GALERIE CAESAR

CAFÉ RESTAURANT CAESAR
 Spolek olomouckých výtvarníků
 UMĚLCI / ARTISTS  A – Z
 

                                                                        URBAN Miroslav

     

                                     REPRODUKCETEXT    I na hřbitově plachý...

Člen SOV od roku 1991
Narozen: 19. 9. 1953 v Olomouci
Fotograf, kreslíř, malíř, filmař, literát.
 
autodidakt

STUDIA:
Gymnázium, Uničov, 1969-72.
Střední knihovnická škola, Praha, 1972-1974.
Fotografické ani výtvarné vzdělání nemá.

ZAMĚSTNÁNÍ:
Vlastivědné muzeum, Olomouc, 1974-76,  konzervátor.
Stavoservis Praha, 1976-77, hlídač.
Geodézie Opava, Olomouc, 1977, figurant.
Moravské tiskařské závody, Olomouc, 1978-80, korektor, dělník..
Drogerie, Olomouc, 1980-85, hlídač.
Geotest /nyní Geosan/, 1985- dosud, čerpač.

ČLENSTVÍ VE VÝTVARNÝCH SKUPINÁCH A SPOLCÍCH:
Spolek olomouckých výtvarníků /od roku 1991/  
Skupina Neprůbojní /1991-1996/

AKTIVITY:
Od počátku sedmdesátých let se s několika přestávkami věnuje kresbě a malbě, od prvé třetiny devadesátých let výhradně kresbě, převážně tužkou či pastelem. Od konce sedmdesátých let do  poloviny devadesátých let dokumentoval devastované památky v Čechách, systematicky zpracoval více než polovinu severočeského a západočeského kraje.  Od počátku osmdesátých let fotografuje hřbitovy a na hřbitovech. Od počátku osmdesátých let spolupracoval s samizdatovými vydavatelstvími v Praze /KDM/ a v Olomouci /Texty přátel, Ječmínek…/ Od počátku osmdesátých let do začátku let devadesátých natáčel 8mm filmy, převážně záznamy se zdevastovaných oblastí Čech či dobových reálii, celkem ku 30 filmům. Od počátku osmdesátých let autor příležitostných básní, od počátku let devadesátých kratších prozaických textů. Od poloviny osmdesátých let přednáší o předmětech svých zájmů /hřbitovy, devastované památky, cesty/. Jeho kresby byly použity na obálky knih: Rostislav Valušek Milostivé léto, Votobia 1996, Romana Ludvy Smrt a křeslo , Votobia 19..,  

CESTY:
Alžírsko, Arménie, Arabské emiráty,  Barma, Belgie, Belize, Bolivie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čína, Egypt, Etiopie, Francie, Gruzie, Guatemala, Honduras, Chorvátsko, Indie, Irán, Itálie, Izrael, Jemen, Jordánsko, Kambodža, Maďarsko, Makedonie, Maroko, Mali, Mexiko, Německo, Nizozemsko, Omán, Peru, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, San Marino, Senegal, Slovensko, Slovinsko, Sýrie, Španělsko, Švýcarsko, Thajsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, USA, Vatikán, Velká Británie.

ZASTOUPEN VE VEŘEJNÝCH SBÍRKÁCH:
Muzeum umění, Olomouc /fotografie/
Národní galerie, Praha /fotografické samizd
Moravská galerie, Brno /samizdatové fotografické knihy/
UMPRUM Praha /fotografické samizdatové knihy/.


SAMOSTATNÉ VÝSTAVY:  
1988, 19. – 21. 3., NÁČRTY 1974-88, bytová výstava, Praha. Vystaveny kresby, zahájila Alena Petruželková, samizdatový katalog.
1990, 20. 4. - 11. 5., NÁČRTY 1974-89, Galerie pod podloubím, Olomouc.  Vystaveny kresby a malby, samizdatový katalog s textem Yvonny. Boháčové.
1991, NÁČRTY 1974-91. Pant klub, Praha. Vystaveny kresby a malby.
1991, 31. 5. -  9. 6., DO PRDELE ŠEL MÚJ KRAJ, GVU Olomouc,  Kabinet
grafiky. Olomouc. Vystaveny fotografie devastovaných památek.
1991, DO PRDELE ŠEL MÚJ KRAJ, Společenský klub Uničov. Varianta předchozí výstavy.
1991, 11.-1.9., DOKUMENT ZKÁZY, Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí, Kroměříž. Varianta předchozí výstavy, katalog s textem Pavla Zatloukala.
1993, 2. 6. – 30. 6., TY ŘÍKÁŠ, NEBESKÝ JERUZALÉM… , Divadlo hudby, Olomouc. Výstava kreseb, výtvarná akce a autorský večer, uvedla Yvonna Boháčová,
1995,  29. 5. -  20. 6., JSI - LI VÍTR,  JSI – LI DÉŠŤ… ,  Divadlo hudby Olomouc. Vystaveny kresby a instalace, spojená s výtvarnou akcí, katalog s textem autora.
1996,  13. 10. – 12. 1 1997.,  NEBLAHÉ DĚDICTVÍ,  Okresní muzeum
Sokolov.. Vystaveny fotografie devastovaných památek, zahájil autor,  průvodce výstavou.
1997, duben, PROSTORY SMRTI, Galerie Dios, Zlín. Vystaveny fotografie hřbitovů.
1998,  
3 .4. – 30. 4. NEKROPOLIS, METROPOLIS, Galerie Metro, Prostějov . Vystaveny kresby se záhrobní tématikou a fotografie hřbitovů,  zahájil autor, katalog s textem autora.  
1998, 1. 12 –31. 12., ZAHRADA, V NÍŽ ZVOLNA ZHASÍNAJÍ…., Galerie Caesar Olomouc. Vystaveny nekonkrétní kresby a obrazy, zahájil autor, katalog s textem  Ladislava Daňka.
 
2000,  8. – 11. 3., NA HŘBITOVĚ KVÍTÍ…, Fotografie Miroslava Urbana.  SVK Plzeň, při příležitosti symposia Fenomén smrti v české kultuře, uvedl Pavel Zatloukal.
2001, květen - září, PŘED PLOTEM JAKO ZA PLOTEM, Galerie v okně,  KVV PdF UP Olomouc, Křížkovského ulice. Vystaveny figurální kresby.
2003 , …, ? Centrum soudobého umění Jelení, Praha. Vystaveny figurální kresby.
2004, 22. 1 – 20. 3.,  KRESBY MILOSTNÉ /1/,  Divadlo hudby Olomouc. Výběr z figurálních kreseb, autorský večer, katalog s textem Marie Štěpánkové.
2004, 
28. 8. – 24. 9., KRESBY MILOSTNÉ /2/ , Zámecká galerie, Náměšť na   Hané, uvedl autor, katalog společný s předchozí výstavou.
2005,  2.11. – 5.12., I NA  HŘBITOVĚ PLACHÝ VETŘELEC …Muzeum umění     Olomouc a Cafe 87, uvedl autor a film M. Hrbka a D. Šobáně, katalog  s rozhovorem s autorem. Vystaveny  fotografie hřbitovů a kresby záhrobní.KOLEKTIVNÍ VÝSTAVY: 
 1986, FORMÁT A4.  Galerie H, Kostelec nad Černými lesy. Vystaveny kresby.
1987,  3. – 27. 12., TOMÁŠ ČERNOUŠEK A JEHO PŘÁTELÉ, Galerie pod  podloubím, Olomouc. Vystaveny fotografie, zahájil Pavel Zatloukal, samizdatový katalog.
1991, 27. 6. –27. 8., SPOLEK OLOMOUCKÝCH VÝTVARNÍKU + HOSTÉ,              Vlastivědné muzeum, Olomouc,. Vystaveny malby, uvedla Y. Boháčová, katalog.
1991, prosinec, NEPRUBOJNÍ  / Zbyněk Kulvait, Eleonora Pražáková, Miroslav Urban, Hana Teplá, Jindřich Walla/, Základní umělecká škola, Olomouc. Vystaveny kresby a malby.
 
1992, 13. 4.30. 4., NEPRUBOJNÍ  /Z. Kulvait, E. Pražáková, M. Urban, H. Teplá/, Galerie Půda, Olomouc. Vystaveny kresby a malby, zahájila Alena Dvořáčková, katalog.
1992,  4. 6. – 27. 6. , OLOMOUCKÝ OKRUH, Výstavní síň Viléma  Wunsche, Havířov, zahájila  Yvonna Boháčová.
1992
,  22. 9. –1. 11., SPOLEK OLOMOUCKÝCH VÝTVARNIKU,  Galerie Caesar, Olomouc. Vystaveny kresby, uvedla Y. Boháčová, katalog.
1993, 16. 7. – 2. 8., SPOLEK OLOMOUCKÝCH VÝTVARNÍKU, Kornschitze,   Luzern. Vystaveny kresby.
1993, 12. 8. – 27. 8., SPOLEK OLOMOUCKÝCH VÝTVARNÍKU,  Vlastivědné muzeum, Olomouc. Reprisa předchozí výstavy, uvedl Miroslav Schubert.
 
1995, 3.5. –  25. 5., ZTRÁTY A NÁLEZY,. V.H.V.P.T.P.A DALŠÍ. Divadlo hudby, Olomouc. Vystaveny nalezené fotografie, autorský večer.
 
1996, 13. 4. – 1. 6., SEBRANÉ PRÁCE /E.Pražáková, H.Teplá, M.Urban/, zámek Tovačov. Vystaveny kresby, uvedli autoři.
1996, 3. 11. –  4. 12., PROSTORY SMRTI /Milan Baják, Radoslav Kratina, M.Urban/, Divadlo hudby, Olomouc. Vystaveny fotografie ze hřbitovů, uvedl Pavel Zatloukal, katalog s textem P.Zatloukala a autorů.
1996, 11. 12. – 5. 1., OKRUH AUTORU GALERIE CAESAR, Galerie Caesar,  Olomouc.  
1998,
15. 1. – 15. 2., PROSTORY SMRTI, Okresní muzeum a knihovna Sokolov. Reprisa stejnojmenné výstavy, uvedl autor, průvodce výstavou.
1998,
15. 4. – 3. 5., SPOLEK OLOMOUCKÝCH VÝTVARNÍKU , HOSTÉ, Vlastivědné muzeum, Olomouc. Vystaveny dva objekty, uvedl Pavel Ondračka, katalog s texty autorů.
 
1998,  26. 7.- 7. 8., VÝROČNÍ ZPRÁVA 96-98, Galerie kina Metro, Prostějov. Vystaveny dva objekty, zahájil Petr Němec.
 
1998,  26. – 28. 11., VENIA - 3.  mezinárodní veletrh pohřebnictví. Brněnské veletrhy a výstavy a.s., Brno. Vystaveny hřbitovní fotografie.
 
1998, 1. 12. – 4. 1. 1999, KRAJÍČEK + URBAN, LEVOU ZADNÍ. VO ZUŠ
Olomouc. Vystaveny kresby, uvedli autoři, katalog s texty autorů. 
2000. 2. 3. – 31. 3., MANDALA PRO INGE, Galerie ZUŠ Olomouc. Vystavena kresba, uvedla Inge Kosková.
2000, 3. 10. – 3, 11., STO. Stá výstava Galerie Caesar. Galerie Caesar, Olomouc. Vystaveno 100 kreseb, vedl M.Schubert, katalog s textem Jiřího Valocha. 
2001, 3. 7. –  3. 8., MAGICKÉ ČÍSLO TŘI. Galerie Caesar, Olomouc.  Vystavena kresba, uvedl Miroslav  Schubert, katalog s textem Ondřejem  Michálka.
2004, 7.7. – 31.8., ZPRÁVA O KRESBĚ – OLOMOUCKÝ OKRUH 80. LET. Galerie Caesar, Olomouc.Kurátoři M. Schubert a M. Urban, uvedl M. Schubert, katalog s texty  I. Janouška, M. Schuberta, M. Urbana, J. Valocha, P. Zatloukala, 1 reprodukce. Vystaven soubor kreseb z 80.let. 
2005, 1. – 24.7., OLOMOUCKÉ DNY V PÉSCI, Pésci Galeria.
2005, 28.8. –30.10., HŘBITOVE, HŘBITOVE / R.Kratina, P. Růžičková, V. Rybáková, J Štreit, M.Urban/. Kurátoři M.Janata a M. Urban, uvedl M. Urban. Vystaven soubor barevných  fotografií  Náhrobek v Čechách 1800 - 2000.
 
2005,
AKTUÁL 05. Okruh autorů Galerie Caesar. Galerie Caesar, uvedl M. Schubert. Vystaven objekt a soubor kreseb gelovými propisovačkami.

SAMOSTATNÉ KATALOGY:
 1988 NÁČRTY 1974 – 1988. Texty Alena Dvořáčková a Petr Dvořáček. Samizdat, Olomouc. Formát A 5, 6 stran textu a 10 fotoreprodukcí.
 1990 NÁČRTY 1974 – 1989. Text Yvonna  Boháčová. Samizdat, Olomouc. 13 listů ve složce, 10 fotoreprodukcí, 1 originál kresby.
 
1991
DOKUMENT ZKÁZY. Text Pavel Zatloukal. Muzeum Kroměřížska, Kroměříž. Dvojlist, 1 fotografie.
 
1993 TY ŘÍKÁŠ, NEBESKÝ JERUZALÉM… Text Yvonna Boháčová, rozhovor Ladislava Daňka s autorem. I ten vlk jsem já… Divadlo hudby, Olomouc. Dva dvojlisty, jedna reprodukce.
1993 TY ŘÍKÁŠ NEBESKÝ JERUZALÉM… Texty 44 autorů zúčastněných  na akci, Yvonny Boháčové, Aleny Dvořáčkové, dva rozhovory Ladislav Daňka s autorem. Samizdat, Olomouc 1993. Formát A,…stran, 1 originál kresby, 20 fotografií z akce a výstavy.
1995
JSI - LI VÍTR, JSI – DÉŠT…Text autora. Divadlo hudby, Olomouc. Dvojlist, l fotografie, 1 originál kresby.
1995 TENHLETEN ROK… Soubor reprodukcí kreseb z roku 1994. Text autora. Nákladem autora, Olomouc. 12 pohlednic ve složce.
1998 NEKROPOLIS, METROPOLIS. Text autora. Galerie kina Metro, Prostějov. Dvojlist s originální fotografií.
1998 ZAHRADA, V NIŽ ZVOLNA ZHASÍNAJÍ…Text Ladislav Daněk, Michal Janata. Galerie Caesar Olomouc, 4 listy A 4, 14 reprodukcí, soupis výstav, literatury, biografie..
2004 LISTY MILOSTNÉ. Text Marie Štěpánková, Divadlo hudby Olomouc, 4 listy A 4, 24 reprodukcí, soupis výstav, literatury, biografie..
2005 I NA HŘBITOVĚ PLACHÝ VETŘELEC... Muzeum umění Olomouc / Café 87, Rozhovor Davida Hrbka s autorem,  dvojlist, 5 reprodukcí, biografie, výběr výstav

KOLEKTIVNÍ KATALOGY:
1978
TOMÁŠ ČERNOUŠEK A JEHO PŘÁTELÉ. Sborník k šedesátinám ing. Tomáše Černouška. Editor P. Zatloukal. Samizdat, Olomouc. 1 reprodukce fotografie.
1991
SPOLEK OLOMOUCKÝCH VÝTVARNÍKU + HOSTÉ. Text Yvonna Boháčová. Vlastivědné muzeum Olomouc, l reprodukce.
1992 NEPRUBOJNÍ. Text Petr Mikeš. Nákladem autorů, Olomouc. 1 reprodukce.
1992
SPOLEK OLOMOUCKÝCH VÝTVARNÍKU. Text Yvonna Boháčová. Galerie Caesar, Olomouc.
 
1992 PROSTORY SMRTI. MILAN BAJÁK, RADOSLAV KRATINA, MIROSLAV URBAN. FOTOGRAFIE ZE HŘBITOVU. Texty Pavel Zatloukal a autoři.  Votobia, Divadlo hudby Olomouc, 8 fotografií.
1998
SPOLEK OLOMOUCKÝCH VÝTVARNÍKU + HOSTÉ. Texty Pavel Ondračka a autoři. Spolek Olomouckých výtvarníků, Olomouc. Reprodukce dvou kreseb.
1998 KRAJÍČEK + URBAN LEVOU ZADNÍ. Text autoři. Nákladem autorů, Olomouc.
 
2000 STO.100. VÝSTAVA GALERIE CAESAR. Text Jiří Valoch. Galerie Caesar, Olomouc.
2001
MAGICKÉ ČÍSLO TŘI. Galerie Caesar Olomouc. Text Ondřej Michálek, 1 reprodukce.
2004 ZPRÁVA O KRESBĚ- OLOMOUCKÝ OKRUH 80. LET. Texty I. Janoušek,   M. Schubert, M. Urban, J. Valoch, P. Zatloukal., 1. reprodukce. Galerie Caesar Olomouc.
2005 OLOMOUCI NAPOK PÉSCETT /Olomoucké dny v Pécsi/. Text M. Schubert, 2 reprodukce, 1 foto. Pécsi Galéria, Pesc.

BIBLIOGRAFIE :
1988 LUKEŠ, ZDENĚK: Tomáš Černoušek a jeho přátelé, Československý architekt, 1988, č. 16, str. 18.
1990  JOCHMANN, PETR: Práce Miroslava Urbana, Hanácké noviny, 5. 5. 1990. reprodukce.
ČERNOUŠEK, TOMÁŠ: Devastace. Architekt, 1990, č.17, str.4. 3 fotografie.
199l  ZATLOUKAL, PAVEL: Fotografování Miroslava Urbana. Hanácké noviny, 4. 6. 1991, 1 foto.
JOCHMANN, PETR: Do prdele šel můj kraj. Hanácké noviny, 8. 6. 1991.
/mo/: Dokument zkázy. Lidová demokracie, 2. 9. 1991.
HORÁČEK, RADEK: Každý na svém doskočišti. Třináct poznámek     k červencové výstavě Spolku olomouckých výtvarníků + hosté, Atelier  1991, č.18.str 16.
JUDLOVÁ, MARIE: Spolek olomouckých výtvarníků + hosté, Atelier  1991, č. 19., str. 4 a 6.
 BOHÁČOVÁ YVONNA: Nejde o konfrontaci, ale o slavnost. Hanácké   noviny, 29. 7. 1991
MIKEŠ, PETR: Dobře utajená výstava skupiny „Neprůbojní“, Hanácké   noviny, 3. 12. 1991.
 JOCHMANN, PETR: Neprůbojní. Hanácké noviny, 18. 4. 1992.
1993  DVOŘÁČKOVÁ, ALENA: Ty říkáš, nebeský Jeruzalém….Atelier, 1993,č. 15 – 16, str. 5. 1 reprodukce.
/-bk-/ /BOHUMIL KOLÁŘ/: Galerie Caesar v Lucernu, Hanácké noviny,   27. 7. 1993.
DVOŘÁČEK, PETR: Samizdat není mrtev. Hanácké noviny, 24. 9. 1993. l foto.
LUKEŠ, ZDENĚK: Kam šel můj rodný kraj? Architekt 1993, č. 19, str. 2. l foto.
1994  BRTEK, JOSEF: Prostory smrti, prostory k zamyšlení. Sokolovský deník, 11. 5. 1994. 1 foto.
1995
  /-bk-/ /BOHUMIL KOLÁŘ/: Netradiční výstava v Divadle hudby, Hanácké noviny, 1. 6. 1995. 1 foto.
1996
  BRECHLIČUK, JIŘÍ: Neprůbojní v Tovačově, Hanácké noviny, 16. 4.1996, str. 6. 1 foto.
BURIAN, VÁCLAV:  Zřejmě jsou důvody, proč neopouštět maringotku.  Rozhovor s olomouckým výtvarníkem Miroslavem Urbanem. Hanácké noviny, 2. 11. 1996, str. 11., 3 fotografie.
DANĚK, Ladislav: Olomoucký okruh. Výtvarné umění – Zakázané umění  II., 1996,  č. 2., str. 189- 216.
MLEJNEK, JOSEF: Olomoucké hřbitovní kvítí. Lidové noviny, 7. 11. 1996,.10. 1 foto.  
 
ZATLOUKAL, PAVEL: Fotografování Miroslava Urbana. Ateliér, 1996, ,č. 26, str. 7. 1 foto.
BRTEK, JOSEF: Výstava alarmující, žalující, varující. Sokolovský deník, 30. 10. 1996, str. 10. l foto.
1997 /JB/ /JOSEF BRTEK/ Zatracené neblahé dědictví. Literární noviny, 8. 1. 1997, str. 2.
BRTEK, JOSEF: O „neblahém dědictví“ také slovem, Sokolovský deník, 9. 1. 1997.
ZATLOUKAL,  PAVEL: Miroslav Urban, Prostor Zlín, 1997, č. 2., str. 9. 1 foto.
JANATA, MICHAL: Interview s Miroslavem Urbanem…. Architekt 1997, č. 7, str.4.
KOUBOVÁ - EIDERNOVÁ, VĚRA /autor Michal Janata/: Hřbitovní baedeker Miroslava Urbana. Architekt, 1997, č. 20, str. 43 a 44. 4 fota.
1998  /ju/  Prostory smrti obrazem. Sokolovský deník, 19. 1. 1998, str. 10, 3 fota.
 
SEDLÁČEK, ZBYNĚK: Výstava Prostory smrti se zabývá funerální  kulturou. Mladá fronta Dnes, 31. 11. 1998.
JANATA, MICHAL: Kynik české fotografie Miroslav Urban, Revolver Revue, č 37, květen 1998, str. 80 – 100. 17 fotografií.
BĚLEŠ, PETR: Urban zaplnil Metro hroby z celého světa, Hanácké noviny, 9. 4. 1998, str.6. l foto.
BĚLEŠ, PETR: Výstava zastaveného času. Hanácké noviny, 18. 4. 1998,  str. 6.
RIEGEL, DAVID: Miroslav Urban představuje veřejnosti část rozsáhlého      Souboru  menších kreseb. Hanácký a středomoravský den, 3. 12. 1998,. roč. 9, č 288, str. 6.  l reprodukce.
1999 
 DANĚK, LADISLAV: Třeba cihlou na papundeklu. Ateliér, 21. 1. 1999, č. 2, str. 5. 2 reprodukce.
 
HORÁČEK, RADEK: Olomoucké hledání rovnováhy. Téma středovosti a souměrnosti v tvorbě autorů olomouckého okruhu + hostů. TT Klub výtvarných umělců, Brno 1998.
2000
   SADÍLKOVÁ, PAVLA: Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Umění, 2000, č. 1 – 2, str. 95 - 96.
HORÁČEK,  RADEK: 100 výstav v jednom termínu. Atelier, č. 25 – 26, 2000, s. 12.
2001 Snažit se to osekat od všeho nepodstatného. / S M. Urbanem hovoří Michal  Janata/,.  Revolver Revue, č. 48, prosinec 20001, str. 184 – 208, 14 fot a  reprodukcí. 
2002
  HANUŠKA, PETR Hlasy v řídnoucí mlze. Vertikální nostalgie. Olomoucká literární a umělecká scéna 90. let a současnosti. Uspořádal a  k vydání připravil Milan Kozelka. Olomouc, Votobia  2002, strana 371 – 378.
DANĚK, LADISLAV: A plujeme dál aneb co nebylo či bylo? Vertikální nostalgie. Olomoucká literární a umělecká scéna 90. let a současnosti. Uspořádal a k vydání připravil Milan Kozelka. Olomouc, Votobia 2002, strana 379 - ….
2004 VALOCH, JIŘÍ: Zpráva o  olomoucké kresbě. Ateliér, 26.8.2004, 
č. 16  - 
17, s.4.
VÁCLAVÍK, RADEK – ŠTĚPÁNKOVÁ, MARIE: Urbanovy kresby jsou plné sexu. MF Dnes, 22.ledna 2004. 1 foto.
2005 /CS.A/: KORTÁS CSECH MUVESZET . Pecsi Hirek, 14.7.2005, str.9.
-sm-: OLOMOUČTÍ VÝTVARNÍCI V PÉCSI. Radniční listy, červenec 2005
JANATA, MICHAL: …Ty sladký domove? Atelier, 6.10.2005,č.20, str. 6.
SUK ,JAN:  Arkárium smrti anebo rajská zahrada. 40.10.2005.www.dobra adresa.cz.
 JANATA, MICHAL: MORS LONGA, VITA BREVIS. Art antiques, listopad 2005, str.106 - 115. 18 fotografií náhrobků.VLASTNÍ TEXTY: 
 
1990 
ZPRÁVA O STAVU CÍRKEVNÍCH PAMÁTEK, Velehrad, 1990, č. 5.,str. 3 – 9. 18. fotografií.
1993
    DO  PRDELE ŠEL MUJ MRAJ. ZPRÁVA O DOKUMENTOVÁNÍ STAVU  PAMÁTEK V ČECHÁCH V LETECH 1978 – 1992. SOUPIS   ZDEVASTOVANÝCH, ZANIKLÝCH A ZÁNIKEM OHROŽENÝCH PAMÁTEK PÁNEVNÍ ČÁSTI OKRESU MOST. Text Pavla Zatloukala  Fotografování Miroslava Urbana, texty autora. Samizdat, Olomouc 1993. 60 stran textu, 119 fotografií, formát A, 30 exemplářů. 
1994
 DVA Z LESA A JINÉ TEXTY. Scriptum, 1994, č. 14, str. 33 - 38.
1995  PROSTORY SMRTI. PŘELET NAD HŘBITOVY KŘESŤANSKÉHO SVĚTA.  Text Pavla Zatloukala Urbanův prostor smrti, rozhovor Ladislava Daňka s autorem Na hřbitově kvítí. Samizdat, Olomouc 1995. 28 stran textu, 129 fotografií, formát  A, 11 exemplářů. 
KRESBA NA VĚČNOSTI  /NEÚPLNÉ PODĚKOVÁNÍ/. Yvonna Boháčová. Vzpomínkový sborník. Votobia, Olomouc 1995. Nestr.
1996  NEBESKÁ MARINGOTKA. PRVNÍCH JEDENAPADESÁT KAPITOL Z ÚTĚŠNÉ PRÓZY OST – POST MODERNÍ. Scriptum, 1966, č. 21., str. 72-  89.
NEBLAHÉ DĚDICTVÍ, NÁSTIN PRUVODCE PO ZNIČENÝCH A ZÁNIKEM  OHROŽENÝCH PAMÁTKÁCH SEVEROZÁPADNÍCH ČECH V LETECH 1945 – 1990,. Okresní muzeum, Sokolov 1996, 8 str.
1998   O TOM, JAK V LESE KONIGWALDSKÉM KONEČNĚ ZVÍTĚZILA NENÁVIST, LEŽ A NESPRAVEDLNOST  NAD LÁSKOU, PRAVDOU A SPRAVEDLNOSTÍ. Revue Prostor, 1998, č. 37., str. 205 – 208.
PROSTORY SMRTI. NÁSTIN VÝVOJE HŘBITOVU ZEMÍ ČESKÝCH. Okresní muzeum a knihovna, Sokolov 1998. 12 str.
2002   VERTIKÁLNÍ NOSTALGIE. OLOMOUCKÁ LITERÁRNÍ A UMĚLECKÁ SCÉNA 90. LET A SOUČASNOSTI. Uspořádal a k vydání připravil Milan Kozelka. Votobia, Olomouc 2002, str. 182 – 196. 6. reprodukcí, literární texty.


BÁTHORY Vladimír
BÉBAR Otto
BÉBAROVÁ Jana
ČERNOUŠEK Tomáš
DOSTÁL Lubomír
HERYNEK Jan
HERYNEK Pavel
JEMELKA Jan
JEMELKOVÁ Jana
KLOSE Klára
KOLÉŠEK Jaroslav
KOSKOVÁ Inge
KOUPIL Miroslav
KOVAŘÍK Slavoj
KRTIČKA Jiří
KUČERA Zdeněk
KUTRA Petr
KUXOVÁ Markéta
LINDOVSKÝ Jiří
LUBIČ Martin
MICHÁLEK Ondřej
POSPÍŠIL Vladimír
PREISNER Pavel
PŘEČEK Ivo
PŘINDIŠ Oskar
PUCHNAROVÁ Dana
SCHUBERT Miroslav
SZOTKOWSKI Aleš
ŠEMBERA Oldřich
ŠINDELOVÁ Jana
ŠNAJDR Miroslav
ŠNAJDR Miroslav ml.
ŠTREIT Jindřich
TOMAN Jiří
URBAN Miroslav
VALUŠKOVÁ Milena
ŽLEBEK Jiří 

 Kontakt
Horní náměstí-radnice
771 00 Olomouc
Czech Republic

tel.: 585 228 597

galerie.caesar@cmail.cz

© Galerie CAESAR