GALERIE CAESAR

CAFÉ RESTAURANT CAESAR
 Spolek olomouckých výtvarníků
 UMĚLCI / ARTISTS  A – Z
 
                                                                        ŠTREIT Jindřich

Člen SOV od roku 1991
Narozen: 5. 9. 1946 ve Vsetíně
Studia: PdF UP v Olomouci, katedra výtvarné výchovy /1972 -1977/ Škola výtvarné fotografie SČF /1974 - 1977/

 

Narozen 5. září 1946 ve Vsetíně. Vystudoval gymnázium v Rýmařově (1963) 
a obor výtvarná výchova na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1967, titul Mgr.). Po absolvování univerzity začal vyučovat na základní devítileté škole v Rýmařově, následujícího roku se stal ředitelem školy 
v Sovinci a později v Jiříkově. V roce 1977 absolvoval studium na Škole výtvarné fotografie, v roce 1979 kurz pro porotce a lektory Ústavu pro kulturně výchovnou činnost v Praze. Od počátku 80. let pořádal v Sovinci významné výstavy, koncerty a divadelní představení, na nichž často získávali možnost veřejných vystoupení umělci stojící v opozici k oficiální kulturní politice té doby. V roce 1982 se zúčastnil jako jediný fotograf nepovolené výstavy na tenisových kurtech v Praze, kde jeho fotografie vzbudily pozornost Státní bezpečnosti B. Byl vzat do vyšetřovací vazby a posléze odsouzen k trestu odnětí svobody v délce deseti měsíců s podmíněným odkladem na dva roky za údajné hanobení republiky a jejího představitele. Po propuštění z vězení byl postižen zákazem učit. Nejprve pracoval jeden rok v knihovně a po uzavření soudního jednání si musel najít zaměstnání jako dispečer Státního statku Ryžoviště. Ještě intenzivněji se věnoval kulturní činnosti a fotografování. Po listopadu 1989 byl zaměstnancem Okresního úřadu 
a posléze muzea v Bruntále. Od roku 1994 je samostatným fotografem. Od roku 1991 je pedagogem Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, kde vyučuje dokumentární fotografii, dějiny českého i světového výtvarného umění po roce 1945 a medailon osobnosti. Od téhož roku externě vyučuje fotografický  dokument rovněž na katedře fotografie FAMU. V roce 2000 se na FAMU habilitoval a stal se docentem pro obor fotografie. Každoročně bývá vedoucím řady fotografických dílen v ČR i v zahraničí, byl uměleckým vedoucím projektů Lidé Hlučínska 90. let 20. století a Zlín a jeho lidé. Organizačně připravil stovky výstav v různých místech, od roku 1974 vedl galerii v Sovinci, od roku Galerii 
V kapli 1997 v Bruntále, v 90. letech také pravidelně zajišťoval výstavy v Moravském Berouně, nyní každé léto organizuje velké expozice na hradě Sovinec. Je členem Umělecké besedy, Pražského domu fotografie, Sdružení Q v Brně a Spolku olomouckých výtvarníků.

Fotografuje od mládí, intenzivněji se začal fotografií zabývat během vysokoškolského studia. Účastnil fakultních výstav a studium zakončil první samostatnou výstavou fotografií (1967). Od roku 1972 se koncepčně věnoval zobrazování vesnického života. Soustředil se na portrét a na romskou tematiku. Studium na Škole výtvarné fotografie zakončil souborem ze zákulisí olomouckého divadla. Od konce 70. let se zaměřuje na dokumentární fotografii z venkovského prostředí. Vytvořil stovky syrových a přitom hluboce lidských dokumentů z prostředí Sovince a dalších obcí na Rýmařovsku a Bruntálsku, velmi vzdálené přikrášlenému pohledu na vesnici z oficiálních komunistických médií. Se smyslem pro objevování přízračných momentů ukazoval devastaci prostředí i lidí, rozpor mezi oficiální propagandou a realitou, ale i tradiční zvyky a vztahy a touhu po kráse a nadčasových hodnotách. V 90. letech začal podobný pohled na "globální vesnici" uplatňovat i v záběrech ze zahraničí, např. z Rakouska, Británie, Francie, Ruska, Japonska a dalších zemí a v projektech z různých českých a moravských regionů (např. Mikulovsko, Olomoucko aj.). Je autorem 16 knih dokumentárních fotografií: Vesnice je svět (Praha 1993), 14 pohledů na okres Saint-Quentin, (Praha 1993), Le Quai de Rohan - Nouvelle Ville, ( Lorient 1994), Lidé olomouckého okresu (Olomouc 1995), Mikulovsko(Mikulov 1995, Der Hof, (Vídeň 1995), Japonsko-Lidé z Akagi (Opava 1997), Lidé ledkových dolů (Wittelsheim 1998), Zabavené fotografie (Brno 1999), A coeur perdu - Doteky srdce (Belfort 1999), Cesta ke svobodě (Sovinec 1999), Brána naděje (Olomouc 2000), Na konci světa (Volary 2000), Lidé Třineckých železáren (Třinec 2000), Fotografie z kraje písku (Budapešť 2000), Kam nevstoupila noha fotografova (Moravský Beroun 2001). Za řadu z nich získal ocenění v soutěži o nejlepší fotografické publikace roku, pořádané časopisem Fotografie Magazín. Svými fotografiemi ilustroval mnoha dalších publikací. Měl přes 450 autorských výstav a zúčastnil se mnoha set skupinových expozic. Jeho fotografie jsou ve sbírkách desítek významných muzeí a galerií v řadě zemí (např. Moravská galerie, Brno - Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha - Národní galerie, Praha - Museum Sztuki, Lodž - Museum Ludwig, Kolín nad Rýnem - Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecszemét - Victoria and Albert Museum, Londýn - Musée de l´Elysée, Lausanne - Niederösterreichisches Landesmuseum, Vídeň - Bibliothéque nationale, Paříž - Musée Nicéphore Niepce, Chalon-sur-Saône - International Center of Photography, New York - The Museum of Modern Art, New York - The Museum of Fine Arts, Houston - Gernsheim Collection, The University of Texas, Austin - Harvard University Museum of Art, Cambridge - Stanford University Museum of Art - The Art Institute of Chicago - The National Gallery of Art, Washington - Tokyo Metropolitan Museum of Photography.

 

                                   
                                              Galerie    


BÁTHORY Vladimír
BÉBAR Otto
BÉBAROVÁ Jana
ČERNOUŠEK Tomáš
DOSTÁL Lubomír
HERYNEK Jan
HERYNEK Pavel
JEMELKA Jan
JEMELKOVÁ Jana
KLOSE Klára
KOLÉŠEK Jaroslav
KOSKOVÁ Inge
KOUPIL Miroslav
KOVAŘÍK Slavoj
KRTIČKA Jiří
KUČERA Zdeněk
KUTRA Petr
KUXOVÁ Markéta
LINDOVSKÝ Jiří
LUBIČ Martin
MICHÁLEK Ondřej
POSPÍŠIL Vladimír
PREISNER Pavel
PŘEČEK Ivo
PŘINDIŠ Oskar
PUCHNAROVÁ Dana
SCHUBERT Miroslav
SZOTKOWSKI Aleš
ŠEMBERA Oldřich
ŠINDELOVÁ Jana
ŠNAJDR Miroslav
ŠNAJDR Miroslav ml.
ŠTREIT Jindřich
TOMAN Jiří
URBAN Miroslav
VALUŠKOVÁ Milena
ŽLEBEK Jiří 

 Kontakt
Horní náměstí-radnice
771 00 Olomouc
Czech Republic

tel.: 585 228 597

galerie.caesar@cmail.cz

© Galerie CAESAR   NAVRCHOLU.cz