (Velká Británie)
1996 - Mezi ozdobou a funkcí. Severočeské muzeum, Liberec
1996 - Současný šperk. Muzeum skla a bižuterie, Jablonec n. N.
1996 - Prostor pro šperk II. VŠUP, Praha
1996 - Zrcadlení. Vlastivědné muzeum, Olomouc
1997 - Mezi tradicí a experimentem. Muzeum umění, Olomouc
1997 - Český moderní šperk ve Stříbře. Městské muzeum, Stříbro, 
              Moravská galerie, Brno, Novoměstská radnice, Praha
1997 - Milí přátelé. Galerie Na Bidýlku, Brno
1997 - Symposion ´97. Muzeum českého ráje, Turnov
1998 - Český moderní šperk ve Stříbře. Stará radnice, české 
              Budějovice; Galerie Marzee, Nijmegen (Nizozemí); Galerie 
              Vartai, Vilnius (Litva); české centrum, Bukurešť (Rumunsko); 
              Muzeum skla a bižuterie, Jablonec n. N.
1998 - Český ateliérový šperk II. Galerie Kotelna, Praha
1998 - Pohyb kolem středu. Dům umění města Brna
1998 - Moderní český šperk. Muzeum skla a bižuterie, Jablonec n. N.
1998 - Spolek olomouckých výtvarníků + hosté. Vlastivědné muzeum, 
              Olomouc
1998 - Touha stát se Indiánem. Galerie Caesar, Olomouc
1998 - 21 uměleckých šperkařů z Prahy. Galerie Marzee, Nijmegen 
              (Holandsko)
1999 - Netradiční šperk. Severočeské muzeum, Liberec
1999 - Schmuck ´99. Internationale Handwerkmesse (SRN)
1999 - Eros - Moderní český šperk. Výstaviště; Galerie U Prstenu; 
              Galerie Kotelna, Praha;
1999 - Fresh Air 99. Quenington (Velká Británie)
2000 - Mandala pro Inge. Výstavní síN ZUŠ, Olomouc
2000 - Eros. Moderní český šperk. Severočeské muzeum, Liberec; 
               Muzeum umění, Benešov u Prahy; Galerie Hrozen, české 
               Budějovice; Galéria Médium, Bratislava (Slovensko)
2000 - Klub konkretistů 2. Olomouc; Národní technické muzeum, 
               Praha
2000 - Schmuck 2000. Internationale Handwekmesse, Mnichov (SRN)
2000 - Konkretistický arzenál. Galerie Zbrojnice, Olomouc
2000 - Sme blízko. Povážská galéria umenia, Žilina; Kysucká galéria, 
               Čadca
2000 - Jiří Kovanda: Několik současných umělců. Galerie Na Bidýlku, 
                Brno
2000 - 100. Galerie Caesar, Olomouc
2000 - Výstava pro Ladislava Nováka. Malovaný dům, Třebíč
2000 - SOFA. Navy Pier, Chicago (USA)
2000 - The International 20th Century Arts Fair New York 2000, 
               New York (USA)
2001 - Sme blízko, Kysucká galeria, Čadca, Slovensko
2001 - Kruhy, kola, kružnice, SGVU Most
2001 - Schmuck aus Wien, Prag, Budapest (Passau, SRN)
2001 - Magické číslo tři, Galerie Caesar, Olomouc
2001 - Klub konkrétistů, Dům umění, Opava
2001 - Klub konkretistů 2 Olomuc, výstavní síň Sokolská 26, Ostrava
2001 - EROS, Rakbere Muuseum, Talin, Estonia
2001 - EROS, České centrum, Stockholm, Sweeden
2001 - Místo činu: design 20. století, Moravská galerie, Brno
2001 - Téma: PRSTEN, Galerie Kout, Praha
2002 - 55. umělecký salón (Bromová, Borovský, Herynek), Městské 
               muzeum a galerie v Poličce
2002 - Erotický šperk, Městské muzeum, Králíky
2002 - Okruh autorů Galerie Caesar, Galerie Caesar, Olomouc
2002 - Erotický šperk, Městské muzeum, Ústí nad Orlicí

2002 - Masterpieces / Capolavori (od Picassa k Sottsasovi), MIAAO,  
                Torino, Italia
2002 - 6. aukční salon výtvarníků ve prospěch konta Bariéry,     
               Karolinum, Praha
2002 – Společné expozice KK2 OL v Bistru Na Hradě, Olomouc
2003 - Eros, Městské muzeum, Dvůr Králové n.L.2003 - Erotický  
               šperk, Regionální muzeum v Teplicích,  Muzeum města Ústí  
               n.L.,   
Hergetova cihelna, Praha
2003 - ErotiKK2 Olomouc, Galerie Mona Lisa, Olomouc
2003 - 6 PKKAM /Sechs positionen konkrete Kunst aus Mähren/, 
               Salzkammergut Galerie, Gmunden, Austria
2003 - Český šperk 1950 – 2000, Císařská konírna, Pražský hrad, 
               Praha
2003 - Erotický šperk a ErotiKK2, Slezské zemské muzeum, Opava
2003 - Šperk objektem – objekt šperkem, Hergetova cihelna, Praha
2003 - Pour féliciter, Galerie Varia, Žilina
2003 – Společné expozice KK2 OL v Bistru Na Hradě
2004 - Erotický šperk, Městská knihovna, Most
2004 - Erotický šperk – EROS, Muzeum východních Čech, Hradec 
               Králové
2004 - Zpráva o kresbě – olomoucký okruh 80. let, Galerie Caesar, 
               Olomouc
2004 - 200 RINGS, Velvet da Vinci Gallery, San Francisco, USA
2004 - 7. aukční salon výtvarníků, 372 dárců pro konto Bariéry, 
               Karolinum, Praha
2004 - Společné expozice KK2 OL v Bistru Na Hradě, Olomouc
2005 - 200 RINGS,  Obsidian Gallery, Tucson, Arizona, USA
2005 - Použijte modul KK2!,  Dům umění m. Brna, Dům pánů  
               z Kunštátu, Brno
2005 - Český design 1990 – 2005,  Národní galerie, Veletržní palác,  
               Praha
2005 - 200 RINGS,  Gallery M, Cleveland, Ohio, USA
2005 - Mezinárodní šperkařská sympózia Smržovka z let 1994-2004,                Galerie Béčka, Smržovka
2005 - 200 RINGS,  Sam Shaw Gallery, Northwest Harbor, Maine, USA
2005 - GOOD BIRD / BAD BIRD,  Contemporary Craft Museum and         
               Gallery, Portland, Oregon, USA
2005 - MIAAO´S SUPERCRAFT,  Museo Internazionale delle Arti         
               Aplicate Oggi, Torino, Italia
2005 - Společné expozice KK2 OL v Bistru Na Hradě, Olomouc
2005 - aktuál 05. Okruh autorů Galerie Caesar, Galerie Caesar, 
               Olomouc
2006 - 200 RINGS, Facere Gallery, Seatel, Washington, USA
2006 - Olympic MIAAO, Museo Internazionale delle Art Applicate 
               Oggi, Torino, Italia
2006 - Two close one, 4th Tallinn Applied Art Triennial 2006, 
               Estonian Museum of Applied Art and Design, Talin, Estonsko
2006 - Společné expozice prací členů KK2 OL v Bistru Na Hradě, 
               Olomouc
2006 - Šperk sedmkrát jinak, Galerie N, Jablonec n. N. – včetně role kurátora

2006 - Šperk sedmkrát jinak, Galerie Studia LR, Praha – včetně role 
               kurátora
2006 - The Game Show, Contemporary Crafts Museum and Gallery, 
                Portland, Oregon, USA
2006 – Aktuál 06, Galerie Caesar, Olomouc


SYMPOSIA / WORKSHOPY
1991 - Kremnica ´91, Kremnica (Slovensko)
1996 - III. mezinárodní šperkařské sympozium, Smržovka
1997 - IX. mezinárodní šperkařské sympozium, Turnov

ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH
Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha
Moravská galerie, Brno
Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc
Slezské zemské muzeum, Opava
Severočeské muzeum, Liberec
Muzeum skla a bižuterie, Jablonec n. N.
Muzeum českého ráje, Turnov
Muzeum a galerie, Polička
Muzeum a galerie, Litomyšl
Městské muzeum, Rýmařov
Slovenská národná galéria, Bratislava (Slovensko)
Museo del Vino, Torgiano (Itálie)
Textilmuseum, Heidelberg-Ziegelhausen (SRN)
Daphne Farago Collection, Rhode Island (USA)

LITERATURA
Chadraba, Rudolf: Pavel Herynek - šperky (katalog výstavy). Olomouc 1974
Zatloukal, Pavel - Nízký, Jan: 26 mladých výtvarných umělců Olomoucka (katalog výstavy). Olomouc 1980
Šetlík, Jiří: Pavel Herynek - šperky (katalog výstavy). Olomouc 1982.
Holešovská, Lea: Mladí šperkaři na Moravě. Bulletin Moravské galerie, 1983, č. 53, s. 42-45.
Vokáčová, Věra - Kvasnička, Marián: Súčasný československý umelecký šperk (katalog výstavy). Bratislava 1983.
Vokáčová, Věra: český šperk 1963-1983 (katalog výstavy). Praha 1983.
Kobza, F.: Návštěva v ateliéru Pavla Herynka. Kulturní měsíčník (Ostrava), 1984, č. 2, s. 13-15.
Vokáčová, Věra: Dvacet let českého šperku. Domov, 1984, č. 3, s. 60-62.
Zatloukal, Pavel: 200. výstava v Divadle hudby OKS v Olomouci (katalog výstavy). Olomouc 1985.
Vojtal, Petr: Pavel Herynek - šperky (katalog výstavy). Opava 1986.
Vojtal, Petr: Slezské muzeum v Opavě v zimě 1986/87. Umění a řemesla, 1987, č. 3, s. 66-67.
Zatloukal, Pavel: Olomuciana ´87 (katalog výstavy). Olomouc 1987.
Křížová, Alena: Moravský šperk. Brno (katalog výstavy) 1987.
Křížová, Alena: Současný moravský šperk. Umění a řemesla, 1987, č. 3, s. 44-48.
Vokáčová, Věra: Kov a šperk (katalog výstavy). Praha 1990.
Schrammová, Agneša: Kremnica ´91 (katalog sympozia). Kremnica 1991.
Schrammová, Agneša: Kremnica ´91. Profil, 1992, č. 8, s. 12.
Schrammová, Agneša a kol.: Aura. Výstava drobnej plastiky, umeleckého šperku a odevného doplnku (katalog výstavy). Bratislava 1992.
Pavel Herynek. Šperky a objekty (katalog výstavy). Polička 1993.
Křížová, Alena: Kov - šperk 1993 (katalog výstavy). Brno 1993.
Miloš Cvach - plastiky a kresby. Pavel Herynek - šperky a žebříky (katalog výstavy). Olomouc 1993.
Rubešová, Tereza: Mezi ozdobou a funkcí (katalog výstavy). Praha 1994.
Holešovský, Karel: Pavel Herynek - konstrukce a šperky (katalog výstavy). Brno 1993.
Kdo je kdo v české republice 94/85. Praha 1995.
Shirasu, Jun: Deset z Olomouce (katalog výstavy). Olomouc 1995.
Křížová, Alena: Aktuální moravský šperk. Bulletin Moravské galerie, 1995, č. 51, s. 92-94.
Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Praha 1995, 1. sv., s. 257
Cepka, Anton - Schramm, Ágnes - Weisslechner, Karol: Priestory duše (katalog výstavy). Bratislava 1995.
Kučera, Zdeněk: Zrcadlení (katalog výstavy). Olomouc 1996.
Herynek, Pavel: Umělecké řemeslo DNES I v Olomouci a okolí (tisk k výstavě). Olomouc 1997.
Daněk, Ladislav - Herynek, Pavel - Horáček, Radek: Pavel Herynek - cirkulární kresby a rotokaligrafie, Jan Herynek - iradiace (katalog výstavy). Olomouc 1997.
Horáček, Radek: Pohyb kolem středu (katalog výstavy). Brno 1997.
Křížová, Alena: český moderní šperk ve Stříbře (katalog výstavy). Praha 1997.
Křížová, Alena: Alternativy šperku. Xantypa, prosinec 1997, s. 22-23.
Křížová, Alena: český moderní šperk. Ateliér, 1997, č. 13, s. 12.
Cerval, Marquerite de: Dictionnaire International du Bijou. Paris 1998, s. 273.
Schubert, Miroslav: Touha stát se Indiánem (katalog výstavy). Olomouc 1998.
Chatrný, Dalibor - Valoch, Jiří: Pavel Herynek - Ve víru kruhu (katalog výstavy). Olomouc 1999.
Janoušek, Ivo: Ve víru kruhu Pavla Herynka. Ateliér, 1999, č. 20, s. 6.
Cogan, Miroslav - Nováková, Kateřina - Novák, Vratislav Karel: Tentokrát/1996/This Time (katalog výstavy a sympozií). Praha 1999.
Nickl, Peter: Schmuck ´99 (katalog výstavy). Mnichov 1999.
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999. Ostrava 1999, díl III., s. 139-140.
Mikeš, Petr - Herynek, Pavel: Vortex aneb pohyb kolem středu. Aluze, 1999, č. 1, s. 52-55.
Valoch, Jiří: Pavel Herynek (katalog výstavy). Olomouc 1999.
Nováková, Kateřina: Eros - Moderní český šperk (katalog výstavy). Praha 2000.
Pohribný, Arsén: Klub konkretistů 2 - Olomouc (katalog výstavy). Olomouc 2000.
Nickel, Peter: Schmuck 2000. München 2000.
Ivana Pustějovská: V Mostě mají kresby z Hané. MF Dnes, 24. 1. 2001, Střed. Morava, str. 4
Radek Horáček: Zájem o umění zase bude, míní Herynek, MF Dnes, 27. 1. 2001, Střed. Morava, str. 3
Vojtěch Černý: Díla proslulých autorů spojuje kruh, MF Dnes, 17. 2. 2001, Sever. Čechy, str. 3
Tomáš Mazáč, Ivo Binder ad.: (J)sme blízko, str. 19-20, sborník Povážská galeria umenia v Žiline 2000, PG 2001
Jiří Valoch: Klub konkrétistů dnes, Ateliér, 19/2001, str. 16
Celý živoj je škola, rozhovor P. H. s B. Kolářem, Olomoucké listy, 10. 1. 2002, str. 4
Kolektiv autorů: Vertikální nostalgie, Votobia, Olomouc, 2002
Alena Křížová: Proměny českého šperku na konci 20. století, Academia, Praha 2002
55. umělecký salón v Poličce, skládačka, text: A. Pohribný aj., Měst. Muzeum a galerie, Polička 2002
Z. Kašparová: 55. umělecký salon v Poličce, Poličské novinky, červenec 2002
Katalogy kolektivních výstav.


BÁTHORY Vladimír
BÉBAR Otto
BÉBAROVÁ Jana
ČERNOUŠEK Tomáš
DOSTÁL Lubomír
HERYNEK Jan
HERYNEK Pavel
JEMELKA Jan
JEMELKOVÁ Jana
KLOSE Klára
KOLÉŠEK Jaroslav
KOSKOVÁ Inge
KOUPIL Miroslav
KOVAŘÍK Slavoj
KRTIČKA Jiří
KUČERA Zdeněk
KUTRA Petr
KUXOVÁ Markéta
LINDOVSKÝ Jiří
LUBIČ Martin
MICHÁLEK Ondřej
POSPÍŠIL Vladimír
PREISNER Pavel
PŘEČEK Ivo
PŘINDIŠ Oskar
PUCHNAROVÁ Dana
SCHUBERT Miroslav
SZOTKOWSKI Aleš
ŠEMBERA Oldřich
ŠINDELOVÁ Jana
ŠNAJDR Miroslav
ŠNAJDR Miroslav ml.
ŠTREIT Jindřich
TOMAN Jiří
URBAN Miroslav
VALUŠKOVÁ Milena
ŽLEBEK Jiří 
 Kontakt
Galerie Caesar
Horní náměstí-radnice
771 00 Olomouc
Czech Republic

tel.: 585 225 587

galerie.caesar@email.cz

© Galerie CAESAR