GALERIE CAESAR

CAFÉ RESTAURANT CAESAR
 Spolek olomouckých výtvarníků
 UMĚLCI / ARTISTS  A – Z
                                                                                              ŠNAJDR Miroslav ml.

Člen SOV od roku 1991 
Narozen: 7. 12. 1961 v Olomouci
Studia:
1977–1981 Střední uměleckoprůmyslová škola v Brně, obor knižní a užitá grafika (prof. Dalibor a Ivan Chatrní)
1981–1985  Pedagogické fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor speciální pedagogika. 
Od roku 1985 je zaměstnán jako speciální pedagog.


galerie... >>>


VÍCE NA:
http://www.snajdrmir-ml.cz 

Malíř, kreslíř. Vedle výtvarné činnosti se od mládí zabývá historií letectví se zaměřením na období II. světové války. K této problematice vydal od roku 1991 šestnáct knižních titulů. V letech 1977–1981 studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně, obor knižní a užitá grafika (prof. Dalibor a Ivan Chatrní) a v letech 1981–1985 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor speciální pedagogika. Od roku 1985 je zaměstnán jako speciální pedagog. Samostatně vystavuje od roku 1983 (ČR, Švýcarsko). Kolektivních výstav se zúčastňuje od roku 1984 (ČR, SR, Německo, Švýcarsko). Jeho práce je vedle řady domácích i zahraničních soukromých sbírek zastoupena ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou a ve sbírce akciové společnosti Královopolská, Brno. V letech 1990–2002 byl členem TT klubu výtvarných umělců a teoretiků v Brně a od roku 1991 je členem Spolku olomouckých výtvarníků. Žije a působí v Olomouci.

Se základními řemeslnými znalostmi se seznámil už v dětství u svého dědečka a otce, malířů Františka a Miroslava Šnajdra st. S vlastní výtvarnou činností započal přibližně už ve dvanácti letech, kdy začal – inspirován zahraničními komiksy a četbou mayovek – kreslit do školních sešitů vlastní dobrodružné příběhy, které posléze rozšířil i o válečnou tematiku. K formě komiksu, včetně reinterpretace vlastních raných výtvorů (např. komiks Hrdinové válečného nebe asi z roku 1976), se po letech vrátil v několika cyklech obrazů na plátně (např. Rytíř Čestné legie, 1996–1999; Hrdinové, 2002). Mezistupněm mezi ranými komiksy a obrazy z posledního desetiletí pak byly ilustrační kresby ke knihám Saint-Exupéryho, jež vznikaly během jeho středoškolského studia v Brně. Po skončení studia se vrátil zpět do Olomouce a v jeho tvorbě lze vedle doznívání zájmu o ilustrační tvorbu vysledovat už od konce 70. let jednoznačný příklon k vypjaté, expresivním rukopisem ztvárněné figuraci. V roce 1982 si vytvořil svoji techniku mačkaných reliéfů a později vrstvených reliéfů, v nichž výchozí figurální téma (nejčastěji ženská postava) postupně opouštěl ve prospěch emocionálního účinku vlastního procesuálního vzniku díla (např. vrstvení a následné drásání papírového reliéfu) s akcentem na to, že do papírové hmoty lze vcelku bezprostředně otisknout své momentální psychofyzické rozpoložení. Od této představy byl už jen krok ke zpětnému návratu ke zřetelně čitelné figuře, tentokrát však v monumentálním měřítku. Šnajdrovy první velkoformátové kresby vznikly už v roce 1985 a s občasnými přestávkami se jim autor věnuje dodneška. Přestože prvotním impulsem k jejich vzniku, byla touha navždy si pro sebe zachytit alespoň kousek milované bytosti (přítelkyně) formou obkreslení jejího obrysu, tak první nejvýraznější soubor prací zhruba z let 1985–1986 se týká jeho vlastní introspekce. Teprve potom začal obkreslovat i jiné osoby – především sestru, přátele a později svou budoucí ženu. „Rodinným kresbám“ se ostatně autor věnuje – s různými odskoky (komiksové obrazy, reflexe kreseb vlastních dětí a nejnověji cyklus obrazů s tématem svatých) – od roku 1997 dodnes. V nejnovějších pracích z posledních dvou let pak můžeme pozorovat zřetelné zklidnění dříve většinou až existenciálně vypjatého výraziva směrem k harmonické malbě, vyjadřující malířovo přesvědčení, že rodinný život je tou nejlepší inspirací i pro jeho další tvorbu.  

Základní literatura: Miroslav Šnajdr ml. Kresby. [Katalog výstavy.] Text Ivo Janoušek. Praha, Kulturní středisko Blatiny 1987. – Miroslav Šnajdr ml. Kresby. [Katalog výstavy.] Text Václav Voják. Brno, Galerie mladých 1989. – Miroslav Šnajdr ml. [Katalog výstavy.] Text Jan Balabán. Olomouc, Galerie Caesar. – Boháčová, Yvonna: Šnajdr ml., Miroslav. Nová Encyklopedie českého výtvarného umění N-Ž. Praha, Academia 1995, s. 833. – Luhan, Jiří - Pouba, Petr - Pečinková, Pavla: Splátka na dluh. Dokumentace českých výtvarníků narozených v padesátých a šedesátých letech. Praha, Torst 2000, s. 23, 378, 379. – Daněk, Ladislav (ed.): Miroslav Šnajdr ml. Práce z let 1973200. Olomouc 2001 [podrobná bibliografie]. – Konvergence. František Šnajdr, Miroslav Šnajdr st., Miroslav Šnajdr ml. [Publikace k výstavě.] Texty Ladislav Daněk. Prostějov, Muzeum Prostějovska 2004.

                                    

BÁTHORY Vladimír
BÉBAR Otto
BÉBAROVÁ Jana
ČERNOUŠEK Tomáš
DOSTÁL Lubomír
HERYNEK Jan
HERYNEK Pavel
JEMELKA Jan
JEMELKOVÁ Jana
KLOSE Klára
KOLÉŠEK Jaroslav
KOSKOVÁ Inge
KOUPIL Miroslav
KOVAŘÍK Slavoj
KRTIČKA Jiří
KUČERA Zdeněk
KUTRA Petr
KUXOVÁ Markéta
LINDOVSKÝ Jiří
LUBIČ Martin
MICHÁLEK Ondřej
POSPÍŠIL Vladimír
PREISNER Pavel
PŘEČEK Ivo
PŘINDIŠ Oskar
PUCHNAROVÁ Dana
SCHUBERT Miroslav
SZOTKOWSKI Aleš
ŠEMBERA Oldřich
ŠINDELOVÁ Jana
ŠNAJDR Miroslav
ŠNAJDR Miroslav ml.
ŠTREIT Jindřich
TOMAN Jiří
URBAN Miroslav
VALUŠKOVÁ Milena
ŽLEBEK Jiří 

 Kontakt
Horní náměstí-radnice
771 00 Olomouc
Czech Republic

tel.: 585 225 587

galerie.caesar@cmail.cz 

© Galerie CAESAR     NAVRCHOLU.cz