GALERIE CAESAR

CAFÉ RESTAURANT CAESAR
 Spolek olomouckých výtvarníků
UMĚLCI / ARTISTS  A – Z
 

                                                            KOUPIL Miroslav


Člen SOV od roku 1991
Narozen: 4. 6. 1947 v Olomouci 
 

1957–1971 žil v Bruntále
1965–1971 studium lékařské fakulty univerzity v Olomouci, v té době seznámení s olomouckými výtvarníky
od roku 1971 žije v Kroměříži, zaměstnán jako lékař v tamní Psychiatrické léčebně
1974–1988 spolupracoval při organizaci neoficiálních výstav prací československých výtvarníků v areálu léčebny
1980–1988 navštěvoval Školu výtvarného myšlení Igora Zhoře

Samostatné výstavy

1975 Neurologické oddělení nemocnice v Kroměříži, obrazy
1980 Psychiatrická léčebna v Kroměříži, kresby
1981 M-klub ve Valašském Meziříčí, kresby
1984 Galerie pod podloubím v Olomouci, kresby a grafika
1986 Muzeum Prostějovska v Prostějově, drátěné plastiky
1986 Sovinec, drátěné plastiky a kresby
1987 Uničov (u příležitosti festivalu amatérského filmu), drátěné plastiky a kresby
1992 zámek v Bruntále, drátěné plastiky
1995 zámek v Bystřici pod Hostýnem, drátěné plastiky a kresby
2002 knihkupectví Velehrad v Olomouci, výstava Ve světle, kresby, akvarely, socha, obraz
2007 Muzeum Kroměřížska v Kroměříži, Dny křesťanské  kultury, obrazy a kresby
2009 Galerie V kapli, Bruntál

Účast na kolektivních výstavách

1987 Malá výstavní síň OKS v Liberci, s Václavem Stratilem
1988 tělocvična v Lubenci, s I. Kafkou, M. Kozelkou, V. Mertou, 
            T. Rullerem, V. Stratilem a M. Titlovou
1988 Sdružený klub pracujících v Třebíči, s V. Dosbabou a Z. Šplíchalem
1991 Vlastivědné muzeum v Olomouci, výstava Spolku olomouckých výtvarníků
1991 Dům umění v Brně, výstava Mezi křikem a meditací
1994 bývalé židovské ghetto v Třebíči a synagoga na Palmovce v Praze, 
            kolektivní výstava Zastavený čas II
1999 Muzeum v Olomouci, výstava Spolku olomouckých výtvarníků
2001 Galerie Caesar v Olomouci, výstava 100
2002 Galerie Caesar v Olomouci, výstava k 10 letům galerie
2002 Muzeum Kroměřížska v Kroměříži, výstava Třikrát figura, 
             s P. Jochmannem a M. Šnajdrem jun.
2003 Galerie G v Olomouci, výstava Civitas Dei

Knižní ilustrace

Život jurských otců. Přel. O. Koupil, J. Zdichynec a Z. Žalud. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2004 [= Pietas benedictina 8] (barevný akvarel)

Zastoupen ve sbírce
Muzeum umění Olomouc
, kresby

Katalogy

1981 katalog výstavy v M-klubu ve Valašském Meziříčí, text Pavel Zatloukal
1984 katalog výstavy v Galerii pod podloubím v Olomouci, text Pavel Zatloukal
1987 katalog výstavy v Malé výstavní síni OKS v Liberci, text Igor Zhoř
1988 katalog výstavy v Sdruženém klubu pracujících v Třebíči, 
             text Jiří Zahrádka (= Ladislav Novák)               
                      GALERIE


BÁTHORY Vladimír
BÉBAR Otto
BÉBAROVÁ Jana
ČERNOUŠEK Tomáš
DOSTÁL Lubomír
HERYNEK Jan
HERYNEK Pavel
JEMELKA Jan
JEMELKOVÁ Jana
KLOSE Klára
KOLÉŠEK Jaroslav
KOSKOVÁ Inge
KOUPIL Miroslav
KOVAŘÍK Slavoj
KRTIČKA Jiří
KUČERA Zdeněk
KUTRA Petr
KUXOVÁ Markéta
LINDOVSKÝ Jiří
LUBIČ Martin
MICHÁLEK Ondřej
POSPÍŠIL Vladimír
PREISNER Pavel
PŘEČEK Ivo
PŘINDIŠ Oskar
PUCHNAROVÁ Dana
SCHUBERT Miroslav
SZOTKOWSKI Aleš
ŠEMBERA Oldřich
ŠINDELOVÁ Jana
ŠNAJDR Miroslav
ŠNAJDR Miroslav ml.
ŠTREIT Jindřich
TOMAN Jiří
URBAN Miroslav
VALUŠKOVÁ Milena
ŽLEBEK Jiří 
 Kontakt
Galerie Caesar
Horní náměstí-radnice
771 00 Olomouc
Czech Republic

tel.: 585 225 587

galerie.caesar@email.cz 

© Galerie CAESAR